Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AwWarsz_1699_14III oryginał
Awizy rożne Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, &c. z Krákowá. 14. Martij 1699

https://cbdu.ijp.pan.pl/14590/
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– [...] rzecz w podźiwieniu wielka, bo Turcy według Wiary swoiey Máchometáńskiey, nie zwykli Fortec oddawáć przez Accord, osobliwie tám, gdźie Meczet zásadźili? AwWarsz_1699_14III 1.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– [...] Senatorowie y Vrzędnicy Koronni, z wielką comitywą y ássistentią, przyprowádźili Máiestat Krolá I. M. przed Wielki Ołtárz ná Thron Krolewski. AwWarsz_1699_14III 1.
patrz: ASYSTENCJA
– Awizy rożne Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, etc. z Krákowá 14. Martij 1699. AwWarsz_1699_14III 1.
patrz: AWIZA, AWIZY
– [...] ćiągnął tamtą stroną [Dniestru] Nieprzyiaćiel, y stánąwszy Koszem die 17. ieszcze przeszłego zá Stryiem, záraz porozbiegał się w Czambuł [...]. AwWarsz_1699_14III 3.
patrz: CZAMBUŁ
– [...] nie wszytkie to były prawdźiwe listy, ále apocriphae literae, zmyślone, niby pod tytułem I. M. wydáne, lubo w prawdźie były drugie Iego własne essentiales, do niektorych Ich Mośćiow Dworskich, in materia exorbitáncyi Zołnierzow Horwátow pisane, ktorzy w ćiągnieniu náprzykrzyli się Dobrom rożnym [...]. AwWarsz_1699_14III 2.
– Ná tym nabożeństwie, celebrował solennitèr Xiażę I. M. Kárdynał Prymás Regni, máiąc mieysce swoie ex opposito Naiáśnieyszego Krolá I. M. ná Graduśie iednym podnieśione [...]. AwWarsz_1699_14III 1.
patrz: GRADUS, GRADUSZ
– I. M. Pan Stráżnik Wielki Koronny przysłał też do Iáśnie Wielmożnego I. M. Páná Kásztelláná Krákowskiego, Hetmáná Wielkiego Koronnego, kilkunastu żywcem ięzykow [...]. AwWarsz_1699_14III 4.
patrz: JĘZYK
– [...] Senatorowie y Vrzędnicy Koronni, z wielką comitywą y ássistentią, przyprowádźili Máiestat Krolá I. M. przed Wielki Ołtárz ná Thron Krolewski. AwWarsz_1699_14III 1.
patrz: KOMITYWA
– Z Rzymu, expedycya ná Sacrę Biskupstwá Chełmskiego, I. M. Xiędzu Wyżyckiemu, Sekretarzowi Koronnemu przyszłá, á ták Sekretárstwo Koronne od Naiáśnieyszego Krolá I. M. conferowáne iest, Illustrissimo et Reverendissimo Canonico Cathedrali Cracoviensi Bokom, Referendario S. Sedis Apostolicae. AwWarsz_1699_14III 4.
– W Warszáwie, ieszcze 22. przeszłego, odpráwiłá się solennitas [...] Actionis, Naywyższemu Bogu w Kościele S. Ianá, zá pożytecznie concludowany Pokoy z Porftą Ottomáńską [...]. AwWarsz_1699_14III 1.
– [...] ćiągnął tamtą stroną [Dniestru] Nieprzyiaćiel, y stánąwszy Koszem die 17. ieszcze przeszłego zá Stryiem, záraz porozbiegał się w Czambuł [...]. AwWarsz_1699_14III 3.
patrz: KOSZ
– Y to confirmatur, że iák tá Ordá Dniestr przechodźiłá, sześć Chorągwi Wołoskich uderzyli ná odwod, y utraćili coś Nieprzyiaćielá [...]. AwWarsz_1699_14III 4.
patrz: ODWÓD
– A Iáśnie Wielmożny I. M. Pan Potocki [...] gdy się Kosz do powrotu ruszył Tátárski, ordynował I. M. Páná Zachorowskiego w kilkuset koni, y z łáski Bożey posłużyło mu szczęśćie, bo nápadszy ná iednę wielką Parthią Ordy znacznie ią gromił [...]. AwWarsz_1699_14III 3.
patrz: ORDYNOWAĆ
– W Warszáwie, ieszcze 22. przeszłego, odpráwiłá się solennitas [...] Actionis, Naywyższemu Bogu w Kościele S. Ianá, zá pożytecznie concludowany Pokoy z Porftą Ottomáńską, curâ, solicitudine, et Opere I. W. M. P. Woiewody Poznáńskiego, iáko Posłá Wielkiego y Plenipotencyáryuszá Korony Polskiey [...]. AwWarsz_1699_14III 1.
– Sam Xiążę I. M. Kárdynał Prymás, záczynał Te Deum Laudamus, y záraz z Dźiał Pułkártánowych burząco uderzono po trzykroć rázy. AwWarsz_1699_14III 1.
– Interim z Armat dano ogniá ná hásło dla ludźi, aby się retyrowáli do beśpiecznych mieysc. AwWarsz_1699_14III 3.
– Po Mszy Swiętey, śpiewano solenne Te Deum Laudamus [...]. AwWarsz_1699_14III 1.
patrz: SOLENNY
– Przy wesołośćiách przeszłych zapustnych, wielce się Naiáśnieyszy Krol I. M. muśiał turbowáć, z niepoćieszney nowiny y relácyey o Nieprzyiaćielu w Ruskich Kráiách [...]. AwWarsz_1699_14III 2.
– Kásztellania záś Sierádzka, y z drugiemi Vákánsami, ieszcze były in deliberatione. AwWarsz_1699_14III 2.
patrz: WAKANS
– Przy wesołośćiách przeszłych zapustnych, wielce się Naiáśnieyszy Krol I. M. muśiał turbowáć, z niepoćieszney nowiny y relácyey o Nieprzyiaćielu w Ruskich Kráiách [...]. AwWarsz_1699_14III 2.
patrz: ZAPUSTNY
– [...] Wśi koło Káłuszá, Drohobyczy tám zá Sámborem popalili, y nárobiwszy tego lichá, zázad się obroćili. AwWarsz_1699_14III 3.
patrz: ZAZAD