Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PosTabBad 1636 wydanie wtórne
Poswarek tabaki z gorzałka

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=1746&from=FBC
Odnotowano 9 cytatów z tego źródła
– Ty zaś, akwawito, By cię w beczki bito, Jesteś niebezpieczna. PosTabBad 37.
patrz: AKWAWITA
– [Mówi tabaka do gorzałki] Twarzy gładkie marszczysz, A przez ludzie warczysz. Brzydkaś jest charchaniem I gęstym spluwaniem. PosTabBad 40.
– Mózgi ludzkie psujesz, W nich męty budujesz, fantazmy śpiącemu, Dziwy widzącemu. PosTabBad 41.
– Szalejem by cię zwać, Co i po skutkach znać. Mózgi ludzkie psujesz, W nich męty budujesz, Fantazmy śpiącemu, Dziwy widzącemu. PosTabBad 41.
patrz: MĄT, MĄTA, MĄTA, MĘT, MĘT
– Lacinąś tylko mądry/ á błazen po Polsku. Tę wszędy párábołę dwor w ogon cáłuie PosTabBad A3/ 13.
– Nieukámi/ prostaki w Párátułách siędą. PosTabBad B2v14.
patrz: PARATUŁA
– Wynalazłaś sobie, Ku więtszej ozdobie, Puszeczki kościane, Mosiężne, drzewiane, Gliniane pipeczki, Do swej marnej rzeczki. PosTabBad 42.
patrz: PIPECZKA
– Lepszam ja, tabaka, Niźli ty gorzałka [...] Na dwoję smak dawam, Kosztu nie zadawam, Chyba na pipeczki, I proste puszeczki. PosTabBad 36.
patrz: PIPECZKA
– Wynalazłaś sobie, Ku więtszej ozdobie, Puszeczki kościane, Mosiężne, drzewiane, Gliniane pipeczki, Do swej marnej rzeczki. PosTabBad 42.
patrz: PUSZECZKA