Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 23 cytatów z tego źródła
– Towarzysz bez wiedzy swego Pułkownika nie ma się od Chorągwi absentować. BystrzInfStat N2v.
– Zakazuie się, aby ieden drugiemu konia niepożyczał [...] Winowaica aresztem bydź ma karany. BystrzInfStat N 3v.
– Artykuły woienne dla woyska Polskiego opisane przez konstytucyą roku 1609. BystrzInfStat N 2v.
patrz: ARTYKUŁ
– Krew swoię y cudzą zuchwale toczyc, bestyalska iest nie ludzka: Gdy czas, fortel, y potrzeba każe, w ten czas się potykai. BystrzInfStat N2.
patrz: BESTIALSKA
– Myśliwiec pierwei gończe układa, brytany záprawia, áby zwierza się chwyciły. BystrzInfStat N2.
patrz: BRYTAN
– Zabawa teraz woiennych ludzi, miasta, miasteczka, wsi burzyć y pa;ić [...] Kościoły łupić. BystrzInfStat M4.
patrz: BURZYĆ
– Woiuięmy ustáwicznie. Narod z Narodem, Państwo z Państwem, Monarcha z Monárchą, co gorsza krew z krwią, á co naygorsza Chrześcianin z Chrześcianinem walczy. BystrzInfStat M4.
– [...] obcy [żołnierz] nie łátwo dezertuje. W cudzym kráiu emuluie o lepszą w woiennym trybie. BystrzInfStat Nv.
– Teyże kárze podlega nápástuiący kupcow, wiwendę dowożących do obozu, lub iáką prepedycyą im czyniący. BystrzInfStat O.
patrz: DOWOŻĄCY
– Początek [wojny] w twoich ręku, skutek w Boskich. Iáko gdy grasz w karty lub farynę. BystrzInfStat M4v.
patrz: FARYNA
– Myśliwiec pierwei gończe układa, brytany záprawia, áby zwierza się chwyciły. BystrzInfStat N2.
patrz: GOŃCZY
– Według Cycerona: Ná woinie same zbrodnie zá niebezpieczeństwo w zamian idą. Wszystkie kryminały serce y siły biorąc, imię męstwa, cnoty noszą. Tym odważniey: iż miecz kátowski ná ich kárki zaostrzony, wydarszy, onymże niewinnych woiuią, y pożyraią. BystrzInfStat M4.
patrz: KATOWSKI
– Z Lafy y żołdu fortuny zebrane od domowych zá granice się nie wynoszą. BystrzInfStat Nv.
patrz: LAFA
– Krew swoię y cudzą zuchwale toczyc, bestyalska iest nie ludzka: Gdy czas, fortel, y potrzeba każe, w ten czas się potykai. BystrzInfStat N2.
patrz: LUDZKA
– Zabawa teraz woiennych ludzi, miasta, miasteczka, wsi burzyć y palić, dwory y domu naiezdzać, Kościoły łupić, poćciwość gwałcić, to psowáć, czego wydarszy zabráć niemożna. BystrzInfStat M4.
patrz: ŁUPIĆ
– Wszyscy żołnierze Hetmanowi, Towarzysze y pacholcy lub innego żołdu, swoim officyerom niech będą posłuszni. BystrzInfStat N2v.
patrz: NIECH
– Niepewna wygrana, gdy żołnierz nowozaciężny. BystrzInfStat N2.
– Wszyscy żołnierze Hetmanowi, Towarzysze y pacholcy lub innego żołdu, swoim officyerom niech będą posłuszni. BystrzInfStat N 2v.
patrz: PACHOLEC
– Wielu [...] panegiryzuie; piekielną zawziętość, swiętą krzci woiną. BystrzInfStat M4.
– Domowamłodzież ma mieysce poleru, emulacyą męstwa, y prędszą między swemi promocyą. BystrzInfStat Nv.
patrz: POLER
– Ná przystáwstwach álbo kwaterach sobie náznaczonych ieden drugiego niech nie náchodzi. BystrzInfStat N3.
– Jnnych chciwość panowania, rozprzestrzenienie państwa, własna uzbraia ambicya. BystrzInfStat N.
patrz: UZBRAJAĆ
– Artykuły woienne dla woyska Polskiego opisane przez konstytucyą roku 1609. BystrzInfStat N 2v.
patrz: WOJENNY