Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZawacGosp 1620 oryginał
Memoriale economicum abo pamięć robót dozoru…

Odnotowano 12 cytatów z tego źródła
– W tym też Miesiącu/ bánie sadzą dzień álbo pięć po nowym Miesiącu. ZawacGosp Bij.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Do bydłá bydlniká przypusczáć. ZawacGosp Bv.
patrz: BYDLNIK
– Bydlnik ma być porządny w oborze dla bydłá. ZawacGosp Eii.
patrz: BYDLNIK
– Popioł kędy leśnemi drwámi palą zbieráć y chowáć rządnie, chmieliny też y mákowiny palić ná popioł. ZawacGosp Av.
patrz: CHMIELINA
– Troiste nsienie [...] gdy podroście/ bądź zielono/ bądź też gdy się dostoi żąć/ y tym zimie bydło karmić. A ma być ná dobrze upráwney y ugnoioney roley siane. ZawacGosp Aijv-Aiijv.
– Owce ná pole znowu wygnáć gdzie ná polu przez láto bywáią dla gnoienia roley. ZawacGosp A 4.
patrz: GNOJENIE
– Piesza robotá ma być we złą drogę w niepogody/ y na Wiosnę kiedy chude konie choc podeschnie: kopánina/ grodza/ gardliny wiązánie/ drew rąbanie [...]. ZawacGosp Eij.
patrz: GRODZA
– Bydlnik ma być porządny w oborze dla bydłá. ZawacGosp Eii.
patrz: OBORA
– Czeladź zápłatą/ przyodziewaniem dobrze opatrzyć á doyźrzeć áby każdy był pilen swoiey powinności. ZawacGosp Eij.
– Ná niektorych mieyscách sieią ná Zimę márchew y rzodkiew/ ktora potym prędzey ná Wiosnę vroście: bo marchwiáne y rzodkwiáne nasienie nie zmárznie w ziemi. ZawacGosp Dij.
patrz: RZODKWIANY
– Troiste naśienie... gdy podrośćie/ bądź żielono/ bądź też gdy się dostoi żąć/ y tym źimie bydło karmić. A ma być ná dobrze upráwney y ugnoioney roley śiane. ZawacGosp Aijv-Aiijv.
patrz: UGNOJONY
– Gdy w Lutym y w Márcu gniazdá w ktorych się wąsiennice legą nie będą zebráne/ tedy w Kwietniu y w Máiu zbieráć ie... ZawacGosp Bijv.