Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AwWarsz_1699_21II oryginał
Awizy Wárszáwskie, Litewskie, Lwowskie, &c. z Krákowá 21 Februarij 1699

https://cbdu.ijp.pan.pl/14580/
Odnotowano 13 cytatów z tego źródła
– Awizy Wárszáwskie, Litewskie, Lwowskie, etc. z Krákowá 21 Februarij 1699. AwWarsz_1699_21II 1.
patrz: AWIZA, AWIZY
– [...] ná woźie niby tryûfálnym, umyślnie ná Mászkáráty sporządzonym ustroione stroiem Gburow Hiszpáńskich, poiecháł [król] ku Viázdowi, gdźie Bálety y rożne tańce odpráwowáli. AwWarsz_1699_21II 1.
– [...] skárzył się [starosta nurski] ná pewne Exorbitantie Zołnierzow w Ziemi Nurskiey popełnione, prosząc Ich Mćiow, áby to raczyli deferre Máiestatowi Krolewskiemu, żeby injuriati mogli mieć pro damnis satisfactionem, y odnieść karánie należyte, ći co exorbitowáli [...]. AwWarsz_1699_21II 1.
– [...] ná woźie niby tryûfálnym, umyślnie ná Mászkáráty sporządzonym ustroione stroiem Gburow Hiszpáńskich, poiecháł [król] ku Viázdowi, gdźie Bálety y rożne tańce odpráwowáli. AwWarsz_1699_21II 1.
patrz: GBUR
– [...] ná wszytkich przepráwách Mosty poznośić kazał [elektor brandenburski], Szańce sypáć, y Armaty záwodźić, Gburow wszytkich instruere, y exercitia woienne odpráwowáć, przydawszy dźieśiąćiom Gburom, po Officerze dla ćwiczenia. AwWarsz_1699_21II 1.
patrz: GBUR
– [...] wybieráiąc się do nas ná inkursye, wźiął [chan] Emir przysłány od Wezyrá, áby ullam nie czynił hostilitatem [...]. AwWarsz_1699_21II 2.
patrz: INKURSJA
– [...] I. K. M. raczył Privilegium tego Wielkiego Vrzędu temuż I. Mći conferowáć. AwWarsz_1699_21II 2.
– [...] ná woźie niby tryûfálnym, umyślnie ná Mászkáráty sporządzonym ustroione stroiem Gburow Hiszpáńskich, poiecháł [król] ku Viázdowi, gdźie Bálety y rożne tańce odpráwowáli. AwWarsz_1699_21II 1.
– [...] wieczorem z Krolem I. M. byli [królewicze] u I. M. P. Podskárbiego Wielkiego W. X. L. w Mászkárátách ná bánkiećie, kędy Káwálerowie y Dámy Niemieckie, tákże w Mászkárátách náydowáły się, á Dámy Polskie w swoim przynależytym stroiu támże zostawáły. AwWarsz_1699_21II 1.
– CO raz to więcey do Warszáwy przybywa Páństwá y ludźi rozmáitych y wesołość Miesopustna niemal co dźień odpráwuie się. AwWarsz_1699_21II 1.
– Ich Mość Posłowie Sendomirscy, mieli też mieć w tych dniách audientią u Krolá I. M. ná ktorey inter alia supplikowáć máią de relegatione Woyská I. K. M. AwWarsz_1699_21II 1-2.
– Iáśnie WW. Ich Mość PP. Senatorowie codźiennie práwie zápraszáią Naiáśn: Máiestatu Krolá I. M. do Pałácow swoich ná tráktáment [...]. AwWarsz_1699_21II 1.
patrz: TRAKTAMENT
– [...] wybieráiąc się do nas ná inkursye, wźiął [chan] Emir przysłány od Wezyrá, áby ullam nie czynił hostilitatem, dla iuż záwártego Pokoiu z Porthą przez I. W. I. M. Páná Woiewodę Poznáńskiego, co sobie I. M. wielce wárował [...]. AwWarsz_1699_21II 2.
patrz: WAROWAĆ