Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KochKamRokLub 1668 wydanie wtórne
Kamien swiadectwa wielkiego w Koronie polskiey/ senatora niewinności ...

Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Mściejcie się [parnaskie panny] krzywdy przy słuszności ostrze Waszej Astrei wyrządzonej siostrze. KochKamRokLub 241.
patrz: ASTREA
– A ty, Bartniczku, któryś judaszowę Wziął na się postać, chciej to mieć w pamięci, że przydzie ten czas, kiedy zdrajca zdradnie Pokonan będziesz [aluzja do Bartnickiego – wroga Lubomirskiego]. KochKamRokLub 253.
patrz: BARTNICZEK
– Nie tak hodyniec w puszczy otoczony, Gdy nań osocznik ostrym zębem siecze, Gryzie się, widząc grot w piersi wpuszczony, Że z niego gęsto posoka już ciecze, Rozjadły rzuca kłem wszystkie strony [...]. KochKamRokLub 240.
– Tu już, parnaskich panien grono chętne, Trzeba, by waszej pomocy doznałem, Abym te z krzywdą dzieła tak pamietne, Jak we zwierciadle Polszcze pokazałem. KochKamRokLub 240.
patrz: PARNASKI
– Schodzą się w vodę w parsku zamieszkani. KochKamRokLub 242.
patrz: PARSK
– Znajdziemy gąskę, znajdziem kawecany, W których na jeźdca podsobnik nie fuka. KochKamRokLub 244.
patrz: PODSOBNIK