Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SenBardzTrag 1696 wydanie wtórne
Smutne Starożytności Teatrum, to jest Tragediae Seneki rzymskiego ... przez W. X. Jana Alana Bardzińskiego ..., Toruń 1696.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=52106&from=FBC
Odnotowano 10 cytatów z tego źródła
– Po zwycięstwie Troiáńskim, iák zburzył Pergámá. Wraca gách niewolnice, ziętaszek Pryámá. Teraz serce: chcesz záżyć nie prostego boiu, Trzebá złości uprzedzić, przecz czekasz wpokoiu? Aż się Dámy Phrygiyskie osádzą ná thronie? Ze masz corki bez mężne, ták się trwożysz o nie? SenBardzTrag 249.
patrz: BEZMĘŻNY
– Stoi brod morski w doroczney odmiánie, Raz ná nim okręt, drugi raz koń stánie. Tám z tey co dziewkom bezmężnym pánuie A złocistym się pásęm opásuie Zdárł drogie łupy ciáłá ozdobnego, Puklerz, y zbroię, pás z złotá szczerego [Herkules]. SenBardzTrag 29.
patrz: BEZMĘŻNY
– Po zwycięstwie Troiáńskim, iák zburzył Pergámá. Wraca gách niewolnice, ziętaszek Pryámá. Teraz serce: chcesz záżyć nie prostego boiu, Trzebá złości uprzedzić, przecz czekasz wpokoiu? Aż się Dámy Phrygiyskie osádzą ná thronie? Ze masz corki bez mężne, ták się trwożysz o nie? SenBardzTrag 249.
patrz: GACH
– Coż, ow ktory swey swiátu udźiela iásnośći Mátczyn Oyćiec? SenBardzTrag 127.
– Otworzcie drzwi pokoju na ścieżaj, jak trzeba. SenBardzTrag 160.
– Ják Tygris stráciwszy dźieći Wśćiekłym biegięm wlásy leći Nád-Gángeyskie; ták nie umie Gniewu wsciągnąć przy rozumie. SenBardzTrag 112.
– A od tych iest coś strásznieyszego Medea, pozwol niech ia z nięmi powoiuię, Wzákłádzie Jáson: Ias. Już ia zbiedy Vstępuię, Ity z ták cięszkich przygod iużbiś się báć miáłá. SenBardzTrag 97.
patrz: POWOJOWAĆ
– Po coż się stára wleczesz, á żeś udyszáłá Wierná Mámko? SenBardzTrag 140.
patrz: UDYSZEĆ
– Te záś źimne náturę lodowátą máią, Przydáie słow do iádow ktorych się łekáią Nie tylko Ziołá, ále iák skoro Záspiewa Zádrży swiát, ná pierwszy ton, y zstráchu umdlewa. SenBardzTrag 107.
patrz: UMDLEWAĆ
– Drugie podcżás okropney nocy sierpęm żęte, Te czárownym páznokcięm kwiáty uszczykńione Zbiera żiołá smertelne: z wężow wycisnione Jády tłoczy: więc mięsza z ptástwá plugáwego Załosney serce sowy wnętrzności z Zywego Puchacżá wywleczone: te kłádzie osobno, Złá mistrzyni; w tym ogięń ma swą moc podobno. SenBardzTrag 106.