Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 19 cytatów z tego źródła
– Bombami, ognistemi kulami ruinuiąc y paląc fortecę, przymuszaią do Akkordu y kapitulacyi. BystrzInfPolem L1.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Ieżeli ieszcze po bombardowaniu, uporczywie się niepoddaie forteca, ani akkorduie, oblegaiący wszelką siłą się staraią [...] o iey opanowanie. BystrzInfPolem K1v.
patrz: AKORDOWAĆ
– Pilne ma mieć oko kommendant, áby Officyerowie y garnizon w wszelkim woiennym rygorze, iednostayney zgodzie, trzezwości, czułości był záchowany. [...] Luznych ludzi, niepotrzebnych, y dostateczney sufficyencyi wyżywienia niemaiących, podeirzanych, záwczasu z fortecy alienował. BystrzInfPolem L1v.
patrz: ALIENOWAĆ
– Po Aproszowaniu się y zbliżeniu pod fortyfikácyą zewnętrzną, ieżeli ktora iest, álbo ostátnie ostatnie [ostatni:adj:pl:nom:mnanim:pos] przed forteczne szańce; ieżeli ieszcze po bombardowaniu, uporczywie się nie poddáie forteca, áni akkorduie, oblegáiący wszelką silą się staraią álbo o demolicyą zewnętrzney fortyfikacyi [...]. BystrzInfPolem K1.
– Mogliby oblegaiący [...] tak być zasłonieni od aproszowych szańców, aby kopacze y aproszuiący się żołnierz niemogł być widziany z fortecy. BystrzInfPolem K4v.
patrz: APROSZOWY
– Mogliby oblegaiący [...] tak być zasłonieni od aproszowych szańcow, aby kopacze y aproszuiący się żołnierz niemogł być widziany z fortecy. BystrzInfPolem K4v.
– Dobywanie fortec zawisło na porządnym oblężeniu fortecy, y skutecznym iey tak bombardowaniu, iako y attaku albo szturmie. BystrzInfPolem K1.
patrz: ATAK
– Kto chce porządnie innego attakować, pierwszy ma mieć wzgląd na swoie bezpieczeństwo. BystrzInfPolem K1v.
patrz: ATAKOWAĆ
– Batterya iest struktura z ziemi wysypana, z ktorey działa rychtuią ku przeciwney stronie. BystrzInfPolem 4.
– Jeżeli Batterya iest oppugnuiących? ma się podsunąć pod fortecę ták, áby działá y mozdzierze tym lepszy skutek miały. BystrzInfPolem 4.
– W tey bliskości wysypuią baterye [oblegający], áby ná nich osadzone dziáła rozwaláć mogły [...] fortyfikacye. Mozdzierze donosic bomb w samę fortecę. BystrzInfPolem K1.
patrz: BOMBA
– Gdyby niebyło ták bliskiego fortecy y sposobnego mieysca, dla baspiecznego osadzenia dział y mozdzierzy, z ktorych by skutecznie bombardować się mogła forteca. To fossy rożnemi antraktami kopią oblegaiący. BystrzInfPolem K1.
– Dobywanie fortec záwisło ná porządnym oblężeniu fortecy, y skutecznym iey ták bombardowaniu, iáko y attáku albo szturmie. BystrzInfPolem K1.
– Ieżeli ieszcze po bombardowaniu, uporczywie się niepoddáie forteca, áni akkorduie, oblegáiący wszelką siłą się staraią [...] o iey opanowánie. BystrzInfPolem K1.
– Pierwsza zaś Regułá kommendę maiącego nad woyskiem oblegáiącym iáką fortecę, iest. Aby bez niebespieczeństwa powierzonych sobie ludzi y wielkiey ich straty zaczynał obleżenie, prozekwował atták, y dobył fortecy. BystrzInfPolem Kv.
– Trzecia reguła iest: áby pierwszey zaraz nocy, iák być może naybliżey podsunął się pod fortecę. Aby obleżeni żadney zewnętrzney fortyfikácyi zákładáć, záłożonych umacniac niemogli. Alboli ruinowáć y demoliowáć tych mieysc, ktore by oblegáiącym ku wygodzie służyć mogły. BystrzInfPolem K2.
– [Komendant fortecy] Ma mieć pogotowiu wszelkie materyały do reparacyi fortecy, ieżeliby gdzie nieprzyiaciel ią nadwerężył. Ná przytłumienie bomb, ugászenie dowodne sposoby. BystrzInfPolem Lv.
– Dobywanie fortec zawisło na porządnym oblężeniu fortecy, y skutecznym iey tak bombardowaniu, iako y attaku albo szturmie. BystrzInfPolem K1.
patrz: SZTURM
– Mogliby oblegaiący [...] tak być zasłonieni od aproszowych szańcow, aby kopacze y aproszuiący się żołnierz niemogł być widziany z fortecy. BystrzInfPolem K4v.
patrz: WIDZIANY