Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JawJon oryginał
JONATAS : TRAGEDYA SWIĘTA. NA WIDOK DANA Od PRZESWIETNEY MŁODZI Cwiczącey się w náukách Poetycznych i Geograficznych Ná Publiczney Sali Szkolney Collegium Káliskiego Societatis JESU. Roku 1746. Wyprácowána od Publicznego w tychże Szkołách Poetyki PROFESSORA

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=23161&from=FBC
Odnotowano 10 cytatów z tego źródła
– Pálcem káżdy wytykáć mnie będzie gotowy, Ten ci to iest, ten iest Król. Nád sáme niedźwiedzie Sroższy, nád lwy, lámpárty, nad rysie ziádleyszy, Ten ci to iest surowszy nád dzikie bestye, Ten Oyciec okrutnieyszy nád sáme Hárpie: Który swemu włásnemu Synowi, ozdobie Izráela, podporze Páństwá, Woyská sławie, Rycerzowi, z utarczki powrácaiącemu, Wten sam czás życie bierze, mieczem serce kráie, Gdy on Oycu w korzyści laur zwycięzki dáie. JawJon 2.
– Dzielnością Syna mojego Jonaty I orężem Rycerskim niezliczone szyki Nieprzyjaciół, Miasto Gabańskie oblegli, Częścią dziś rozproszone, częścią trupem legli Na placu; niedobitków zaś reszta wrosypkę Pójść musiała. JawJon 3.
patrz: GABAŃSKI
– Ták prętką smierć w tym Jonáty wieku, Złym zápewne sercem lud przyimie: wszák wiádomo, Ják ścisle się w nim kochá. lécz mnieysza o zdánie Pospolite; gdy się ták Królowi podoba. JawJon 47.
patrz: MAŁA
– Dotąd, Jonáto miły, Filistyńskie złości, Ná Filistynách karał BOG; teraz zostáie Winy násze krwią nászą obmywáć: áh Synu! JawJon 10.
patrz: OBMYWAĆ
– Jeśeli tylko nie cudzą lub swoię We krwi twey Saul obmywa winę? JawJon 13.
patrz: OBMYWAĆ
– Pozwól, niech tym czásem Od tego okropnego odwrócę widoku Oczy moie; niech ná bok trochę cofnę kroku. JawJon 31.
patrz: OKROPNY
– Cokolwiek zaś w słów bráku niezdawáć się będzie: wybaczy łátwo oboiętny Czytelnik, ieżeli mieć ná to wzgląd będzie, że i w słowách swoich szczero-Polskich przyuboższy iuż został ięzyk nász Oyczysty; i że prócz pomienionego Pòéty máło co widzieć możemy wydánych z druku Polszczyzną Trágedyi, których by náśládowáć rzecz godna byłá, á zátym práwie pierwszy lód łámáć nam przyszło. JawJon 8 nlb.
patrz: PRZYUBOGI
– Przyzwoita, pod czás i Królowi, do ludzkiey Nákłonić się myśli: wszák i poddánych wola Ztwierdza ná Tronie Páná? JawJon 47.
patrz: PRZYZWOITA
– Postánowił: nie wásze w tym rządy. Bez zwłoki Idzcie z tąd wiárołomcy. JawJon 67.
– Bráciszku rátuy! ieżeli w sercu Masz iskierkę Bráterskiey milosci, i szczerey Przyiaźni, lub dobroci. oto Bráta życie Ná włosku tylko wisi. JawJon 20.
patrz: WŁOSEK