Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
TajRad oryginał
TAIEMNA RADA ABO EXORBITANTIÆ NIEKTORE Samuela Dambrovvskiego Supersuspendenta Confusij Száchskiey/ od Pewnych Osob Teyże Sekty do Pospolstwá Lutherskiego we ZBORZE Miáne y od nichże nágánione

https://polona.pl/item/taiemna-rada-abo-exorbitantiae-niektore-samuela-dambrowskiego-supersuspendenta-confusij,MTAxODQzNDc1/7/#info:metadata
Odnotowano 19 cytatów z tego źródła
– Ktoż lepiey wiedźiał pismá? czy Augustyn miły/ Czy Luderski kálwinski czy Bezy łep zgniły? […] O Babilon brzydliwa/ zamieszánie gęste/ W nawiętszych Artykułách á ták bárzo częste. Vćiékayćie z pośrzodká Bábilonu tego/ By nie przyszło zá czásem ná was co gorszego. TajRad Bv- B2.
– NIe wspominam tu iáwnego łgárstwá/ Ná Papieżniki áni máchlárstwá. W mowie o świętym tylko Woyćiechu/ Lże cztyrynaśćie kroć áż do śmiechu. TajRad C2.
– O Stánisłáwie świętym kazánie/ O baczćie iákie onim mátánie! Wiele opuśćił/ wiele wywroćił Wymyślił wiele/ wiele wyszpoćił. Prostakom tylko óczy zásłánia Z Rzeczy prawdźiwych czynią mátánia. A wieszże smyku/ pyszny nádęty Ze to argument iest bárzo wźięty. Iż co sám krádnąc w dybsak názbiera Tym Kátholiki sáme podpiera. TajRad C2v.
patrz: DYBSAK
– Oná byłá w Poznániu v Rydá száfárką/ A on záś Paedágogiem: támże iakąś miárką Garniec iey często mierzał/ zwątlił go nie máło/ Bo przebrał miárę/ á to wiádomie bywáło. Ták Sámuśiową przybrał Sámuel moy miły! Groch z kápustą nie rozum ma łép iego zgniły. TajRad A4.
patrz: GROCH
– Oná byłá w Poznániu v Rydá száfárką/ A on záś Paedágogiem: támże iakąś miárką Garniec iey często mierzał/ zwątlił go nie máło/ Bo przebrał miárę/ á to wiádomie bywáło. Ták Sámuśiową przybrał Sámuel moy miły! Groch z kápustą nie rozum ma łép iego zgniły. TajRad A4.
patrz: KAPUSTA
– Ktoż lepiey wiedźiał pismá? czy Augustyn miły/ Czy Luderski kálwinski czy Bezy łep zgniły? […] O Babilon brzydliwa/ zamieszánie gęste/ W nawiętszych Artykułách á ták bárzo częste. Vćiékayćie z pośrzodká Bábilonu tego/ By nie przyszło zá czásem ná was co gorszego. TajRad Bv-B2.
patrz: ŁEB
– Położyłeś tám: niechay do Páná Bogá samego będźie miewána Oná modlitwá/ Ora pro nobis. TajRad C3.
patrz: MIEWAN, MIEWANY
– Nie dáwno temu iák ná vlicy Niemieckiey/ (poznasz dom po miednicy.)/ Gdy chrzćił dźiećiątko przed zacnym Pánem/ Wnet Ministrowskim pogárdźił stanem. TajRad Cv.
– Poty Synod Luderski w ktorym áni głowy/ Ani ogoná nie masz z wytwornymi słowy. Więc choć wnim z Hanusámi Muterki wotuią/ Przećię o więtszych rzeczách nad swoy stan rokuią. TajRad Dv.
patrz: MUTERKA
– Ale rozumem ia się kieruię. W támtych káwałkách zgołá nie czuię/ Iedno chleb prosty/ ktorym nam mydli/ Ten bacchant oczy/ ktorym nas śidli. TajRad B3.
patrz: MYDLIĆ
– Prze Bog iákie szálbierstwo Ministrze czynićie. Y wy kmoszki dość drogo tę spowiedź solicie. Przyczyna tá iest/ czemu ochotnie słucháią Spowiedźi? omamieni bo tam ludźie dáią: Nie nágnałbyś Ministrá do swoiey spowiedni/ By nie tak przyspadabiał Luthry do obiedni. Gdy być co raz sámemu przyszło dáć Táláry/ Od spowiedźi/ wolałbyś rychley iść ná máry. A niżli się spowiádáć (bá y v wieczerzy Ośm lateś nie był Mouius to twierdzącym wierzy.) TajRad A4- A4v.
patrz: OBIEDNIA
– A gdy co wesołego worgánki zágráią/ Dopierosz świeżą miłość w sobie roźniecáią. TajRad A4.
patrz: ORGANKI
– Pátrz by przećiw náturze tobie nie gárdźielem Duszá wyszła/ ale się wydárłá smierdźielem. TajRad B2v.
– Ták się tu iuż nászárpał/ trzystá kop w tkánicę Dźiewcżynie wepchnął/ zpereł spráwił iey przyłbicę. TajRad A3v.
patrz: TKANICA
– Albo ieśly chce niech retráktuie/ Ze wászę wiárę ták bárzo psuie. Bá weyźe dźieći bez chrztu do niebá Puszcza ten Tylpel? a wszák potrzeba Sztárk Confessią mieć Augustáńską/ Y Witemberską náukę Páńską? TajRad Cv.
patrz: WEJŻE
– Pálce hniusowi temu śmierdźiały/ Y domyślam się czym mu woniáły. Wstyd nie dopuszcza wspominać rzeczy/ Ktore ma ten knecht ná lepszey pieczy/ Niż dusze násze y niż vczćiwe Swe/ Ministrzysko ták bárzo chćiwe. TajRad B2v.
– Poty Synod Luderski w ktorym áni głowy/ Ani ogoná nie masz z wytwornymi słowy. Więc choć wnim z Hanusámi Muterki wotuią/ Przećię o więtszych rzeczách nad swoy stan rokuią. TajRad Dv.
patrz: WOTOWAĆ
– A co zdrádliwsza pátrz Praedicantá/ Pátrz ná piekielną śmiałość bácchántá. W teyże modlitwie Augustyn święty/ Miłośćią Bogarodźice zięty. Ma tám z Máryą Pánną rozmowę: Lecż zdrádny tłumácz tę świętą mowę Z fałszował złodźiey gdy ią rozłączył/ Gdy tylko drugi párágráph skończył Dáley nie tknąwszy teyże modlitwy Bo nástępuią tám iáwne bitwy. TajRad C3.
patrz: ZDRADLIWA
– Owo Theolog Doktor Dąbrowski Płochy Rhetorczyk/ zgołá żákowski Rozumek lichy/ Pismem száfuie Iák mu się widźi/ czym chce brákuie. TajRad D.
patrz: ŻAKOWSKI