Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OpisSmol oryginał
Krotkie á prawdziwe opisánie wzięćia Smolenská, przednieyszego zamku Pánstwá Siewierskiego

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3090/
Odnotowano 42 cytatów z tego źródła
– [...] skoro też ogień wźiął więtszą moc trudno iuż było rátowáć/ bo wiátr wielki był ku stáremu zamkowi/ gdźie Cerkiew Archiepiscopá byłá [...]. OpisSmol Av.
– [...] domy cáłe pełne w szystkiego zboża były/ kury/ pawy/ wieprze/ krowá ieno iedná we wszystkim zamku byłá/ y to Archiepiscopowá. OpisSmol A2v.
– W ten czás się bliska wieża Przełonowá zápaliłá/ czy to od prochow nászych/ czy nieprzyiaćiel sam proch/ ktory w tey báście był/ zápalił [...]. OpisSmol Av.
patrz: BASTA, BASZTA
– Osobá chędoga/ liberalis vultu, brody długiey y szerokiey/ białokurowáty [archiepiskop Herman Sergej]. OpisSmol A2.
– [...] mur Smoleński nie ledáiáki/ iákieg[o] cudzoźiemcy co tu służą/ w ták wielkiey circumstáncyey nie widźieli/) ná dwu chłopow od źiemie/ wszędy z kwádratowe[g]o kámieniá/ z básztámi z branámi swymi szeroki iest od Niepru ná cztery sążeni [...]. OpisSmol Av.
– W Niedźielę tedy 12. Iunii, skoro się zmierzkło/ podchodźili nászy ku murom z drábinkámi y z pedárdámi y z worámi/ w ktorych było 50. cetnarow prochu. OpisSmol A.
– [...] strzelby wielkiey y małey do 200. dźiał w tym zamku/ spádánych wielkich 50. hakownic gwałt/ kul do dźiał nieźliczona rzecz żeláznych [...]. OpisSmol A2.
– [...] mur Smoleński nie ledáiáki/ iákieg[o] cudzoźiemcy co tu służą/ w ták wielkiey circumstáncyey nie widźieli [...]. OpisSmol Av.
– [...] Czerncow/ Popow/ śiłá pogorzało [...]. OpisSmol A2.
– Názáiutrz więźnie Iego K. M. oddawano/ powinszowawszy w przod Krolowi I. M. zá dostánie tego zamku [Smoleńska]. OpisSmol A2v.
patrz: DOSTANIE
– [...] strzelby wielkiey y małey do 200. dźiał w tym zamku/ spádánych wielkich 50. hakownic gwałt/ kul do dźiał nieźliczona rzecz żeláznych [...]. OpisSmol A2.
patrz: GWAŁT
– [...] ná ten czás Hetmánow nie było) sam Krol I. M. hetmánił [...]. OpisSmol A.
patrz: HETMANIĆ
– [...] po częśći tám tego y towárow inych Zołdaći/ ktorzy na wierzchu byli záchwyćili [...]. OpisSmol A2.
patrz: INNY, INNY, INY
– Zatym Pan Káwaler Nowodworski/ kiedy ták nieprzyiaćielá zábáwiono/ podsádźiwszy pedárdę [...] zápalił [...]. OpisSmol A-Av.
patrz: KAWALER
– W tym szturmie nie zginęło nászych więcey piętnastu/ krom tych co przy wielkiey Cerkwi ná łupie byli [...]. OpisSmol A2.
patrz: KROM
– [...] mieli ieszcze [obrońcy Smoleńska] dostátek Miodow/ Gorzałek/ Winá/ Máłmázyey/ Piwá/ tylo im Soli nie dostawało. OpisSmol A2v.
patrz: MAŁMAZJA
– [...] Moskwy pobitey kilká set/ pogorzáłych widáć śiłá [...]. OpisSmol A2.
patrz: MOSKWA
– Ludźie przy Iego M. Panu Márszałku od świeżego przełomiwszy się ku Armaćie/ ktorá przećiwko stáremu przełamánemu murowi byłá nárychtowána/ ktorych nieprzyiaćiele obaczywszy/ pierzcháć poczęli od tey ármaty. OpisSmol Av.
– Archiepiscopá Hermaná Sergeiá/ ći ktorzy dźiurą prochem wypaloną wpadli/ záraz w Cerkwi świetno y bogáto vbrane[g]o/ iáko się do Obiedni vbiera poimali/ y detractis preciosis vestibus & ornamētis, w głowę też trochę száblą obráźili. OpisSmol A2.
patrz: OBIEDNIA
– Archiepiscopá Hermaná Sergeiá/ ći ktorzy dźiurą prochem wypaloną wpadli/ záraz w Cerkwi świetno y bogáto vbrane[g]o/ iáko się do Obiedni vbiera poimali/ y detractis preciosis vestibus & ornamētis, w głowę też trochę száblą obráźili. OpisSmol A2.
patrz: OBRAZIĆ
– [...] domy cáłe pełne w szystkiego zboża były/ kury/ pawy/ wieprze/ krowá ieno iedná we wszystkim zamku byłá/ y to Archiepiscopowá. OpisSmol A2v.
patrz: PAW
– W Niedźielę tedy 12. Iunii, skoro się zmierzkło/ podchodźili nászy ku murom z drábinkámi y z pedárdámi y z worámi/ w ktorych było 50. cetnarow prochu. OpisSmol A.
– Naszy gdy drudzy po drábinkách ná pośiłek przybyli/ skupiwszy się/ okrzyk wielki vczynili/ y ná obie się stronie muru vdali. OpisSmol A.
– [...] zárzućił ktoś w ieden dom powysz Cárskiey brany tám ku nászemu obozowi ogień [...]. OpisSmol Av.
– [...] od szańcow gdźie Baterya stoi/ przećiwko wielkiey ruinie muru obalonego/ [podchodził] Ieg[o] M. Pan Stárosta Felinski [...]. OpisSmol A.
patrz: PRZECIWKO
– Ludźie przy Iego M. Panu Márszałku od świeżego przełomiwszy się ku Armaćie/ ktorá przećiwko stáremu przełamánemu murowi byłá nárychtowána/ ktorych nieprzyiaćiele obaczywszy/ pierzcháć poczęli od tey ármaty. OpisSmol Av.
– A w tym Iego M. Pan Stárostá Feliński y z częśćią ludźi Krolá I. M. przez głęboki przekop przebywszy/ á ná przykry y bárzo wysoki wał wstąpiwszy/ z wielką pracą y vdręczeniem: iuż ná ten czás ze wszystkich stron strzelano/ śieczono/ bito. OpisSmol Av.
patrz: PRZYKRY
– Zatym Pan Káwaler Nowodworski/ kiedy ták nieprzyiaćielá zábáwiono/ podsádźiwszy pedárdę [...] zápalił/ á sztukę muru ná dźieśieć sążeni w zdłuż/ á w szerz ná cztery sążeni [...] wyrzućił. OpisSmol A-Av.
patrz: SĄŻEŃ
– [...] Moskwy pobitey kilká set/ pogorzáłych widáć śiłá [...]. OpisSmol A2.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– Blisko tey Cerkwie było wielkość wielka w kilku sklepách prochow/ przez 15. tyśięcy iáko naszych solanek/ do ktorych kiedy ogień doszedł/ cud słyszeć a widźieć było/ nie terra motu[s], nie fulmina, nie tonitrua, ále coś w iedno spolonego ze wszystkich tych rzeczy. OpisSmol A2.
patrz: SKLEP
– W ten czás się bliska wieża Przełonowá zápaliłá/ czy to od prochow nászych/ czy nieprzyiaćiel sam proch/ ktory w tey báście był/ zápalił; snádnie rozumieć że ten ogień wielką szkodę vczynił [...]. OpisSmol Av.
– Blisko tey Cerkwie było wielkość wielka w kilku sklepách prochow/ przez 15. tyśięcy iáko naszych solanek/ do ktorych kiedy ogień doszedł/ cud słyszeć a widźieć było/ nie terra motu[s], nie fulmina, nie tonitrua, ále coś w iedno spolonego ze wszystkich tych rzeczy. OpisSmol A2.
patrz: SOLANKA
– Blisko tey Cerkwie było wielkość wielka w kilku sklepách prochow/ przez 15. tyśięcy iáko naszych solanek/ do ktorych kiedy ogień doszedł/ cud słyszeć a widźieć było/ nie terra motu[s], nie fulmina, nie tonitrua, ále coś w iedno spolonego ze wszystkich tych rzeczy. OpisSmol A2.
patrz: SPOLONY
– Iego M. Pan Márszałek záś zalecał Dworskich/ y tych ktorzy pieniędzy nie bráli zárowno z pieniężnemi/ społecznie w dostawániu tey fortece [Smoleńska] prácowali [...]. OpisSmol A2v.
– [...] Pan Kámieniecki/ sprawcá ná ten czás Woyská I. K. M. [...]. OpisSmol A.
patrz: SPRAWCA
– Seymowi czás I. K. M. náznáczywszy/ niechćiał od tego zamku [smoleńskiego] odstąpić/ áżby ieszcze nad hardemi y vpornemi obleżeńcami szczęścia sprobował. OpisSmol A.
patrz: UPORNY
– [...] skoro też ogień wźiął więtszą moc trudno iuż było rátowáć/ bo wiátr wielki był ku stáremu zamkowi [...]. OpisSmol Av.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Krotkie á prawdziwe opisánie wzięćia Smoleńská, przednieyszego zamku Pánstwá Siewierskiego. OpisSmol A.
patrz: WZIĘCIE
– Zatym Pan Káwaler Nowodworski/ kiedy ták nieprzyiaćielá zábáwiono/ podsádźiwszy pedárdę [...] zápalił/ á sztukę muru ná dźieśieć sążeni w zdłuż/ á w szerz ná cztery sążeni [...] wyrzućił. OpisSmol A-Av.
patrz: ZABAWIĆ
– [...] po częśći tám tego y towárow inych Zołdaći/ ktorzy na wierzchu byli záchwyćili [...]. OpisSmol A2.
– [...] áni podkopow w tey tám stronie czyniono/ y do podsadzenia pedárdy/ dla záfásowánych mocno bran sposobu żadnego nie było. OpisSmol Av.
patrz: ZAFASOWANY
– [...] potym zalecał żołnierstwo I. M. Pan Kámieniecki in generali, nic nikomu nie przypisuiąc/ ieno zárowno wszytkim/ iákoż ták Pánowie iáko chudźi pácholcy zárowno z wielką ochotą szli po drábinách ná mury/ przez wały/ przez rowy y przekopy. OpisSmol A2v.
patrz: ZALECAĆ