Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 23 cytatów z tego źródła
– Ociec do Parysa[:] Powiedz jeszcze ty Parysie/ W iákimeś ieździł kirysie. Nád Włoskiemi Mádonámi, Albo mowię Bálonami. JurkScil B.
patrz: BALONA
– W káwftan słomá/ á iedwab z báwełną w chomąto/ Figi krukom/ pieprz wieprzom/ ludziom párzą młoto. JurkScil D3/28.
patrz: BAWEŁNA
– [W domu Jana Tęczyńskiego] Groty w kole Zołnierskiem y Rycerskie sztuki/ Pismá pod Wáwrzynowym wieńcem y náuki. Krotofile wesołą słodkoć [!] z iednywáły/ Mársow tanieć Beloná/ Muzy rym śpiewáły. JurkScil A2v.
– [...] w dawnorobny szácie [...]. JurkScil D2v.
patrz: DAWNOROBNY
– [...] iuż nie dobijaycie/ Rácżey żywo poimaycie [...]. JurkScil Dv.
patrz: DOBIJAĆ
– Podźmy skokiem stad do onąd daliy [...]. JurkScil B4v.
patrz: DOONĄD
– [...] Zołnierz Phebusow [...]. JurkScil D4.
– [...] grzeczną mądrość to mienią/ wyć z wilki gdy wyią [...]. JurkScil D4v.
– Wiem tu grzęczną [!] Helenę [...]. JurkScil D.
– [...] pedágogá zacnego grzecznego [...]. JurkScil D3.
– [...] kármią skápią grucą [...]. JurkScil D3.
patrz: GRUCA, GRUCA, GRUCZA
– [...] iák sie ia świátu mam grzecznie pokáżáć [!] [...]. JurkScil C3.
patrz: GRZECZNIE
– W iákimeś ieźdźił kirysie. Nád Włoskiemi Mádonámi Albo mowię Balonámi. JurkScil B17.
patrz: MADONA
– Groch dźiś iáxámitem dobry w mánkolią. JurkScil D3.
patrz: MANKOLIA
– Mileńki gdźie się twa mość ták ochotnie bierze? Ták stroynie/ ták smukownie w świętálnym ubierze? JurkScil D2.
patrz: MILEŃKI
– W Pándolách y w Mezurkách. Sc B4v/15 JurkScil B4v/15.
patrz: PANDOLE
– W smákowitą pomiáte ząb Cerberow wbijasz. JurkScil Cv8.
patrz: POMIATA
– Dano im w niebo pátrzyć á oni z zwięrzęty Wolą wziemię z przymroty. JurkScil D4/ 28.
patrz: PRZYMROTA
– Szołdry zrámion/ Przysuchy [...] z biedrzyńcow JurkScil D2, 14.
patrz: PRZYSUCHA
– ścierwotuczne wrony JurkScil D4v.
– Máci mie zielskiem ściosłá/ ták mie nikt nie baczy. JurkScil B4v.
– Swiokrę [cytat do rozszerzenia] JurkScil C4v.
– Wásta bákier [...] Wárá stymbork. JurkScil D2/ 19.
patrz: WASTA