Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SmotEx 1629 oryginał
Smotrycki M., Ex[a]ethesis abo Expostvlatia: to iest Rosprawa między apologią y antidotem o ostanek błędow haereziy y kłamstw Zyzaniowych, Philaletowych, Orthologowych y Klerykowych, Lwów 1629.

https://polona.pl/item/65518103/0/
Odnotowano 41 cytatów z tego źródła
– Bo ieśliby Ray nie był nagrodą/ á Ad nie był karániem/ oboie to szłoby zá iedno/ bydź komu w Ráiu/ iák też bydź w Adzie: y w przeciw/ bydź w Adzie/ iáko też bydź w Ráiu. SmotEx 21.
patrz: AD
– Mieysce ábowiem to/ ktore my z Graecká názywamy/ Ad/ (Rzymiánie zowią ie Infernust) podobne czynimy Kárcerowi/ ábo wieży: Ktora ma w sobie glęboką iámę: w ktorey posádzeni czekáią ná śmierć. SmotEx 41.
patrz: AD
– Jakoby też rzekł [św. Paweł]/ zstąpił P. Christus do Adu/ y Dusze z támtąd Swiętych/ ktore tám były poimáne wywiodł/ y z sobą ie záprowádził tám zkąd był zstąpił: to iest/ ná niebo. SmotEx 36v.
patrz: AD
– Poki pan Christus po zmartwychwstaniu swym zostawał na ziemi, poty z nim y zboyca y ci wszyscy SS. Oycowie, ktorzy byli z ięctwa Adowego przezeń wyswobodzeni, zostawali przy nim w Raiu ziemskim. SmotEx 41.
patrz: ADOWY
– Ten [wspomniany powyżej] punkt należy do przed idącego zdania y własnego tych słow dziś będziesz ze mną w Raiu wykładu Theophilektowego a on go przyszył do wykładu tychże słow Anagogicznego: y on go nienależnie przywodzi. SmotEx 37.
– Co [po czyjej stronie jest racja] każdy całego rozumu człowiek łacno obaczyć może skoro [...] zniesie [...] Elench z Antelenchem. SmotEx 5v nlb SmotEx 5v nlb..
patrz: ANTELENCH
– EXETHESIS [...] to iest ROSPRAWA MIEDZY Apologią y Antidotem o Ostatek błędow Haereziy. SmotEx k. tyt..
patrz: ANTYDOT
– Wydali na przeciw Apologiey [...] Script iadu Schismatyckiego y Heretyckiey trucizny pełny, a swym go Naśladowcom cukruiąc, Antidotem go otitułowali. SmotEx 3 nlb..
patrz: ANTYDOT
– On [autor] we wszytkim tym Antidocie nic inszego nie czyni/ tylko kłama/ potwarza/ bluźni. SmotEx 6 nlb..
patrz: ANTYDOT
– Nie na toć wystąpił i ty antidotisto na plac/ aby się czego nauczył/ aby prawdę uznał. SmotEx 2.
– A Rozdział Antidotu Schismatyckiego II. w ktorym Traktuie Antidotista o niesłuszney Intentiey Apologiara na Pielgrzymowanie do Ziemi S. SmotEx 5v-6.
– Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokkrisisami/ Lamentami/ Antigraphami/Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą]. SmotEx 4v-5.
patrz: ANTYGRAF
– Co [po czyjej stronie jest racja] kożdy całego rozumu człowiek łacno obaczyć może/ skoro [...] zniesie Apocryfin z Antirresim [!]. SmotEx 5v nlb..
patrz: ANTYRES
– Co [po czyjej stronie jest racja] każdy całego rozumu człowiek łacno obaczyć może/ skoro [...] zniesie Apocryfin z Antiresim. SmotEx 5v nlb..
patrz: APOKRYFIN
– Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokrisisami/ Lamentami [...] y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v.
patrz: APOKRYZYS
– Zowiecie Rzymian/ Sabelliańczykami/ Macedończykami/ Manicheyczykami/ Apollinaristami. SmotEx 55v.
– Przezacnemu y Sławetnemu Narodowi Rozsieiskiemu[!], a to z gniewu na kilka osób, którzy złość, y pychę w Apologiaru ganili. SmotEx 45.
patrz: APOLOGIAR
– Na Rozdział Antidotu Schismatyskiego III, w ktorym Traktuie Antidotista o niesłusznym zadaniu od Apologiara Cerkwie Ruskiey Prawosławney, iakoby nie miała wiedzieć iako wierzy. SmotEx 12-12v.
patrz: APOLOGIAR
– O niesłuszney Intentiey Apologiara na Pielgrzymowanie do Ziemi S. SmotEx 6.
patrz: APOLOGIAR
– Absurda ktore zadaie Antydotysta Apologijarowi. SmotEx 72v.
patrz: APOLOGIAR
– Expostulatia II, w ktorey Peregrinatia do Ziemi S. Apologiarowa uwalnia się od Calumniy Antidotisty Schismatyka. SmotEx 96.
– Nienieuważna to iest Apologiarowa ratia, iż z pochodzenia Ducha S. przez Syna, dowodzi pochodzenia Ducha S. od Syna. SmotEx 85.
– Bo tam [w monasterze wileńskim] ze wszytkiey Białey Rusi Archiepiskopiey połockiey parochyanie pamietali na mie. SmotEx 67.
– Archiepiskop/ pierwszy po Metropolicie w Cerkwi strony waszey Archierey. SmotEx 3v.
patrz: ARCHIEREJ
– Oto tymi swymi Antidotami [...] Lamentami, Antigraphami, Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v.
patrz: AZARIASZ
– Czynił to Aryusz z swymi sektarzmi: czynił Eunomiusz/ czynił Nestorius/ y Eutiches/ y Dyoskorus: czynią y teraz pozostali do tych czas potomkowie ich/ Aryani/ Nestoritę/ Dioskoritę/ y inszy: Ktorych pełne wschodne kráie. SmotEx 2.
patrz: DIOSKORYTA
– Odpowiáda/ że w wiáry Dogmatách pobłądziwszy niektorzy scribentowie/ ná swoy karb zbłądzili. SmotEx 2v.
patrz: DOGMAT
– W czystey Wierze Swiętych Przodkow swoich w Iedności S. byłych lubuiesz: w Porządkách S. Wschodney Cerkwie, w Hymnologiách, w Doxologiách [...] kochasz się [...]. SmotEx 4v nlb.
patrz: DOKSOLOGIA
– Ale áby ten ożuwcá, Calumniator, y bluźnierz nie zdał sie sobie, że to co mowi, prawdę mowi: y żeby kto z niepostrogi ná tey Truciznie nie padł, nápisáć to ná przestrogę, y w Odpor temu duszegubnemu Phármákopaeowi, zá Bożą pomocą, sądziłem [...]. SmotEx 3v nlb.
patrz: DUSZEGUBNY
– Ale áby ten ożuwcá, Calumniator, y bluźnierz nie zdał sie sobie, że to co mowi, prawdę mowi: y żeby kto z niepostrogi ná tey Truciznie nie padł, nápisáć to ná przestrogę, y w Odpor temu duszegubnemu Phármákopaeowi, zá Bożą pomocą, sądziłem [...]. SmotEx 3v nlb.
– Wydali na przeciw Apologiey [...] Script iadu Schismatyckiego y Heretyckiey trucizny pełny, a swym go Naśladowcom cukruiąc, Antidotem go otitułowali. SmotEx 3 nlb.
patrz: HERETYCKI
– Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokkrisisami/ Lamentami/ Antigraphami/Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v-5.
patrz: I
– [...] pod czás poświącánia mego ná Iereystwo/ to odzienie Iereyskie ktore dla mnie nágotowáne było/ porwałeś/ y siebie nim przyodziałeś. SmotEx 15v.
patrz: JEREJSKI
– [...] pod czás poświącánia mego ná Iereystwo/ to odzienie Iereyskie ktore dla mnie nágotowáne było/ porwałeś/ y siebie nim przyodziałeś. SmotEx 15v.
patrz: JEREJSTWO
– Ponieważ wiedziałem ia to iák rzecz pewną y tegdy/ kiedym nowo wyszłe scriptorow naszych pismá czytał/ y kiedym Lámentowy moy script wydawał. SmotEx 7v.
patrz: LAMENTOWY
– Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokkrisisami/ Lamentami/ Antigraphami/Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v-5.
– Na Rozdział Antidotu Schismatyskiego III, w ktorym Traktuie Antidotista o niesłusznym zadaniu od Apologiara Cerkwie Ruskiey Prawosławney, iakoby nie miała wiedzieć iako wierzy. SmotEx 12-12v.
– Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokkrisisami/ Lamentami/ Antigraphami/Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v-5.
patrz: TEN
– Wydali na przeciw Apologiey [...] Script iadu Schismatyckiego y Heretyckiey trucizny pełny, a swym go Naśladowcom cukruiąc, Antidotem go otitułowali. SmotEx 3 nlb.
– Ten [wspomniany powyżej] punkt należy do przed idącego zdania y własnego tych słow dziś będziesz ze mną w Raiu wykładu Theophilektowego a on go przyszył do wykładu tychże słow Anagogicznego: y on go nienależnie przywodzi. SmotEx 37.
patrz: WYKŁAD
– Poki pan Christus po zmartwychwstaniu swym zostawał na ziemi, poty z nim y zboyca y ci wszyscy SS. Oycowie, ktorzy byli z ięctwa Adowego przezeń wyswobodzeni, zostawali przy nim w Raiu ziemskim. SmotEx 41.
patrz: ZOSTAWAĆ