Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InsOtwRzecz 1720 wydanie wtórne
Instrukcja ... Otwinowskiemu ..., [w:] Rzeczpospolita..., Wrocław 1955..

Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Pretensyje wszytkie wojskowe dawniejszych komputów o zasługi stare [...] na trybunałach radomskim pośledniejszym i komisyi łuckiej likwidowane oraz przez repartycyje asygnowane a dotąd [...] nie wypłacone [...] aby [...] akomodowane i uspokojone semel pro semper I. K. M., p. m. m., urgentissime instare raczy. InsOtwRzecz 259-260.
– Pretensyje wszytkie wojskowe dawniejszych komputów o zasługi stare [...] na trybunałach radomskim pośledniejszym i komisyi łuckiej likwidowane oraz przez repartycyje asygnowane a dotąd [...] nie wypłacone [...] aby [...] akomodowane i uspokojone semel pro semper I. K. M., p. m. m., urgentissime instare raczy. InsOtwRzecz 259-260.
patrz: ASYGNOWANY
– Komisyą menniczą J. K. M., p. m. m., sądzi być bardzo potrzebną invitatis vicinis et convocatis illis civitatibus Prussiae, które ius cudendae monetae mają i z ich gwardajnami, iżby na tej komisyi mogli convenire super certum pedem, ligam, pondus et intrinsecum valorem novae cudendae monetae argentae [...]. InsOtwRzecz 263.
– A że bez srebra mennica otwarta być nie może, defert J. K. M., p. m. m., że oprócz Olkusza jeszcze się znajdują w Polscze inne srebrne góry bardzo bogate, które ad perfectionem przynieść ludzie cudzoziemscy artis huius gnari podejmują się conditione adiecta, aby im od Rzpltej obwarowana była wszelka securitas i dane privilegia, żeby gwarkowie more aliarum nationum tamże osiedli i tego skarbu dobywali, w czym aby urodzeni posłowie instructi byli, praecavet J. K. M. InsOtwRzecz 264.
patrz: GWAREK
– Pretensyje wszytkie wojskowe dawniejszych komputów o zasługi stare [...] na trybunałach radomskim pośledniejszym i komisyi łuckiej likwidowane oraz przez repartycyje asygnowane a dotąd [...] nie wypłacone [...] aby [...] akomodowane i uspokojone semel pro semper I. K. M., p. m. m., urgentissime instare raczy. InsOtwRzecz 259-260.
patrz: KOMPUT
– Nie obmyślony na ostatnim sejmie certus fundus tak reparacyi artyleryi obojga narodów w cekhauzach, arsenałach, ludwisarniach, prochowniach i innych rekwizytach funditus zrujnowanych, aby wcześnie zabieżeć się mogło milijonowej szkodzie, jako też na utrzymanie fortec pogranicznych, mianowicie Kamieńca Podolskiego i drugich ukraińskich, requirit promptan et infalibilem od stanów Rzpltej provisionem et assignationem. InsOtwRzecz 260-261.
patrz: MILIONOWY
– ...sądzi być bardzo potrzebną invitatis vicinis et convocatis illis civitatibus Prussiae, które ius cudendae monetae mają i z ich gwardajnami, iżby na tej komisyi mogli convenire super certum pedem, ligam, pondus et intrinsecum valorem novae cudendae monetae argenteae, żebyśmy się tandem mogli porównać in valore monetae cum vicinis nostris (tam propter facilitanda commercia, jako et propter cambia, które in immensum excrescunt) propter inaequalitatem monetae et propter pretia rerum, które diminuentur. InsOtwRzecz 263.