Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WychWieś 1618 wydanie wtórne
Kiermasz wieśniacki

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=11554&from=FBC
Odnotowano 29 cytatów z tego źródła
– [Pieśń panny młodej] I was żegnam, śliczne ściany, Alchirzyku malowany, Któż tu siadać będzie, Kiedy mnie nie będzie. WychWieś 13.
– I szlak sie u nich zejdzie i wąziuchne krajki Aksamit adamaszek i sztuczki kitajki, Od podszywki bajki. [pieśń o krawcach]. WychWieś 16.
patrz: BAJKA
– Co chce mówić, to bełkoce, a język mu lata, A polszczyznę tureckiemi języki przeplata [pijak]. WychWieś 32.
– Bednarzowie krakowscy tacy pilni byli, Przed burmistrzem jednego z cechu obwinili, Mowiąc, że nieposłuszny ni miastu, ni cechu. WychWieś 22.
patrz: BEDNARZ
– Chocia w piasku brodzą, Lecz ostrożnie chodzą [Mazurzy]. WychWieś 15.
patrz: BRODZIĆ
– Któryś to niecnota Widział wedle płota Nas wespół oboje, Maćku, chłopię moje, W dole na trawie. WychWieś 10.
– Lub to w maszkarze, lub się jawnie stawi, [kloc] Przecie was [panny] wstydu jakiegoś nabawi. Lepiey było iść leda za chłopinę W te mięsopusty, niż włóczyc szczepinę. WychWieś 29.
patrz: CHŁOPINA
– Zatym się pan obaczył, że go zrozumiała [żona], Fortelu zinąd zażył: zaczym się żegnała Z panią matką żoneczka, nim na wóz wsiadała, Tymczasem Zosia panu w kuchni gębki dała. WychWieś 22.
patrz: DAĆ
– Zatym się pan obaczył, że go zrozumiała [żona], Fortelu zinąd zażył: zaczym się żegnała Z panią matką żoneczka, nim na wóz wsiadała, Tymczasem Zosia panu w kuchni gębki dała. WychWieś 22.
– Mazurowie naszy Po jaglanej kaszy Słone wąsy mają, Piwem je zmywają. Skoro się podpiją, Wnet chłopa zabiją. Szarszan zardzewiały, Z poszew opadały, Kijec granowity, Harkabuz nabity: Tak jadą na roki, Podeprą swe boki. WychWieś 15.
patrz: GRANOWITY
– Mać-ci to usłyszała, Na córę zawołała: Z kimże się, córo. swarzysz, Czyli to przez sen gwarzysz? WychWieś 12.
patrz: GWARZYĆ
– Jateczne zasię baby, tretowe przekupki [...] czasem też sejmują, Przecie nie tak bezpiecznie językiem szermują. WychWieś 29.
patrz: JATECZNY
– Co chce mówić, to bełkoce, a język mu lata, A polszczyznę tureckiemi języki przeplata [pijak]. WychWieś 32.
patrz: JĘZYK
– Baczę i gospodyni porządna niewiasta U pasztugi jej koniec, oblokła gzło lniane, Przywdziała zaś kabatek czamletowy na nie, Półaksamitowy pas z zanklem opasała, Awa, jako śród miasta prawie się ubrała. WychWieś 6.
patrz: KABATEK
– Tam idź między farbierki i między iglarki, Kaletniczki, paśniczki, znamienite łgarki. WychWieś 29.
– Acz Żydom nie ujmuję myśliwstwa, mało-li W sklepiech żydowskich rysi, kun, lisów, soboli, Co orłem ugoni, co każdy znać widzi, Skąd że to, przyznać musisz, myśliwcy Żydzi? WychWieś 20.
patrz: KUNA
– Jużci mi latko idzie, Radują mu się ludzie. Ja nie mogę wesół być, Ma miła za mąż chce idź. WychWieś 11.
patrz: LATKO
– Na smatruzie (kto świadom) własny sejm niewieści, Kto się kolwiek dowiedzieć chce jakiej powieści. Tam idź między farbierki i między iglarki, Kaletniczki, paśniczki, znamienite łgarki. WychWieś 29.
patrz: ŁGARKA
– A chcąc zaś powetować onej swej utraty Wnet sukno rozmierzyli na rozliczne szaty, Zostały im płaty, Z których dołoman, także kazyaka będzie, Kurta, delura, żupan, a co od tych zbędzie, Na drobiazg przybędzie: Rękawice i kołpak, magierskie ubranie, Jeszcze na szarafanik krawcowej zostanie, Bo to u nich tanie. WychWieś 16.
patrz: MAGIERSKI
– Zawsze złoto mamieło ludzie, także bogi, Kto to ma-łacny przystęp, niemasz ciasnej drogi. WychWieś 19.
patrz: MAMIĆ
– Lub to w maszkarze, lub się jawnie stawi, [kloc] Przecie was [panny] wstydu jakiegoś nabawi. Lepiey było iść leda za chłopinę W te mięsopusty, niż włóczyc szczepinę. WychWieś 29.
patrz: NABAWIĆ
– A chcąc zaś powetować onej swej utraty W net sukno rozmierzyli [krawcy] na rozliczne szaty, Zostały im płaty, Z których dołoman, także kazyaka będzie, Kurta, delura, żupan, a co od tych zbędzie, Na drobiazg przybędzie: Rękawice i kołpak, magierskie ubranie, Jeszcze na szarafanik krawcowej zostanie, Bo to u nich tanie. WychWieś 16.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Jeszcze się też uprzeda na przednowne długi, Na czynsz, nuż na pobiory, na domowe sługi. WychWieś 5.
patrz: POBIÓR, POBÓR
– Rozgwara. Kmoś. Pomaga Bóg, Bartoszu, pocliwy kmochniku WychWieś 5.
patrz: POCLIWY
– Mazurowie naszy Po jaglanej kaszy Słone wąsy mają Piwem je zmywają. Skoro się podpiją Wnet chłopa zabiją. WychWieś 15.
– Staroświeckim już delii robić zabaczyli Tylko się podskubanek teraz nauczyli, Żeby wskok zrobili. WychWieś 16.
– Co chce mówić, to bełkoce, a język mu lata, A polszczyznę tureckiemi języki przeplata [pijak]. WychWieś 32.
– Lub to w maszkarze, lub się jawnie stawi, [kloc] Przecie was [panny] wstydu jakiegoś nabawi. Lepiey było iść leda za chłopinę W te mięsopusty, niż włóczyc szczepinę. WychWieś 29.
patrz: WSTYD
– Mięsopusty, zapusty, Nie chce państwo kapusty, Wolą sarny, jelenie I żubrowe pieczenie. WychWieś 17.
patrz: ŻUBROWY