Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
LaudaHal 1601-1695 wydanie wtórne
Akta grodzkie i ziemskie : z archiwum ziemskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 24, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695

http://dir.icm.edu.pl/pl/Akta_grodzkie_i_ziemskie/Tom_24
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– A te akta kapturowe po koronacyi szczęśliwej nowego Pana da Pan Bóg skończone ręką IMć p. marszałka tych sądów podpisane do grodu oddane być mają. LaudaHal 1648 71.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– [...] sumę 3.530 zł. wybrał i na potrzeby powiatu tego [halickiego] za asygnacyami sejmikowymi wydał [...]. LaudaHal 1650 84.
– Ponieważ miasto J. Kr. Mci Halicz, Trembowla i Śniatyń, miasta pograniczne, bardzo są przez nieprzyaciela koronnego i assygnacye żołnierskie [...] spustoszone, aby libertacyą na lata pewne od podatków Rzptey i stanów ich i assygnacyey żołnierskich mieć mogli [...] posłowie upraszać będą. LaudaHal 1667 250.
– A że prawo pospolite opisało, aby post mortem cuiusvis iudicis […] pp. wojewodowie terrarum awizacye w sześć niedziel na kandydatow wydać powinni […] tedy IMCi p. marszałkowi koła naszego, aby list do IMCi napisał, zleciliśmy. LaudaHal 1671 315.
patrz: AWIZACJA
– Ciż IMć pp. posłowie nasi nie przepomnią rekomendować J. Kr. Mci i całej Rzptej znaczne straty przez awulzyą dóbr w województwie bracławskiem, podolskiem będących [...]. LaudaHal 1676 404.
– A te akta kapturowe po koronacyi szczęśliwej nowego Pana da Pan Bóg skończone ręką IMć p. marszałka tych sądów podpisane do grodu oddane być mają. LaudaHal 1648 71.
patrz: KAPTUROWY