Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SenBardzTrag 1696 oryginał
Smutne Starożytności Teatrum, to jest Tragediae Seneki rzymskiego ... przez W. X. Jana Alana Bardzińskiego ..., Toruń 1696.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=52106&from=FBC
Odnotowano 27 cytatów z tego źródła
– Po zwyćięstwie Troiáńskim, iák zburżył Pergámá. Wraca gách niewolnice, źiętaszek Pryámá. Teraz serce: chcesz záżyć nie prostego boiu, Trżebá złośći uprzedźić, prżecż czekasz wpokoiu? Aż się Dámy Phrygiyskie osádzą ná thronie? Ze masz corki bez mężne, ták się trwożysz o nie? SenBardzTrag 249.
patrz: BEZMĘŻNY
– [...] Stoi brod morski w dorocżney odmiánie, Raz ná nim okręt, drugi raz koń stánie. Tám z tey co dźiewkom bezmężnym pánuie A złocistym się pásęm opásuie Zdárł drogie łupy ciáłá ozdobnego, Puklerz, y zbroię, pás z złotá szcżerego [Herkules]. SenBardzTrag 29.
patrz: BEZMĘŻNY
– Mámká Hippolitowi Zywot mieyski záleca y do małżęństwa go námáwiá, on záś żywot bezżenny y myśliwy chwali. SenBardzTrag 140.
patrz: BEZŻENNY
– Lecż daymy nie masz smierći: do stygá, ćzarnego [!] Chcący spieszęm: Niech życia prágnie bezżennego Młodź nepłodna [!], To wszystko, ná co patrzysz okięm Iedęn wiek może zgubic, y swym pokryć mrokięm. Przeto podź zá náturą ktora żywot dáie. SenBardzTrag 142.
patrz: BEZŻENNY
– Więc iáko reie u srźodká zásádzić Másztu, lub iáko ná sąm ie wysádźić Wierzchołek, kiedy ná zbyt żeglárz chćiwy Prágnie by mu wiátr posłużył życżliwy. SenBardzTrag 87.
patrz: CHCIWY
– Oby licżbá Nioby z mego wyszłá byłá Zywotá! żebym dwa kroć siedmioro zrodźiłá Mátká dźiatek! SenBardzTrag 116.
patrz: DWAKROĆ
– Po zwycięstwie Troiáńskim, iák zburzył Pergámá. Wraca gách niewolnice, ziętaszek Pryámá. Teraz serce: chcesz záżyć nie prostego boiu, Trzebá złości uprzedzić, przecz czekasz wpokoiu? Aż się Dámy Phrygiyskie osádzą ná thronie? Ze masz corki bez mężne, ták się trwożysz o nie? SenBardzTrag 249.
patrz: GACH
– Coż, ow ktory swey swiátu udźiela iásnośći Mátczyn Oyćiec? SenBardzTrag 127.
– Ná smycż Molossy pobierżćie myśliwe, Kreteńskie, niechay targáią się chćiwe Łowu, choćiaszby odrzeć szyie miáły A záś Spartáńskie, (bo to rodźay smiáły Zwierzá pragnący) dobrze powiązáne Trzymayćie, przydą czásy pożadáne, Kiedy od głosow skáły ięcżeć będą. SenBardzTrag 122.
patrz: MOLOS, MOLOS, MOLOSS
– Maygrot nośnego Baccha pokolęnie sliczne, Już czás było, zápaláć pochodnie roźliczne, Czás było, bo iuż drzymiesz, zágásić pochodnie, Obelgi z Fescenninęm mownym spiewáć zgodnie, Drwiy kto chcesz, do łożnice tá niech cicho wchodźi, Ktora z mężęm gośćinnym od Oycá uchodźi. SenBardzTrag 76.
patrz: MOWNY
– Tu ktorego się nędźny oracż boi Dźik, nie raz ránny krwię zbrocżon stoi Wy záś w ćichośći dłużey nie prożnuićie, Psy rozsworuyćie. Ná smycż Molossy pobierżćie myśliwe, Kreteńskie, niechay targáią się chćiwe Łowu, choćiaszby odrzeć szyie miáły [...]. SenBardzTrag 122.
– Ták mátká Hippolitá surowa chodźiłá, Ktora kráie mroźnego morzá opuśćiłá. Mężná wboiu, biegáłá po Atheńskiey Zięmi, [...], máiąca tarcż krzywą Ná boku. poydę wlásy, zostánę mysliwą. SenBardzTrag 138.
patrz: MYŚLIWA
– Otworzcie drzwi pokoju na ścieżaj, jak trzeba. SenBardzTrag 160.
– Ják Tygris stráciwszy dźieći Wśćiekłym biegięm wlásy leći Nád-Gángeyskie; ták nie umie Gniewu wsciągnąć przy rozumie. SenBardzTrag 112.
– [Fedra:] Jáki koniec da szcześćie zchęćią poniosę go. Bliska wolność stárcowi każe stawáć mężnie. [Mamka:] Pierwsza iest sprzeciwić się nie pásć niedołężnie Wstyd zátym idźie, poznáć miárę nieptáwośći [!]. SenBardzTrag 126.
– Ciebie włos zdobi krotki nie czesány, Lecż bez przysády, ty niezwoiowány Możesz o męstwo certowáć z Bogámi, Możesz z mężnego porownáć rękámi gdy násláduiesz Alcydá wmłodośći. SenBardzTrag 157.
– Miecż ktoregoś się tknęłá odrzucam od boku, Ktoryż mię Don obmyie, lub grubego stoku Meotidá w Pontyckie wpadáiąca brody? SenBardzTrag 153.
patrz: OBMYĆ
– Tę zmázę wstydu krwią się obmyć podobáło. SenBardzTrag 162.
patrz: OBMYĆ
– A od tych iest coś strásznieyszego Medea, pozwol niech ia z nięmi powoiuię, Wzákłádzie Jáson: Ias. Już ia zbiedy Vstępuię, Ity z ták cięszkich przygod iużbiś się báć miáłá. SenBardzTrag 97.
patrz: POWOJOWAĆ
– Po coż się stára wleczesz, á żeś udyszáłá Wierná Mámko? SenBardzTrag 140.
patrz: UDYSZEĆ
– Te záś źimne náturę lodowátą máią, Przydáie słow do iádow ktorych się łekáią Nie tylko Ziołá, ále iák skoro Záspiewa Zádrży swiát, ná pierwszy ton, y zstráchu umdlewa. SenBardzTrag 107.
patrz: UMDLEWAĆ
– Drugie podcżás okropney nocy sierpęm żęte, Te czárownym páznokcięm kwiáty uszczykńione Zbiera żiołá smertelne: z wężow wycisnione Jády tłoczy: więc mięsza z ptástwá plugáwego Załosney serce sowy wnętrzności z Zywego Puchacżá wywleczone: te kłádzie osobno, Złá mistrzyni; w tym ogięń ma swą moc podobno. SenBardzTrag 106.
– Sąm wierzchołek gor morską oblewasię rosą. Spięni się wnet się zniego wody názad niosą. SenBardzTrag 169.
– Ztąd się umknie, tám ptaszki wesoło spiewáią, Tu gáłąski wzruszone zwiátrow się wiewáią, Stárych bukow, ieśli się usieść będźie zdáło Nád rzeką, lub ná darnie gołym, dla snu máło Złoźyć, wnet álbo źrzodło Czyste strumykámi Puśći wody: lub między nowęmi kwiatkámi. Stok płynący, doda mu szumu przyięmnego. SenBardzTrag 144.
– od kolány drzy. o iák cięszkie prace były, Z dolnego Phlegetontá wgorę się windowáć, Vchodźić przed smierćią, wtrop z Alcydęm wstępowáć! Coż mi zá głos płáczliwy do uszu przychodżi? SenBardzTrag 159.
patrz: WINDOWAĆ
– Gdy noc ná wozek bárzo rączy wsiada, Nie ták list zwiędły zliliey opada. SenBardzTrag 156.
patrz: WOZEK, WÓZEK
– Krotkim pásęm sudánnie przepasáć się wpoły, Perłowe záusznice pozrzucáć, niech goły. SenBardzTrag 138.
patrz: WPOŁY