Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AwCudz oryginał
Awizy rożne Cudzoźiemskie z Poczty, y Extraordynáreyne o wźiętey Budźie, z Krákowá 14. Septembr: 1686

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/14890/
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2.
patrz: ARMOWANIE
– z Dálmácyey nic essencyálnego Pocztá nam nie przyniosłá, gdźie Generał Cornaro zgotowym Woyskiem awáncowáł się odpor dáć Nieprzyiaćielowi [...]. AwCudz 2.
– Iednák nie bárdzo są bespiecznemi podźiśdźień Zydźi w swoim Mieśćie záwárći: Lubo wyszło y iest publikowáne surowe Bándo, przykázuiąc pod wielką karą, ktoby się ważył ich Miásto náchodźić, y Zydow infestowáć. AwCudz 2.
patrz: BANDO
– Więc że krotki w Wiedniu mieli do relácyey rzetelney wypisánia dla skwápliwośći Curryerá wysłánego, tedy dálszą Descriptią tey expugnácyey y progressow Cesárskich, odłożyli do nástępuiącey Poczty. AwCudz 1.
patrz: DESKRYPCJA
– Vważáiąc zátym Xiążę Lotáryńskie, wszytkie Procedery y práwie desperáckie rezolucye Nieprzyiaćielskie, tudźiesz zrozumiawszy z listow przeiętych od Bássy Budźińskiego do Wezyerá pisánych, że począł desperowáć o Fortecy, ieżeliby nie miał mieć ná sukurs świeżych ludźi: á widząc oraz Xiąże że się iuż nie mogli długo trzymać, rozkazał ze wszystkich stron potężnie áttákowáć Fortecę [...]. AwCudz 1.
– Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2.
– PO przyśćiu y Expedycyey Poczty ná wszystkie strony, w Niedźielę przeszłą, to iest 8ua praesentis, w sámo Połudne bieżał tędy przez Krákow Curryer z Wiedniá, zwiádomośćią do Krolá Iego Mośći, o expugnácyey tandem aliquando post tot casus, post tot discrimina rerum, post tot sparsos sanguines, Fortecy Budy Die 2da Mensis praesentis, przez szturm gwałtem odebráney. AwCudz 1.
– [...] w inszą stronę Generał Cornáro Woyská swoie ná imprezy obráca. AwCudz 2.
– Vstáwicznie y przedtym infestowáli [Turcy] ludźi Cesárskich tákże Báwárskich [...]. AwCudz 1.
– Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2.
– [...] widząc oraz Xiąże że się iuż nie mogli długo trzymać, rozkazał ze wszystkich stron potężnie áttákowáć Fortecę, ognie rzucáiąc incessanter z Kártánow, Mozdźierzow [...]. AwCudz 1.
– Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2.
patrz: KOLIGACJA
– Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2.
– Więc że krotki w Wiedniu mieli do relácyey rzetelney wypisánia dla skwápliwośći Curryerá wysłánego, tedy dálszą Descriptią tey expugnácyey y progressow Cesárskich, odłożyli do nástępuiącey Poczty. AwCudz 1.
– [...] Tyśiąc Szpáiow y Tyśiąc pięć set Tátárow im [Turkom] ná obronę y odśiecz ordynował [Wezyr] [...]. AwCudz 1.
patrz: ORDYNOWAĆ
– Więc że krotki w Wiedniu mieli do relácyey rzetelney wypisánia dla skwápliwośći Curryerá wysłánego, tedy dálszą Descriptią tey expugnácyey y progressow Cesárskich, odłożyli do nástępuiącey Poczty. AwCudz 1.
patrz: PROGRES
– Probowáli tákże, wszelákiemi sposobámi, co tylko wymyślić może ludzki przemysł, Nieprzyiaćiele, y chćieli znowu ludźi Báwárskich z Zamku wygnáć [...]. AwCudz 1.
patrz: PRZEMYSŁ
– Listy z Páryzá twierdzą, iż drogá Elektorá Brándeburskiego do Kliwiey, y Elektorow Mogątckiego y Trewirskiego do Bony, oraz y Ligá záwárta w Auszpurku inter Principes omnes Imperij, cum inclusione Korony Szwedzkiey, y Hiszpáńskiey, przynośi znáczną considerácyą wszytkim Politykom Statûs, osobliwie Koronie Fráncuskiey, kiedy w tákowey colligatiey stánęłá determinatia exequendi Tráktátow Luxemburskich ad finem conseruationis Armistitij, ktore záledwie, et cum difficultate strzymáć się może, respektem ármowánia y záćiągnienia Woyská przez Xiążętá interessowáne do tego [...]. AwCudz 2.
patrz: RESPEKTEM
– [...] Kápitan Okrętow Weneckich ze swoią skwádrą zárwał Káráwánę Turecką z Alexándryey idącą z prowiántámi do Constántynopolá. AwCudz 2.
patrz: SKWADRA
– [...] Wezyer dwa Tyśiącá Iánczárow ná koniach wypráwił, á Tyśiąc Szpáiow y Tyśiąc pięć set Tátárow im ná obronę y odśiecz ordynował, ktorzy przebiiáiąc się przez dwie liniie Woyská Cesárskiego desperatissimé ginęli; gdyż koniecznie chćieli vtrzymáć Fortecę. AwCudz 1.
patrz: SPAJ, SZPAJ
– Vważáiąc zátym Xiążę Lotáryńskie, wszytkie Procedery y práwie desperáckie rezolucye Nieprzyiaćielskie, tudźiesz zrozumiawszy z listow przeiętych od Bássy Budźińskiego do Wezyerá pisánych, że począł desperowáć o Fortecy, ieżeliby nie miał mieć ná sukurs świeżych ludźi: á widząc oraz Xiąże że się iuż nie mogli długo trzymać, rozkazał ze wszystkich stron potężnie áttákowáć Fortecę [...]. AwCudz 1.
patrz: SUKURS
– [...] Turcy iáko drapieżni Lwi gwałtem tentowáli w kilkunastu tyśiącách z oczywistą zgubą swoią, oślep wniść do Fortecy [...]. AwCudz 1.
patrz: TENTOWAĆ
– [...] Kápitan Okrętow Weneckich ze swoią skwádrą zárwał Káráwánę Turecką z Alexándryey idącą z prowiántámi do Constántynopolá. AwCudz 2.
patrz: ZARWAĆ
– [...] Zydźi w Rzymie zostáiący, trzydniowy powiádáno Post sobie náznáczyli, ná vproszęnie támtym Zydom cáłośći zdrowia, y dobrego powodzęnia. Czym poruszone do zemsty pospolstwo, osobliwie támeczni Zbirowie, ktorych zbuntowáło się było ze dwá Tyśiącá, poczęli byli szturmowáć do ich Miástá [...]. AwCudz 2.
patrz: ZBIR