Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CezPiel 1614 oryginał
PIELGRZYM WŁOSKI, Albo KROTKIE RZYMV y miast przednieyszych Włoskich opisanie. Teraz nowo z Włoskiego ná Polski ięzyk przełożone. Przez FRANCISZKA CESARIVSA. Przydáne są od tegoż Drogi y gośćince cudzoźiemskie, ráchuiąc wszędy dalekość ich na mile własne każdego Páństwa: przy tym też wiádomość Niemieckiey y Włoskiey Monety

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=110659&from=FBC
Odnotowano 32 cytatów z tego źródła
CezPiel 35.
patrz:
– Adryanow grob był gdźie dźiś iest zamek S. Anyołá/był ozdobiony pięknemi mármurámi/ státuámi ták konnych iáko y pieszich/ wozow stucznie wyciosánich: co wszytko zburzono od żołnierzow gdy Gotowie z nimi walczyli. CezPiel 29v.
– O grobie Augustusowym, Adryanowym, y Septimiowym. CezPiel 29v.
– Scypioná Afrykaná páłac był wedle kościołá ś.Jerzego. CezPiel 20.
patrz: AFRYKAN
– [Tytuł] O woysku Rzymskim, ták ná ziemi iáko y morzkiey ármacie, y co zá znáku vżywáli ná chorągwiách. CezPiel 33v.
– Na samym wierzchu [grobu Oktawiana Augusta] był sam August odlewany z miedzi. CezPiel 29v-30.
– Láźnie Antoniáńskie ktore począł budowáć Antonius Cárácálá/ á dokończył ich Alexánder/ te były ná gorze Awentyńskiey/ y teraz iescze połowicá ich niemal stoi popsowánych/ dźiwnie wielkie/ mármurem pięknym ozdobione/ w ktorych są filary wielkie. CezPiel 11.
– Iowiszow [kościół] był w Cápitolium fundowány y z ślubu uczyniony od Tárquiniuszá dawnego/ á zbudowány od Tárquiniuszá Pysznego: á był czworogránisty/ każda stroná byłá ná dwieśćie stop: w trzy rzędy były filary w nim: ná same fundámentá gdy go zákłádał/ wydał czterdźieśći tyśięcy libr srebrá. CezPiel 30.
– Tárquiniusz Priscus dał ie zbudowáć: á rozprzestrzenić Cesarz Ocrauianus/ Tráiánus y Helio Gabalus. mogło sie śieść ná tych tám mieyscách wyniosłych ludźi dwákroć sto tyśięcy y sześćdźieśiąt tyśięcy. CezPiel 12v.
patrz: DWAKROĆ
– A zá Tyberiusá było ludźi w Rzymie szesnaśćie kroć sto tyśięcy/ dwie śćie dźiewięćdźieśiąt ieden. CezPiel 35.
patrz: DWIEŚCIE
– Nálázło sie że ten miał więcey iego więźniow sto czterdźieśći y śiedm/ á widząc że Senat Rzymski (do ktorego on słał częstokroć w tey sprawie) nic nie postánowił/ posłał syna do Rzymu/ y kazał mu przedáć iednę swoię máiętność: zapłáćił swym własnym/ dał sześć tyśięcy y dwie śćie dukatow/ to iest grzywien nászych zá one więźnie. CezPiel 36.
patrz: DWIEŚCIE
– Siedm lat przed woyną Cártháginską/ gdy byli Consulámi L. Aurelius/ y S. Iulius/ było śiedm set y dwádźieśćiá libr złotá/ á srebrá dźiewięćkroć sto tyśięcy y dwá tyśiącá libr. á oprocz tego było iescze co z tym nie ráchowano trzykroć sto tyśięcy śiedmdźieśiąt y pięć tyśięcy. CezPiel 24v.
– Z tey skárbnice połąmawszy drzwi wźiął Iulius Cesarz cztery tyśiące sto trzydźieśći y pięć libr złotá/ dźiewięćkroć sto tyśięcy libr srebrá: á ná to mieysce włożył ták wiele miedźi pozłoćistey. CezPiel 24v.
– TArquinius pyszny/ z zdobyczy ktorą odniosł z Pometiey miástá Látyńskiego/ ten naprzod záłożył Cápitolium/ ktore wźięło przezwisko od głowy człowieczey/ ktorą tám naleźiono cáłą/ kiedy fundámentá brano [...]. CezPiel 23.
patrz: LATYŃSKI
– Z tey skárbnice połąmawszy drzwi wźiął Iulius Cesarz cztery tyśiące sto trzydźieśći y pięć libr złotá/ dźiewięćkroć sto tyśięcy libr srebrá: á ná to mieysce włożył ták wiele miedźi pozłoćistey. CezPiel 24v.
patrz: LIBRA
– W Weneckim Páństwie. 1. szkut czyni 7 libr: 2. librze Iustinę: 1 Iustiná 40 szelągow. 1 libra 20 szel. un grosso 4 szel. ábo 2. gazećie: 1 gazetá 2 markety: 1 market 2 becy. CezPiel 48v.
patrz: MARKET
– KIedy dań oddawali Serwiusowi/ Tullius obráchował ludzi ośmdziesiąt tysięcy y cztery tysiące. A po śmierci onych trzech set Fabiuszow/ kiedy monstry czynili/ náleźli w sámym Rzymie ludzi po sto kroć sto tysięcy y siedm tysięcy/ y trzy stá y ośmnaście person. CezPiel 35.
– [Tytuł] O woysku Rzymskim, ták ná ziemi iáko y morzkiey ármacie, y co zá znáku vżywáli ná chorągwiách. CezPiel 33v.
patrz: MORSKI
– Było sámych Rádnych Pánow/ ktore zwáli Consules, ośm set ośmdźieśiąt śiedm. CezPiel 3v.
– Náostátku Papież Páweł Trzeći dał wymálowáć Sąd Páński nád ołtarzem w Káplicy Papieżá Syxtusá sławnemu Malárzowi/ ktorego zwano Michael Angelus Bonarotti, y dał pozłoćić páłac Conclavis rzeczony/ w ktorey ná wierzchu uczynił cudną káplicę: ktorą tenże malarz málował. do Rzymu. O zarzeczu, to iest co zá Tybrem. CezPiel 40.
patrz: POZŁOCIĆ
– Siedm lat przed woyną Cártháginską/ gdy byli Consulámi L. Aurelius/ y S. Iulius/ było śiedm set y dwádźieśćiá libr złotá/ á srebrá dźiewięćkroć sto tyśięcy y dwá tyśiącá libr. á oprocz tego było iescze co z tym nie ráchowano trzykroć sto tyśięcy śiedmdźieśiąt y pięć tyśięcy. CezPiel 24v.
patrz: STO
– Z tey skárbnice połąmawszy drzwi wźiął Iulius Cesarz cztery tyśiące sto trzydźieśći y pięć libr złotá/ dźiewięćkroć sto tyśięcy libr srebrá: á ná to mieysce włożył ták wiele miedźi pozłoćistey. CezPiel 24v.
patrz: STO
– zá Augustá kiedy popisowano nálázło sie ludźi po trzy kroć sto tyśięcy/ trzydźieśći tyśięcy/ y tyśiąc trzydźieśći śiedm. CezPiel 35.
patrz: TRZYKROĆ
– Siedm lat przed woyną Cártháginską/ gdy byli Consulámi L. Aurelius/ y S. Iulius/ było śiedm set y dwádźieśćiá libr złotá/ á srebrá dźiewięćkroć sto tyśięcy y dwá tyśiącá libr. á oprocz tego było iescze co z tym nie ráchowano trzykroć sto tyśięcy śiedmdźieśiąt y pięć tyśięcy. CezPiel 24v.
patrz: TRZYKROĆ
– A ná pierwszą woynę Kárthágińską kiedy popisowánie było/ dwádźieśćiá y dźiewięć tyśięcy/ trzy stá y trzydźieśći person. CezPiel 35.
patrz: TRZYSTA
– Z tey skárbnice połąmawszy drzwi wźiął Iulius Cesarz cztery tyśiące sto trzydźieśći y pięć libr złotá/ dźiewięćkroć sto tyśięcy libr srebrá: á ná to mieysce włożył ták wiele miedźi pozłoćistey. CezPiel 24v.
patrz: TYSIĄC
– Siedm lat przed woyną Cártháginską/ gdy byli Consulámi L. Aurelius/ y S. Iulius/ było śiedm set y dwádźieśćiá libr złotá/ á srebrá dźiewięćkroć sto tyśięcy y dwá tyśiącá libr. á oprocz tego było iescze co z tym nie ráchowano trzykroć sto tyśięcy śiedmdźieśiąt y pięć tyśięcy. CezPiel 24v.
patrz: TYSIĄC
– Drudzy są ktorzy dobrze przed Romulusem zbudowáne bydź rozumieią/ á Wálencyą zwáne/ ktore dopiero Rzymem názwano/ kiedy AEneás y Ewander do Włoch przyszli. Są drudzy ktorzy rozumieią iż od wnuczki AEneászowey á corki Ascániuszowey/ ktorey było imię Romin. CezPiel 1.
patrz: WNUCZKA
– Ná rynek nigdy nie chodźiły/ áż kiedy mieli dźieśięć lat: bo kiedy iuż mieli dźieśięć lat/ wolno im było iśdź do skárbu/ v tám sie dawáli wpisowáć w kśięgi pokolenia swego. CezPiel 37.
– Męcenatow ogrod był ná gorze Esquilinus/ wedle wieże ktorą zwano Męcenas/ ná ktorym mieyscu chowano umárłe/ wpusczáiąc ćiáłá w studnie/ á to dla tego żeby prochniáły y psowały sie prędko. CezPiel 27.
patrz: WPUSZCZAĆ
– Lud wszystek náchyláiąc głowy ku źiemi/ skoro odięto wschodek/ á zasłoniwszy dźiurę u grobu kámieniem/ rzucał źiemię ná on grob/ á przez on cáły dźień płácz był po mieśćie wszędźie. CezPiel 32.
patrz: WSCHODEK
– O zarzeczu, to iest co zá Tybrem. NAprzod to zarzecze zwáli Ianiculus/ á to od gory ktora iest nád tym mieyscem. Zwano też to miástem Ráwenátow/ á to dla żołnierzow ktorych chowano przećiwko Márc. Antoniusowi y Cleopátrze/ tám było náznáczone stanie żołnierzom tym od Rzeczypospol. Na tym mieyscu nie mieszkał nikt znáczny/ iedno rzemiestnicy rozmáići: á to dla záráźliwego y niezdrowego powietrza [...]. CezPiel 40.
patrz: ZARZECZE