Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MalczWok 1681-1688 oryginał
Der Jugend ...to jest... niemiecki i polski wokabularz
Odnotowano 15 cytatów z tego źródła
– Die Stachelbeer/ Agrest. m. MalczWok A8v.
– Die Einnahme/ Akceptá f. MalczWok C2v.
patrz: AKCEPTA
– Animuszny/ Hoffärtig. MalczWok C4.
patrz: ANIMUSZNY
– Der Aniess/ Anysz. m. MalczWok A8v.
patrz: ANYŻ, ANYŻ, HANYŻ
– Das alte Weib/ Bábá f. MalczWok A3.
patrz: BABA
– Die Partisan/ Bártyzan m. MalczWok C2v.
– Der Boht [!]/ Bat. m. MalczWok B6v.
patrz: BAT, BATA
– Das Schiffsboht [!]/ Bat. m. MalczWok C2v.
patrz: BAT, BATA
– Der Knoche/ Knak m. MalczWok A1.
patrz: KNAK
– Der Leim/ Lim m. MalczWok B7v.
patrz: LIM
– Der Stindt/ Mierzwik m. MalczWok A6v.
patrz: MIERZWIK
– Die Muschel/ Pomuchle plur. 2.Decl. MalczWok A7.
patrz: POMUCHLE
– Der Weidenbaum/ Widá f. MalczWok A7v.
patrz: WIDA
– Der Jungend zu Nutz Deutsch und Polnisches vermehrtesund verbessertes Vocabularium, To iest Bárdzo potrzebny dla Młodzi Niemiecki y Polski Wokabularz. MalczWok [tyt.].
patrz: WOKABULARZ
– Der Guguck/ Zezulá f. MalczWok B5.
patrz: ZEZULA