Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŻędzKom oryginał
KOMETA Z PRZESTROGI NIEBIESKIEJ. W Roku od Národzenia Bozego widźiany. 1618 Miesiacá Listopádá w Niedzwiadku Zodiacznym z skutkámi pilnie vwazonemi

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=229985&from=FBC
Odnotowano 44 cytatów z tego źródła
– Powietrze także gwałtowne było/ że umarłych ludzi liczba przewyzszała żywych/ trzęsienie ziemie/ Sekta Adamowitow nastała. Hus w Bohemiey lud zwodził. ŻędzKom B4.
patrz: ADAMOWITA
– Ná przykład w ziołách widziemy że Rábárbárum ciągnie chumory choleryczne/ gdy go kto vżywa. Agáryk Phlegmę/ Eleborus Meláncholią: że tákowe rzeczy iákowe są z nátury swey tákoweż ćiągną. ŻędzKom A4v.
patrz: AGARYK
– Czuyny Astrophile przystępuiesz do rzeczy iakobyś teraz zaczął a mnie iuż się cknie na żołądku że się długo bawisz. ŻędzKom B1.
patrz: ASTROFIL
– Cesarz Chrześciański [...] gdy obaczył/ że się zapalił Kometa na powietrzu rzekł do [...] Astrologa/ iż to nic inszego nie znaczy/ tylko odmienność Krolestwa/ y śmierć wielkich y zacnych ludzi. ŻędzKom B4v - C1.
patrz: ASTROLOG
– Drugi [...] skutek Komet iest zły/ [...] ten pokażęć trzemi sposobami/ Historycznym/ Phizycznym/ Astrologicznym. ŻędzKom B1.
– Do Czytelniká [...] Uważayże tedy wszystko z pilnym baczeniem á pomni co mowi Prorok: Podnoście oczy wasze ku gorze/ á pátrzaycie kto te rzeczy stworzył. ŻędzKom Av.
patrz: BACZENIE
– Krotkość czasu mnie y tobie bawić się nie każe. ŻędzKom C2.
– Kto się dobrze przypátrzył Kosmográphiey/ a Kometę uważył [...] gdzie Máchomet leży/ tam się pierwey efekty pokażą [...] Obaczy Machomet odmianę w samym Alkoranie: by też wszystkich ziemia pożarła/ do biesa z takim sąsiadem. Lecz barziey uzna mutacyą zá pięć lat. ŻędzKom B2v.
patrz: BIES, BIES, BIS
– Kamilus fráncuzow z Miástá wypędził: á ia obfituiącym w bogi zostawiam/ ktorzy lepiey będą Miasta/ á niźli mury ábo mężowie bronić. ŻędzKom C3.
patrz: BRONIĆ
– Ieżeli w wietrznym znáku [...] tedy wiátry niepowściągliwe/ iáko 1269 po wszystkiey Skociey budowánia połamał wiátr/ y ognie rozniesione od wiátrow/ ostátek popaliły. ŻędzKom B3.
patrz: BUDOWANIE
– Ná sobie widziemy często gdy pochmurne niebo/ abo niepogodny czas tedy też ludzie właśnie iako oziębli chodzą. ŻędzKom B3v.
patrz: CHODZIĆ
– Wiatr/ ktorym żyiemy więcey odmienia temperamentum w nas a żarzy cholerę/ skąd pochodzą sedycye/ naiazdy/ zwady/ ná koniec woyny. ŻędzKom B3v.
– Kto się dobrze przypátrzył Kosmográphiey/ a Kometę uważył [...] gdzie Máchomet leży/ tam się pierwey efekty pokażą [...] Obaczy Machomet odmianę w samym Alkoranie: by też wszystkich ziemia pożarła/ do biesa z takim sąsiadem. Lecz barziey uzna mutacyą zá pięć lat. ŻędzKom B2v.
patrz: DO
– Czemusz ták frásowliwy y wszystek práwie strudzony iesteś? gdyż przed kilka lat v ćiebie w domu nad Barem będąc/ ochotna myśl/ wesołe serce/ dostatek wszystek vznałem. ŻędzKom A2.
– Do Czytelniká [...] Uważayże tedy wszystko z pilnym baczeniem á pomni co mowi Prorok: Podnoście oczy wasze ku gorze/ á pátrzaycie kto te rzeczy stworzył. ŻędzKom Av.
patrz: GÓRA
– [...] Turkow [...] sam Bog skarał że ich 40. tysięcy od mrozu srogiego y śniegu gwałtownego pozdychało/ ostatek pobito. ŻędzKom C2.
patrz: GWAŁTOWNY
– Powietrze także gwałtowne było/ że umarłych ludzi liczba przewyzszała żywych/ trzęsienie ziemie/ Sekta Adamowitow nastała. Hus w Bohemiey lud zwodził. ŻędzKom B4.
patrz: GWAŁTOWNY
– Romulus Oćiec nász Rzym záłożył. Numa Capitolium. Ankus murámi obtoczył. Brutus od Tyránnow wyzwolił. Kámilus Fráncuzow z Miástá wypędźił ŻędzKom C3.
patrz: KAMIL, KAMILLUS
– Tu ktoby chciał wiedzieć tey Komety wielkość/ niech vważy z sobą gdy dom ábo miásto opodal gore/ w te czásy zda się snopek właśnie goreiący ábo świeczká. Co tu rozumieć o Komecie/ ktory przez kilkánaście tysięcy mil od ziemie wysoko iest: rzekę że iest większy niż ziemiá wszytká trzy stá set rázy. ŻędzKom B3v-B4.
patrz: KOMETA
– Wspomina Plinius o Komecie dobrey wszystkiemu świátu/ ktora się zá Augustá Cesarzá pokazáłá. ŻędzKom A4v.
patrz: KOMETA
– Bieg troisty pokazuie się w Komeciech/ ieden iest Cometes Stationarius to iest/ gdy ná mieyscu stać będzie/ takowy rożne sedycye przynosi. ŻędzKom B2.
patrz: KOMETA
– Z tąd iuż vważay effekty Kometophisiczne/ ták od Plánet ktorzy spráwuią/ iáko y znakow w ktorych się Kometá báwił. ŻędzKom B3.
– Drugi záś skutek Komet iest zły/ ktory często ábo zawżdy przytrafia się skodliwy: ten pokazęć trzemi sposobámi Historicznym Physycznym/ Astrologicznym/ przystąpiwszy napierwey do Kometographiey. ŻędzKom B.
– Muszę przyznáć co prawdá iest/ Iżem dźiśia mędrszy niż Wizor/ chętliwie słucham twey Cometographiey. ŻędzKom B.
– Kto się dobrze przypátrzył Kosmográphiey/ á Komete vważył teraz rzekę że szłá przez Zenith Konstantinopolitánum z przodku/ szłá y przez merydian Mechá gdzie Máchomet leży/ tám się pierwey effekty pokażą/ day Panie Boże. ŻędzKom B2v.
– Owo zgołá iako niegdy Athys/ Krezusá Krolá Lidiyskiego Syn/ od národzenia swego niemy záwsze/ gdy obaczył/ iż Cyrow żołnierz chćiał Oyćá iego zabić/ z ćiężką biedą gwałt czyniąc náturze záwołał Nie zabiiay: ták Komety ábo insze znáki chcąc każde przestrzedz/ y ná nas záwołáć. ŻędzKom A3v.
patrz: LIDYJSKI
– Niech Otomáński narod/ […] przyśięga iáko chce ná Máchometskie práwá/ wiecznym być nieprzyiaćielem Chrześćiánom/ przećie tych czásow wielkie szkody odnieśie. ŻędzKom Cv.
– Ná sobie widziemy często gdy pochmurne niebo/ abo niepogodny czas tedy też ludzie właśnie iako oziębli chodzą. ŻędzKom B3v.
patrz: OZIĘBŁY
– Teraznieysze Parelia coby znaczyły/ nocet esse locutum. ŻędzKom 10 nlb.
patrz: PARELIA
– Po takowych Pareliach podług iasności y promieni rozności/ zwykły następować skutki rożne/ nie tylko spory y rozruchy. ŻędzKom .
patrz: PARELIA
– [...] Marsá exaltatio [...] znák práwie nieżyczliwy Ktory choroby záráźliwe/ febry srogie/ morzenia nieznośne/ podágry/ pleury/ biegunki osobliwe przyniesie obywátelom/ Ktorzy podlegli temu Niedźwiadkowi. ŻędzKom B2v.
patrz: PLEURA
– Potym ná wschodzie Miesiącá Nouembra, siedmdziesiąt tysięcy Turkow ná podole wtárgnęło/ y w ciąż szli precz ogniem y żelázem robiąc/ áż ich sam Bog skárał/ że ich 40. tysięcy od mrozu srogiego y śniegu gwałtownego pozdycháło/ ostátek pobito. ŻędzKom C2.
patrz: POBIĆ
– Ná sobie widziemy często gdy pochmurne niebo/ abo niepogod[n]y czas tedy też ludzie właśnie iak oziębli chodzą. ŻędzKom 8 nlb.
patrz: POCHMURNY
– Czerwony práwie według Marsá z wielką łuną rościągnął się [kometa]/ názaiutrz tákże: inszych dni dla śniegow y obłokow pochmurnych nie moglibysmy zoczyć. ŻędzKom 4 nlb.
patrz: POCHMURNY
– [...] Turczyn z armatą/ wespoł y z ludem swym leży/ między ktorymi iedni od muru potłuczeni/ drudzy strwożeni [...]. ŻędzKom 13 nlb.
– Po wszytkiey Niemieckiey ziemi/ grad wielki spadł. ktory drzewá/ zbożá/ winnice/ potłukł/ zátym głod. ŻędzKom C2.
patrz: POTŁUC
– Miotłá ná powietrzu ukazała się [...] y zabiła ludzi. Prusowie pozostali przeciw Włádysławowi Krolowi Polskiemu/ ále tego przyleżeli. ŻędzKom 10 nlb.
– Byłá Coniunctio Saturná y Marsá/ in Cancro w znaku wodnistym Roku 1404 zátym Europá wszytká niemal nabárźiey śćiśniona/ gdy vtrácona Grecya/ Cappadocia, Pamphilia, Rhodys, Cypr, Macedonia, Vngaria, Styria, Zydźi po wszytkiey Niemieckiey źiemi popaleni/ iż źrzodłá y studnie trućizną záráźili/ áby tym mogli Chrześćiány wygubić. ŻędzKom B4.
patrz: SATURN
– A do osmego niebá ná ktorym śliczne gwiazdy widźiemy/ mil iest 22042772. to iest/ dwie dwádźieśćiá Mil tyśięcy/ czterdźieści y dwá tyśiące śiedem set y dwie Niemieckie mili. ŻędzKom B4.
– Owo zgołá rozmáitemi sposobámi stáráli się znieść strách z serc: ważyli y zdrowie/ nie ochrániáli ozdoby swey/ iáko Kárthágińskie Mieszczki z vrzynáły włosy ślicznie strzępione/ czásu potrzeby Oyczyzny swey/ żeby z nich mężowie ćięćiwy czynili do łukow. ŻędzKom C3.
– Roku 1527. Kometá strászny widzian: zá ktorą Turek ziemię Węgierską plądrował. ŻędzKom C2.
– Zbigneum Ossolinski. Rzecz iasna że actus actiuorum. sunt in patiento disposito, kędy wieszcza dispositio iáko in corporibus delicatis, tám bárdźiey szkodzi Kometá. ŻędzKom B3v.
patrz: WIESZCZ
– [...] Hetman sam práwie iuż od strachu do ucieczki się miał/ gdy grzmot zbroynego ludu ná powietrzu wokoło Zamku był z podziwieniem słychany [...]. ŻędzKom 13 nlb.
patrz: WOKOŁO
– Wspomina Plinius o Komećie dobrey wszystkiemu świátu/ ktora się zá Augustá Cesarzá pokazáłá. Toż Roku 1093. tákże 1506. obfita żyzność nástáłá że też iedná kopá dawáłá po kilkanastu korcy/ owo zgołá rożnie záwżdy Komety okázuią swoy effekt/ iednym setno/ drugim licho/ iednemu wesele/ drugiemu smutek. ŻędzKom A4v.