Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwBagnPolPom VII 1759 wydanie wtórne
Inwentarz ...Bagniewskiego
Odnotowano 35 cytatów z tego źródła
– Stodoły o czterech Sąsiekach y Osmiu Obzeytach a trzech klepiskach nowe tarcicamy obite. InwBagnPolPom VII 192.
– Pierścionek Złoty z Antykiem y osóbką wyrzniętą. InwBagnPolPom VII 178.
patrz: ANTYK
– Bacha y rowy dwa blisko niey Są nowo wybite na łąkach. InwBagnPolPom VII 195.
patrz: BACHA
– Kompasik troi graniasty Srebrny ztarczkami pozłocistemi, y balsamiczkami trzema wysuwanemi. InwBagnPolPom VII 177.
– Basan Lazarecki Cynowy zrękoiescią Srobowaną. InwBagnPolPom VII 183.
patrz: BASAN, BASON, BASON
– Zygar Scienny zkurantami [...] w nim obicie wbryty Czerwono pstre zbretami włoczkowemi. InwBagnPolPom VII 186.
– Wtey apteczce [...] butelkow kryształowych bez uszkow cztery. InwBagnPolPom VII 186.
patrz: BUTELKA
– Chałupa wlepiankę stara [...] wniey mięszka Anna Słodowska danniczka [...]. InwBagnPolPom VII 190.
patrz: DANNICZKA
– Desek Gnojowych Starych para iedna. InwBagnPolPom VII 197.
patrz: DESKA
– Dewisek od Zygarka wfigurze Murzynka Smelcowany wnim dyamencikow malinkich dwanascie krwawnik wpostumenciku s cefrą [...]. InwBagnPolPom VII 178.
patrz: DEWISKA
– we dwoch mieyscach nazwanych iedno dębianki drugie dębiankowa droga [...]. InwBagnPolPom VII 204.
patrz: DĘBIANKI
– [...] desek gnoiowych cztery drabowe Zniwnych cztery. InwBagnPolPom VII 202.
patrz: DRABOWY
– Wtey wsi Gburow wszystkich osmiu, dwu włocznych szesciu, a iedno włocznych dwoch [...]. InwBagnPolPom VII 199.
– Puzderko Małe wktorym Znayduie się zbanyszek mały okrągły do Herbaty [...]. InwBagnPolPom VII 177.
– Desek Gnojowych Starych para iedna. InwBagnPolPom VII 197.
patrz: GNOJOWY
– Inwentarz Folwarczny Dworski teyze Wsi: kon kary, gniadty [!] kobełka Szpakowata wołow mrozowatych para polat dziewięc maiących para wołow łysych ... płowych para wołow burych woł: mrozowaty, czarny, kobielasty krowa graniasta kwiatowata [...]. InwBagnPolPom VII 202.
patrz: GRANIASTY
– Grapow Małych trzy y to złe. InwBagnPolPom VII 193.
patrz: GRAP
– Grapow Zelaznych pięc cztery powięk[s]ze a iedna mnieysza. InwBagnPolPom VII 184.
patrz: GRAPA
– Grapa o iednym ryzowym węborku Zuławskim iedna. InwBagnPolPom VII 197.
patrz: GRAPA
– Kociełkow od cherbathe pięc ieden nowy, Cztery Stare pomnieysze do nich drybinek mały Zelazny. InwBagnPolPom VII 184.
patrz: HERBATE
– Inwentarz Nierogaty [...] Indyczkow [...]. InwBagnPolPom VII 189.
– [...] Jendyczkow cztery [...]. InwBagnPolPom VII 207.
– [...] Skopow jarliczkow cztery [...]. InwBagnPolPom VII 189.
patrz: JARLICZEK
– Owce: Rodnych owiec osiem, Owieczek jarliczkow dwie [...]. InwBagnPolPom VII 189.
patrz: JARLICZKA
– Bekiesa Jasno piaskowa zpotrebkami [!] Złotemi niepodszyta. InwBagnPolPom VII 180.
– Wtey wsi Gburow wszystkjich osmiu, dwu włocznych Szesciu, a iedno włocznych dwoch [...]. InwBagnPolPom VII 199.
– Bacha y rowy dwa blisko niey Są nowo wybite na łąkach. InwBagnPolPom VII 195.
patrz: ŁĄKA
– Przez ten Mamon rozumie Iezus wszelkie dobra doczesne. InwBagnPolPom VII 248.
– Stodoła stara całą podcwelowac y reparowac potrzeba. InwBagnPolPom VII 197.
– Sanie podłacone dobre. InwBagnPolPom VII 197.
patrz: PODŁACONY
– ...na Ołtarzu portatel, kielich y patena... InwBagnPolPom VII 185.
patrz: PORTATEL
– Kiliszkow powiększych dwa małych dwadzieścia. InwBagnPolPom VII 184.
– [...] natym budynku Spichlerek. InwBagnPolPom VII 192.
– Szabla z złotemi śpiglami i takowemi paskami. InwBagnPolPom VII 171.
– obicie [...] włoczkowe stare sciegową robotą InwBagnPolPom VII 171.
patrz: ŚCIEGOWY