Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DialPańOkoń 1661 wydanie wtórne
DIALOG O NARODZENIU PAŃSKIM (1661)

Odnotowano 28 cytatów z tego źródła
– Zstąpił tu był na ziemię jenioł Boży z nieba. DialPańOkoń 248.
– I głos to jest jenielski, któryśmy słyszeli. DialPańOkoń 248.
– Giemza[:] Bale, mi się na spanie już, bracia, zanosi. DialPańOkoń 237.
patrz: BALE
– Cyt jeno, cyt! Czy słyszysz? Ot, tam ktoś bałuszy. DialPańOkoń 234.
patrz: BAŁUSZYĆ
– Aboż ja to bałuszę? Wżdyć to z Ryczywołem Klimek gwarzy ustawnie. DialPańOkoń 244.
patrz: BAŁUSZYĆ
– Patrzcie, jako pięknego jenioła przysłano Do nas wszytkich - z skrzydłami, ubrany bieluchno! DialPańOkoń 248.
patrz: BIELUCHNO
– Słyszałem, kiedy łajał: "Czyć to tu bies niesie te marchy? [pogardliwie: krowy] Bodaj zdechły! By ich wilcy zjedli!" DialPańOkoń 237.
patrz: BIES, BIES, BIS
– Słyszałem, kiedy łajał: "Czyć to tu bies niesie te marchy? [pogardliwie: krowy] Bodaj zdechły! By ich wilcy zjedli!" DialPańOkoń 237.
– [Mówi Matys:] Ohej, bracia! Gdzieżeście, moi bracia mili?! Ozwicież się, gdzieżeście się tutak zaronili? Kuba, Kuba, o Kuba! Stańku, Paliwoda! Famuła, ty, Ryczywół, Klimku, ty mój broda! DialPańOkoń 249.
patrz: BRODA
– Lada diachła ty marzysz! DialPańOkoń 241.
– RYCZYWÓŁ [...] Patrzcie jeno, jak się to niebo, ot, jaśnieje! CYCOŃ Ej, nie gadaj, bo to już świta abo dnieje! DialPańOkoń 242.
patrz: DNIEĆ
– Dalibóg, że nie czułem, anim tego słyszał, Bom się zakrył mą gunią i pod niąmem dyszał. DialPańOkoń 245.
patrz: GUNIA
– Balem i ja głos słyszał i jakieś gwarzenie Barzo wdzięczne. DialPańOkoń 243.
patrz: GWARZENIE
– Spijcież już, a nie gwarzcież więcej, Żebym zasnął, i wy też, bracia, jak najprędzej! DialPańOkoń 238.
patrz: GWARZYĆ
– Pomaga Bóg, panowie! Kaleka ubogi, Proszę was o jałmużnę, głód mie trapi srogi! Skaleczałem na nogę przez nieprzyjaciela — Niechby się kto zlitował, choćby jeden z wiela! Dajcie, dajcie łantyce, który to, ot, sobie Nie zarobię, chudzina — nagrodzi-ć Bog tobie! DialPańOkoń 254.
patrz: ŁANTYKA
– Słyszałem, kiedy łajał: "Czyć to tu bies niesie te marchy? [pogardliwie: krowy] Bodaj zdechły! By ich wilcy zjedli!" DialPańOkoń 237.
patrz: NIEŚĆ
– Witam cie i ja, nędzny, o śliczne Dzieciątko, Witam cie, o niebieskie, Jezu, pacholątko! DialPańOkoń 259.
– O, Panie nad pany, Jakoś wyniosł pastuchy nad najwyższe stany! DialPańOkoń 259.
– Jeszczeć ja mam cosi dla ciebie: Gołąbeczki piękniuchne - miejże ich u siebie! DialPańOkoń 261.
– Dziękujemyć, że i nas przygarniasz do siebie, Już też przez wszytek żywot nie odstąpiem ciebie! DialPańOkoń 259.
– RYCZYWÓŁ [...] Patrzcie jeno, jak się to niebo, ot, jaśnieje! CYCOŃ Ej, nie gadaj, bo to już świta abo dnieje! KLIMEK Kata świta! Wżdyć się to niebo rozjaśniło Jak w południe, jaż na nie patrzyć oku miło. DialPańOkoń 242.
patrz: ŚWITAĆ
– Przyszedł do mnie człek jakiś ućliwy: Wielką jasność widziałem przy nim, barz srogośną, Aż mi bojażń czyniła — ot, ot, barz nieznośną! DialPańOkoń 250.
patrz: UĆLIWY
– Niechże cie pocałuję, me piękne Paniątko! O, żem ci z sobą nie wziął mojej piszczaleczki — Toć bym was był ucieszył, uziębłe uszeczki! DialPańOkoń 262.
patrz: USZECZKO
– Toć bym was był ucieszył, uziębłe uszeczki! DialPańOkoń 262.
patrz: UZIĘBŁY
– I jam słyszał, dalibóg, jakiesi śpiewanie, Jakby przez sen, i jakieś wdzięcniuchne gadanie. DialPańOkoń 245.
– Wżdyć to i śiewanie Barzo piękne słyszalem i gwarę cieniuchną, Dalibóg, i osobę widziałem wdzięcniuchną! DialPańOkoń 241.
– Aboż ja to bałuszę? Wżdyć to z Ryczywołem Klimek gwarzy ustawnie. DialPańOkoń 244.
patrz:
– Więc czasu Nie żmudźmy darmo! Czyńmy, co nam czynić trzeba, By zaś na nas nie wołał on jeniołek z nieba! DialPańOkoń 253.
patrz: ŻMUDZIĆ