Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RubJan oryginał
Janina Zwyćięskich Tryumfow dźiełámi Y Heroicznym Męstwem Jana III. Krola Polskiego Ná Mársowym Polu Nayiasnieyszy Po przełomaney Otomáńskiey y Tátárskiey potencyi. Nieśmiertelnym wiekom do druku Podany

https://polona.pl/item/janina-zwycieskich-tryumfow-dzielami-y-heroicznym-mestwem-jana-iii-krola-polskiego,NzA0OTM4NDk/4/#index
Odnotowano 20 cytatów z tego źródła
– [Spis zdobyczy bitewnej:] Wielkich y máłych Ambuzow, 2000. RubJan U3.
patrz: AMBUZ
– Wozow ammunicyami napełnionych 8000. RubJan U3v.
– [Krakowianie] czyniąc szczęśliwey podroży apprekacyą, partim hoyne łzy wylewali, że na czas Pana tracą. RubJan Q2.
patrz: APREKACJA
– Pierwszy wiersz Arabskim chárákterem pisány de verbo ad verbum ták się tłumáczy. RubJan T2.
– Turcy [...] po tym solennym święcie, generalnym szturmem, Wiedeń attakować mieli. RubJan Q3v.
patrz: ATAKOWAĆ
– Oko ludzkie tákich rzeczy niewidziáło, co tám [w oblężonym Wiedniu] miny porobiły z Belluardów wielkich podmurowánych y wysokich. RubJan W2v.
– Námiotów większych żołnierskich oprocz Bászowskich y Weyzerskich 100 000 [spis zdobyczy pod Wiedniem]. RubJan U3v.
patrz: BASZOWSKI
– Znalazł [...] cynową tablicę, ná którey stároświeckim chárákterem, nástępuiące pismo po łácinie wyráżone było. RubJan U3v-U4.
– Pierwszy wiersz Arabskim chárákterem pisány de verbo ad verbum ták się tłumáczy. RubJan T2.
– Widziałem wczoráy chłopczyká pięknego we trzech leciech, któremu ktoś y gębę y głowę przeciął. RubJan W2-W2v.
patrz: CHŁOPCZYK
– Dygow stárszych nád żołnierzámi do Szturmu 1000. RubJan U2.
patrz: DYG
– Król JMC: kázáwszy woysku odpocząć, y obozem stánąć, dobrze furwáchty opátrzył w koło. RubJan 54.
– Turcy [...] po tym solennym święcie, generalnym szturmem, Wiedeń attakować mieli. RubJan Q3v.
– Graff záś Taff pisząc do Márkwisa de Grana o Królu JmCi: to pisze de data 12. Septembris o pułnocy: Pisałem przed tym vestrae Excellentiae, że JMC: Król Polski, nayokazalsza z cáłey Polski iest osobá, teraz się popráwuię, mówiąc: że máło Monárchów ná świećie, którzyby ná taką sławę y Imię dobre zárobili. RubJan Xv.
– Odebrali tedy Polacy tę Górę, ná którey cyrkumferencyą weyścia y z niey zeyścia byłá ná godzinę bárdzo ciężka, á naybárdziey ku wierzchołkowi, gdzie głębokie párowy y przepaści [...] wielką zádawáły trudność. RubJan 55.
– [Król] pieszo wszystkie kościoły obszedł, prosząc Bogá o szczęśliwą podrożę y bitwę. RubJan 41.
– Turcy [...] po tym solennym święcie, generalnym szturmem, Wiedeń attakować mieli. RubJan Q3v.
patrz: SZTURM
– Turcy [...] po tym solennym święcie, generalnym szturmem, Wiedeń attakować mieli. RubJan Q3v.
patrz: SZTURM
– [...] inni ślády cáłuiąc, iedni krzyczeli, vivat Salvator noster, Rex Poloniae, inni vivat auxilium, y tym podobne rádości pełne słowá, witáiąc wołáli; Król záś IMC. niechętnie słysząc tákie okrzyki, prosił áby utłumiono te wołánia, ále to ledwie rzecz podobna byłá, gdyż ustá gminu tego táić niemogły, czym serce pełne było. RubJan T4-T4v.
patrz: UTŁUMIĆ
– ...nie które mieyscá, osobliwie te, które nieprzyiacielskim snadnym groziło wpaściem, irrupcyi pod ten czas strzegła Polska Káwálerya. RubJan 58.
patrz: WPAŚCIE