Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CesPiel 1614 oryginał
Pielgrzym Włoski, albo krotkie Rzymu y miast przednieyszych Włoskich opisanie. Teraz nowo z Włoskiego na Polski ięzyk przełożone. Przez Franciszka Cesariusa. Przydane są od tegoż Drogi y gośćince cudzoźiemskie, rachuiąc wszędy dalekość ich na mile własne każdego Państwa: przy tym też wiadomość Niemieckiey y Włoskiey Monety

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=110659&from=FBC
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Scypioná Afrykaná páłac był wedle kościołá ś.Jerzego. CesPiel 20.
patrz: AFRYKAN
– [Tytuł] O woysku Rzymskim, ták ná ziemi iáko y morzkiey ármacie, y co zá znáku vżywáli ná chorągwiách. CesPiel 33v.
– Na samym wierzchu [grobu Oktawiana Augusta] był sam August odlewany z miedzi. CesPiel 29v-30.
– TArquinius pyszny/ z zdobyczy ktorą odniosł z Pometiey miástá Látyńskiego/ ten naprzod záłożył Cápitolium/ ktore wźięło przezwisko od głowy człowieczey/ ktorą tám naleźiono cáłą/ kiedy fundámentá brano [...]. CesPiel 23.
patrz: LATYŃSKI
– W Weneckim Páństwie. 1. szkut czyni 7 libr: 2. librze Iustinę: 1 Iustiná 40 szelągow. 1 libra 20 szel. un grosso 4 szel. ábo 2. gazećie: 1 gazetá 2 markety: 1 market 2 becy. CesPiel 48v.
patrz: MARKET
– [Tytuł] O woysku Rzymskim, ták ná ziemi iáko y morzkiey ármacie, y co zá znáku vżywáli ná chorągwiách. CesPiel 33v.
patrz: MORSKI