Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InsOtwRzecz 1720 wydanie wtórne
Instrukcja ... Otwinowskiemu ..., [w:] Rzeczpospolita..., Wrocław 1955..
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Pretensyje wszytkie wojskowe dawniejszych komputów o zasługi stare [...] na trybunałach radomskim pośledniejszym i komisyi łuckiej likwidowane oraz przez repartycyje asygnowane a dotąd [...] nie wypłacone [...] aby [...] akomodowane i uspokojone semel pro semper I. K. M., p. m. m., urgentissime instare raczy. InsOtwRzecz 259-260.
– Pretensyje wszytkie wojskowe dawniejszych komputów o zasługi stare [...] na trybunałach radomskim pośledniejszym i komisyi łuckiej likwidowane oraz przez repartycyje asygnowane a dotąd [...] nie wypłacone [...] aby [...] akomodowane i uspokojone semel pro semper I. K. M., p. m. m., urgentissime instare raczy. InsOtwRzecz 259-260.
patrz: ASYGNOWANY
– Komisyą menniczą J. K. M., p. m. m., sądzi być bardzo potrzebną invitatis vicinis et convocatis illis civitatibus Prussiae, które ius cudendae monetae mają i z ich gwardajnami, iżby na tej komisyi mogli convenire super certum pedem, ligam, pondus et intrinsecum valorem novae cudendae monetae argentae [...]. InsOtwRzecz 263.
– A że bez srebra mennica otwarta być nie może, defert J. K. M., p. m. m., że oprócz Olkusza jeszcze się znajdują w Polscze inne srebrne góry bardzo bogate, które ad perfectionem przynieść ludzie cudzoziemscy artis huius gnari podejmują się conditione adiecta, aby im od Rzpltej obwarowana była wszelka securitas i dane privilegia, żeby gwarkowie more aliarum nationum tamże osiedli i tego skarbu dobywali, w czym aby urodzeni posłowie instructi byli, praecavet J. K. M. InsOtwRzecz 264.
patrz: GWAREK
– Pretensyje wszytkie wojskowe dawniejszych komputów o zasługi stare [...] na trybunałach radomskim pośledniejszym i komisyi łuckiej likwidowane oraz przez repartycyje asygnowane a dotąd [...] nie wypłacone [...] aby [...] akomodowane i uspokojone semel pro semper I. K. M., p. m. m., urgentissime instare raczy. InsOtwRzecz 259-260.
patrz: KOMPUT
– Nie obmyślony na ostatnim sejmie certus fundus tak reparacyi artyleryi obojga narodów w cekhauzach, arsenałach, ludwisarniach, prochowniach i innych rekwizytach funditus zrujnowanych, aby wcześnie zabieżeć się mogło milijonowej szkodzie, jako też na utrzymanie fortec pogranicznych, mianowicie Kamieńca Podolskiego i drugich ukraińskich, requirit promptan et infalibilem od stanów Rzpltej provisionem et assignationem. InsOtwRzecz 260-261.
patrz: MILIONOWY