Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŻabFor 1644 oryginał
Forma abo wizerunk postępków, stanów wszelakich…
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Vsárzowi ná koniu ciżma/ Kozakowi bot/ Aydukowi trzewik/ Burkowniczkowi baćzmágá Co komu właśnie służy, niech tego zażywá. ŻabFor C2v.
– Chłop głupi między Dworzany/ Iáko Wilk między Brytány. ŻabFor A3v.
patrz: BRYTAN
– Chłopás dobry ẃ załebku, á godny ẃ náuce, Przyiaciel záś ẃ vczynku, ma stánąć w tey sztuce. ŻabFor C3.
patrz: CHŁOPAS
– Chłop głupi między Dworzany/ Iáko Wilk między Brytány. ŻabFor A3v.
patrz: GŁUPI