Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CosHistCzam 1684 wydanie wtórne
Historia
Odnotowano 23 cytatów z tego źródła
– Porządek senatorskich i ziemskich urzędów Ziem Mołdawskiej i Moltańskiej [...] Aga jest to militare officium, nazwisko zaś tureckie i jest ad instar janczar – agi tureckiego, bo ten jest nad darabanami i wszytką piechotą generałem. CosHistCzam 296-301.
patrz: AGA
– Urzędy ziemie wołoskiej Duchowieństwo 1. Arcybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej ziemie. Tytuł jego taki: Miłością Bożą archybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej Ziemi Mołdawskiej, egzarcha S. S. Konstantynopolskiego tronu. CosHistCzam 296-297.
– Ludzi swoich, piechotę zwali arkaszami, A konnych z konia zwali już kalaraszami [Wołosi]. CosHistCzam 295.
patrz: ARKASZ
– Była piechota z Turków, zowią sołakami, Podobna tu arkaszom, bo ona z łukami Pieszo w wojnach bez łubia. CosHistCzam 295.
patrz: ARKASZ
– Arkasz z łukiem pieszy, kalarasz konny. CosHistCzam 294.
patrz: ARKASZ
– Hetman [...] on sądzić ma wszytkich wojennych ludzi, jako to: kałaraszow, arkaszów, darabantów, seimenów i pieniężnych służałych. CosHistCzam 298.
patrz: ARKASZ
– Armasz wielki, do jego dyrakcyjej [!] należą tuje, albo buńczuki tureckie [...] On z dekretów i śmierć egzekwuje, dlatego słusznie może się nazywać po polsku instygator. CosHistCzam 301.
patrz: ARMASZ
– Urzędy ziemie wołoskiej [...] Armasz wielki, ciemnice pod jego rządem. On egzekwuje śmierci przez dywan nakazane. Chorągwie, buńczuki pod jego staraniem. CosHistCzam 301.
patrz: ARMASZ
– Karałaszów, darabanów i innych służałych sądzi [hetman, pyrkałab soczawski]. CosHistCzam 298.
– Wojewodę tak zowią językiem węgierskim, Poźno się zwać poczęły tym tytułem serbskim Hospodar, lecz z węgierska wajdami się zwali U Węgrow, a u swoich zaś domny nazywali. CosHistCzam 294.
patrz: DOMNY
– Urzędy ziemie wołoskiej [...] Armasz wielki, ciemnice pod jego rządem. On egzekwuje śmierci przez dywan nakazane. Chorągwie, buńczuki pod jego staraniem. CosHistCzam 301.
patrz: DYWAN
– Armasz wielki, do jego dyrakcyjej [!] należą tuje, albo buńczuki tureckie [...] On z dekretów i śmierć egzekwuje, dlatego słusznie może się nazywać po polsku instygator. CosHistCzam 301.
patrz: INSTYGAROR
– [...] Stanęli u Syretu w sprawie Pod Romanem stoczywszy bitwę, lecz rozprawie Marsowej nie strzymawszy w rzekę apelują Bliską sobie serecką, a tu instyzują Mocno z tyłu zwycięscy, aż trupem tamują rzekę całą. CosHistCzam 286.
– Tak biedni Rzymianie Z italiańskich delicyji w ciasnościach mieszkanie Swoje odprawowali, nie przez krótkie wieki Lecz kilkaset lat trwały tamte ich zasieki. CosHistCzam 284.
– Praeterea każdy powiat osobliwych ma kapitanów i hotrogów, którzy się teraz z turecka juzbaszami zowią, to jest setnikami, za porządkiem powiatu idą. CosHistCzam 302.
patrz: JUZBASZA
– Kopcy rozgraniczenia dzielić ad aequalitatem, gdzie jeżeli nie sam swoją osobą będzie, tedy zsyła łogofeta wtórego, alias podkanclerzego, albo kogo inszego swego wiernego. CosHistCzam 297.
patrz: ŁOGOFET
– Pitar wielki, ten dependent od żytniczera i w rozdawaniu chleba na seimenów i dworzanów zawiaduje. CosHistCzam 300.
patrz: PITAR
– Po tak wielkiej swej klęsce z wojny podromańskiej Tatarskie zewsząd zeszły ordy, a Moltańskiej Najpierwej, wnet Mołdawskiej Ziem wtóre osady Następują obławem, już żadnej zawady Nie mając od Tatarów [...] Już teraz Mołdowanie, a stamtąd Moltanie Wyżej się namieniło, skąd takie przezwanie. CosHistCzam 287.
– Urzędy ziemie wołoskiej [...] Armasz wielki, ciemnice pod jego rządem. On egzekwuje śmierci przez dywan nakazane. Chorągwie, buńczuki pod jego staraniem. CosHistCzam 301.
patrz: WOŁOSKI
– Urzędy ziemie wołoskiej Duchowieństwo 1. Arcybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej ziemie. Tytuł jego taki: Miłością Bożą archybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej Ziemi Mołdawskiej, egzarcha S. S. Konstantynopolskiego tronu. CosHistCzam 296-297.
patrz: WOŁOSKI
– [...] to dobrze geometrik jednym słowem polskim ziemiomierzec, a po łacinie jednym wymówić się słowem nie może, tak i geograf ziemiopis i inszych słów wiele u Słowian swoją mową nie pożyczając od drugich języków wyrażonych jest. CosHistCzam 276.
– [...] to dobrze geometrik jednym słowem polskim ziemiomierzec, a po łacinie jednym wymówić się słowem nie może, tak i geograf ziemiopis i inszych słów wiele u Słowian swoją mową nie pożyczając od drugich języków wyrażonych jest. CosHistCzam 276.
patrz: ZIEMIOPIS