Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
EksprBat oryginał
EXPRESSYIA BATALII WYGRANEY NAIASNIEYSZEGO CARA J. M. Nád Rzeką Pronią pod Lesznem Páná Seráfinowiczá, mil dwie od Propoyská. ROKV PANSKIEGO 1708. 9. Dniá Pázdźiernika

https://cbdu.ijp.pan.pl/13890/
Odnotowano 28 cytatów z tego źródła
– Gonił go Generał Fluk, nápędźiwszy w Propoysko, wźiął go Avánsowáć ktory stoiąc przy Cerkwi w Rynku, tam się chćiał opponowáć; a gdy nie mogł wytrzymáć, do Akordu mieli się [...]. EksprBat 1.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– EXPRESSYIA BATALII WYGRANEY MAIASNIEYSZEGO CARA I. M. Nád Rzeką Pronią pod Lesznem Páná Seráfinowiczá, mil dwie od Propoyská. EksprBat 1.
patrz: EKSPRESJA
– [...] Iego Mość Pan Mázepá zá Stárodubem we dwudźiestu Tysięcy Kozakow y Drágoniey stoi, dosyć że się wynikáć ludźiom Szwedzkim nie dáią, áni furażu żadnego nie pozwaláią. EksprBat 2.
– Generała Baurá z kárteczá postrzelono, nos y gębę mu w poł wyrwáło, temu nie tuszą życia. EksprBat 2.
– KOMPVT Regimentow Szwedzkich, Pieszych y Konnych, pod kommendą I. Mść Páná Generalá Levenhauftá będących. EksprBat 2v.
patrz: KOMPUT
– Tę gdy PAN BOG dał Wiktoryą, y drugą záraz kommunikuie, co pod Bychowem otrzymano [...]. EksprBat 2.
– NAprzod Generał Lewenaust po długiey swoiey stáytywie w Czerei, gdy otrzymał ordynáns Krolá Szwedzkiego áby czym prędzey spieszył do konjunkcyi: z onym másierował naprzod ná Szkłow [...]. EksprBat 1.
patrz: KONIUNKCJA
– Generał Sztákierberk ná placu zginął, Pułkownik Rozen wźięty, Chorągwi wźięto czterdźieśći y siedm Pieszych, Kornetow dźiesięć osobliwie po lásách ieszcze znáydowáno. EksprBat 1.
patrz: KORNET
– Armaty dostáło się sztuk szesnaśćie, Wozow ośm tysięcy, cztery tysiące kowánych po koni cztery, po sześć [...]. EksprBat 1.
patrz: KOWANY
– Sámego Generałá Lewenaustá w poł postrzelono w Rzece powtornie, bárzo tedy z niewielką kwotą przepłynąwszy, ućiekał do Krolá Szwedzkiego, nád dwa Tyśiącá z sobą nie miał, y to zránionemi. EksprBat 1.
patrz: KWOTA
– [...] Officierowie Szwedzcy do Woyská Moskiewskiego ućiekáią, u ktorych w kieszeniách náyduią żyto práżone, co miásto chlebá iedli. EksprBat 2.
patrz: MIASTO
– [...] ná Szwedach bárwy nowe były, ktoremi sześć Regimentow CAR Iego Mość w Szwedzką ubrał bárwę y w wszelkim munderu[n]ku Szwedzkim [...]. EksprBat 2.
– Gonił go Generał Fluk, nápędźiwszy w Propoysko, wźiął go Avánsowáć ktory stoiąc przy Cerkwi w Rynku, tam się chćiał opponowáć; a gdy nie mogł wytrzymáć, do Akordu mieli się [...]. EksprBat 1.
– [...] zá nástąpieniem Káwáleryi Moskiewskiey rezolutnie stawáiącey, reiteradę uczynili do swoich Szykow Káwalerya záś Moskiewska awánsowáłá zwyczáynym orderem. EksprBat 1.
patrz: ORDER
– [...] zginęło ná placu Tyśiąc pięć set, postrzelonych dwá Tyśiącá śiedm set, innych Officierow regestr się nádeszle. EksprBat 2.
– [...] zá nástąpieniem Káwáleryi Moskiewskiey rezolutnie stawáiącey, reiteradę uczynili do swoich Szykow Káwalerya záś Moskiewska awánsowáłá zwyczáynym orderem. EksprBat 1.
– Krol Szwedzki iuż był o mil dwie od Stárodubá; ále powźiąwszy wiádomość o przegráney Lewenauftá, reiterowáł się ná zad mil siedm do Poczopowá [...]. EksprBat 2.
– [...] Pan Chmárá we dwudźiestu Chorągwi przypadszy pod Bychow, ná niespodźiánych tráfiwszy Kozakow rozgromił onych, ze czterystá wyćiął, y sam się reiterował do Bychowá [...]. EksprBat 2.
– [...] zá nástąpieniem Káwáleryi Moskiewskiey rezolutnie stawáiącey, reiteradę uczynili do swoich Szykow Káwalerya záś Moskiewska awánsowáłá zwyczáynym orderem. EksprBat 1.
patrz: REZOLUTNIE
– [...] Kozacy dowiedźiawszy się że się tu rozkoczował [Chmara] o pułtory mile, z Bychowá wyszli, piechotę Moskiewską pokoniwszy; nápádli w nocy ná Páná Chmárę [...]. EksprBat 2.
– Káwáleryi Szwedzkiey lubo śiłá ná Plácu poległo, resztę ich sálwowáłá noc ćiemna [...]. EksprBat 1.
– NAprzod Generał Lewenaust po długiey swoiey stáytywie w Czerei, gdy otrzymał ordynáns Krolá Szwedzkiego áby czym prędzey spieszył do konjunkcyi: z onym másierował naprzod ná Szkłow [...]. EksprBat 1.
patrz: STATYWA
– [...] gdyby Sukkurs przyszedł, pewnie przez dwa Miesiące mogliby się tą Ammunicyą bronić. EksprBat 1v.
patrz: SUKURS
– [...] posłał Iego Mość Pán Generał Fluk Pułkowniká iednego do Akordu, y dwieśćie Gránátyerow, supponuiąc że zdźiałaią Akord [...]. EksprBat 1.
patrz: SUPONOWAĆ
– Generała Baurá z kárteczá postrzelono, nos y gębę mu w poł wyrwáło, temu nie tuszą życia. EksprBat 2.
patrz: TUSZYĆ
– Bo przełomawszy Szwedzkie szyki, naprzod Piechotá Szwedzka kroku nie ustąpiwszy, w szyku poległá ná plácu; że tylko Chorągwie wetchnione zostáły. EksprBat 1.
– [...] Iego Mość Pan Mázepá zá Stárodubem we dwudźiestu Tysięcy Kozakow y Drágoniey stoi, dosyć że się wynikáć ludźiom Szwedzkim nie dáią, áni furażu żadnego nie pozwaláią. EksprBat 2.
– [...] zá nástąpieniem Káwáleryi Moskiewskiey rezolutnie stawáiącey, reiteradę uczynili do swoich Szykow Káwalerya záś Moskiewska awánsowáłá zwyczáynym orderem. EksprBat 1.
patrz: ZWYCZAJNY