Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JabłJHistBar II 1749 wydanie wtórne
HISTORIE ARCYPIĘKNE DO WIEDZENIA POTRZEBNE,...
Odnotowano 8 cytatów z tego źródła
– Każe [Judyta] wziąć dzban wina, w skok idąc nieżmudnie, Jakąś tam askoperę Abrze [służącej] wina dała I oliwy wziąć garniec duży rozkazała. JabłJHistBar II 528.
patrz: ASKOPERA
– Na sznurach złotych ta toż machina wisiała, Która wodza strasznego cudnie okrywała, A jeszcze bogatszymi od złota dywany Podłoga i podnóżek był jego wysłany, Który pyszną Holofern nogą swoją deptał, A miłość całym sercem z oczu Judyt chłeptał. JabłJHistBar II 532.
– [...] floresy się lśniały A lite złota sztuki misterne wisiały, Które w szmaragi drogie i inne klejnoty Osadzone równały szacunku roboty [...] JabłJHistBar II 532.
– Nie zaraz, ni wszędy Takiej widzieć osoby, ledwoć to obrazem Zbierze się takich cudów do urody razem, Przy takiej twarzy taki stan prosty, układny, Ledwo słyszeć, nie widzieć o tak dziwce ładnej. JabłJHistBar II 531.
patrz: ŁADNY
– Ja mniemam, że baldachin ponad jego głowie Lub namiotek pomniejszy, bo był zawieszony. JabłJHistBar II 532.
patrz: PONAD
– Niech ci serce dzielnością i cnotą utwierdza Ten, który jest najpierwsza ludzkich robót twierdza, Aby się Jeruzalem w tobie uchlubiło I twą odwagą świętą na wieki szczyciło, I było imię twoje w liczbie onych świętych Sprawiedliwością cnoty w dawnych czynach wziętych.” JabłJHistBar II 529.
patrz: UCHLUBIĆ
– Kiedy jej błogosławią tak ufnie kapłanie. JabłJHistBar II 529.
patrz: UFNIE
– A ledwo się rzuciła tam pod jego nogi, Zmiękczył się ów człek dumny i zbyt dotąd srogi. Kinie na sługi swoje, by upaść nie dali I jako ją najprędzej w górę podnoszali. Ochoczo się rzucili i rzyśko podnoszą, Ledwo nie na powietrze usłużni wynoszą. JabłJHistBar II 532.
patrz: USŁUŻNY