Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsJasUl 1601-1764 wydanie wtórne
Księga gromadzka wsi Wola Jasienicka

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 23 cytatów z tego źródła
– Działo się w teyże karczmie na Woli Iasięnicki, przy podpisie prawnych Wolskich: Franciszku Masłyku, woycie prawnym , Stanisławie Snaydrze , Michale Ficu , Sebestyanie Bednarczyku , Kazmirzu Lesniaku , y innych, na to zasiadłych. KsJasUl 446.
patrz: BEDNARCZYK
– Do tei rolei wypust od Iakuba Odoia, owsa korczy 4 [...] graca, zarna, stepa, brus na drewnie. KsJasUl I, 439-440.
patrz: BRUS
– Ludzie widzili, iaki budenk będąc stoiący na tym kawałku ziemi y do iakiegom się wprowadził. KsJasUl I, 448.
– W browarze do piwa koryth dwie dobrych [...] y kadka do zalania słodu, czebr 1. KsJasUl I, 438.
– [...] wprowadziłem krowe do tey staynie, przemarzła, musiałem ią zasz dobic [...]. KsJasUl I, 448.
patrz: DOBIĆ
– Którą to gierałdę ten nieboszczyk śp. Franciszek Jastrzębski najpryncypalniej legował na barki śp. nieboszczyka Kaźmierza Jastrzębskiego. KsJasUl 169.
– [...] kadka do zalania słodu [...]. KsJasUl 438.
patrz: KADKA
– Iąnowa Snieszkowa [...] chciała synowi swęmu Macieiowi oddac puł roli, ktory, obiąwszy, lisił się z niey y niechciał bydz gospodarzęm [...]. KsJasUl 446.
– Idąc za sprawiedliwością Boską, zasiadło prawo nasze Woley lasienskiey y do uwagi tę sprawę wzięło, luboc to słusznie było dac zycie za zycie, lec, ze uciekł, dla uspokoienia oyca tey zabitey Reginy, corki, sądzilizmy na grzywny wyzey pomienionego Błazeia: naprzod oycu połosmy grzywny, potym Dworowi pięcdziesiąt grzywięn kosciołowi trzydziesci grzywięn, szpitalowi zło. dziesięc, od pogrzebu zło. dwadziescia y cztery, po pogrzebie ociec tey niebosczyczki, co było dano z nią posagu, to wszytko odebrał, y koszt weselny oycu wrocony zło. trzynascie y groszy dziesięc. KsJasUl 443.
– Przed timze prawęm zagaionym stanąwszy oblicznie Marek Szmigiel, na tęn czasz będącz woitem Wole lassięnsky, zeznał dobrowolnie a nieprzymuszonym będącz, ze przedał rolą swoię, ktorą miał kupną od Sobka Krawczika za grziwięn pięcz, ktorą mu wyzwolił przed prawęm y wyrzik szię y zeznał, ze wsistkie pieniądze wziął [...]. KsJasUl I, 436.
– Kupno Iacka Olexika z Ricem Kaplanem - Ten Ricz Kapłąn, ysz go syn iego odstąpił z rolei a on zas zięcia swego Iaczka Olexika przyiał kupnęm za 8 zło. na puł rolei iako y syna, y ma z nim na kazdą robote y plath podatki pomoczen bycz oiczu swemu, co sobie Ricz Kapłan dał prawu oswiadcic y gr. swem zapisac w tym roku 1629 [s] przy prawie zagaionym zupełnym d. 14 Marca. KsJasUl I, 437.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Przed themze prawęm stanął Hryez Kapłon oblicznie, wyznał dobrowolnie, yże wziął od syna swego Maxima zło. 3, a kopą go darował y gr. 6 y przyiął go na połowiczę roley swey właszney, czo mu ma słuzyc szamemu, zenie iego y dziatkom iego tha połowina, y ma s niem na kozdą robothę y na płath, na podatki pomoczen bydz, czo słyszącz Marcin od oyca swego wyznanie, dał szobie groszem swym zapiszac, a prawo do xziąg przieło. KsJasUl 437.
patrz: POŁOWINA
– [...] Ia dziatki, iuzęm w latach zostaię gospodynią y z męzem swoim a z oyczymęm waszym na roli, więc moie lata nie długo mi każą słuzyc wielkięmu gospodarstwu y waruię sobie, iezeliby mi przyszło dziatki rozporządziwszy rolą y z męzem swoim puscic, więc miłe dziatki oddawszy wąm waszę summę zło. 86, mnie ustąpic, abym się na tym mieyscu za łaską P. Boga Wszechmogącego mogła smierci dochowac, nie poniewieraiąc się po cudzych kątach [...]. KsJasUl I, 444.
– Za które to Summy 400000 zł. pol. maiętność dziedziczna in personam J. M. Panny Canclerzanki, a przyszłey da Bóg małżonki Jego Mći, służąca iure haereditario perpetuo kupiona bydź ma.Za powzięciem zaś w wyprawie wzwysz opisanych Kleynotów, Złota, Srebra, Pereł, z J. M. Panną Canclerzanką powinien będzie J. M. P. Chorąży Coronny... KsJasUl I, 441.
patrz: POWZIĘCIE
– Prawo rugowe Woliczne zasiadło zupełne przy bytności IMci Pana Samuela Jaworskiego, pana i dzierżawce na ten czas majętności Woli Jasienickiej, przy bytności panów szołtysów Wolańskich: P. Wasiela, P. Iwanka, przy bytności Szczęsnego Śnieżka, na ten czas wójta przysięgłego, i z jego siedmią braciej ławicznych, których imiona i przezwiska w ten sposób idą... KsJasUl 438.
– ...czynię to świadectwo przy prawie całym rugowym zasiadłym i przy komisarzu na ten czas zesłanem pańskim IMci Panu Kasprze Wilskim i dla pewnej wiary mojej, ręką moją, nie umiejąc pisać, kładę znak Krzyża świętego: Anna Ficowa , Sebastian Stanek, wójt Woli Jasienickiej , przysiężni: Franciszek Masłyk , Kaźmierz Leśniak , Wojciech Gargasz . KsJasUl 445.
– [...] a iezeliby zaś, choway Boże, lub przes złe lata lubo przes nieprzyiaciela w rozproszkę mogli się od tej karczmy obrocic, iednakże kiedyszkolwiek, za pomocą P. Boga, ktorykolwiek z synow szesciu Lesniaka Stanisława (?), ta karczma wychodzic nie będzie y niema, y kazdy z synow Stanisława Lesniaka, iako do pracy oyca swego, powinien się pobierac, iak do swego własnego, na to wszystko tey braci oswiadcza groszem Stanisław, aby zawsze było między niemi zgoda. KsJasUl I, 445.
patrz: ROZPROSZKA
– A ci zaś bajarze, którzy tych bajek narobili [...] a nie dowiedli Grońskiemu, ażeby na drugi raz byli rzetelniejsi w mowach swoich, podciwości nikomu nie biorąc, póki dokumentu rzetelnego nie będą wiedzieć. KsJasUl 936.
– ...aby was P. Bog na tym obysciu y z dziatkami waszęmi błogosławił, waruiąc to, aby się zadne dziecię moie do tey chałupy nie właszczyło y w niczym nieprzeszkadzało, co, ze tak iest, czynię to swiadectwo przy prawie całym rugowym zasiadłym y przy kommisarzu na tęn czas zesłanęm panskim IMci Panu Kasprze Wilskim i dla pewney wiary moiey, ręką moią, nie umieiąc pisac, kladę znak Krzyza świętego... KsJasUl 445.
– Zapis y zeznanie Stanisława Tomkowica, ktory dał zapisac do xiąg prawnych gromackich tym zagrodnikom, ktorzy place placili — Z roskazania naszego Wielmoznego IMci Pana Piotra Firleia z Dąbrowice, woiewodzica Lubelskiego, Pana naszego dziedzicznego, takze y przy bytnosci IMci Pana lerzego Alantszego... KsJasUl 440.
patrz: WOJEWODZIC
– ...ludzie widzieli, iaki budenk będąc stoiący na tym kawałku ziemi y do iakiegom się wprowadził. KsJasUl I, 448.
– ...po pogrzebie ociec tey niebosczyczki, co było dano z nią posagu, to wszytko odebrał, y koszt weselny oycu wrocony zło[tych] trzynascie y groszy dziesięc. KsJasUl 2, 443.
patrz: WRÓCONY
– Połozył za tę głowę Grzegorz Iasczorek za prozbą tych ludzi, ktorzy w tym chodzili iednaniu, grzywien dzieszięć a pięc będzie powinien połozyc na rok, ktory będą pisać 1603 na pierwszy Czwartek po Trzech Krolach, za ktore pięc grzywien ręczył Iakub Iasczorek y Sebastiąn Krawczyk, a uchoway Boże, żeby tho iednanie miało sie przes kogo targac y tęn niesczęsliwy przypadek o zamordowanie wznawiac, tedy taką drugą sumę, t. i. grzywien 15, tęn, ktory by się tego wazył, przepadac by powinien. KsJasUl I, 435.