Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChrośJóz1698 przed 1698 oryginał
Józef do Egiptu od braci przedany (przed 1698)

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=9418&from=FBC
Odnotowano 15 cytatów z tego źródła
– Jakozes swiecie daleko odmienny Natory dzisiai rządzą nie rozumy Niedosyc złosci Czartoskiey besdenny Choc dopnie pierwszy nad niewinnym dumy Trzeba Turtury y kary codzienny Ansy nasycą rozbestwione Szumy. ChrośJóz1698 VII, 14.
patrz: BEZDENNY
– Westchąwszy Starzec w Serdecznym Opale Na tak usilnie synow dolegania Tedy was moze nieruszeły zale Beniamina miłosc nie zasłania. ChrośJóz1698 VI, 23.
patrz: DOLEGANIE
– Pszenice zbytnie rodziły bez chwastu Iako się piasek morski rosprzestrzenia Nie ieden z cwierci domierzył się łasztu Stokrotney maiąc pozytek znasięnia. ChrośJóz1698 IV, 63.
– Jusz był wysiedział zupełne dwie lecie W Pętach bes zadney wolnosci nadzieie Kiedy Pharao spiąc wpiernatach w becie Sen taki widział nad rzeką gdzie leie Zdał się stac a nie lezec w gabinecie[.] ChrośJóz1698 IV 22.
– Trzy kosze iescze całe trzy dni znaczą Po ktorych ci krol odiąc zycie kaze Naszubienicy potym cię obaczą Ptacy, y ciało twe do gnatow aze Dziobiąc zrzrec [!] będą [...]. ChrośJóz1698 III 60.
patrz: GNAT
– Skoro te miną wnet ponich na stąpią Drugie siedm tak złe y niepłodne lata ze y pamięcią przeszłych nie dostąpią Zywnosci gdy ich głod przeimie do gnata Całą albowiem zięmię tak zaskąpią Isz się będzie zdał koniec drugim swiata Wielka niezmiernosc y obfitosc plonu Wilkim [!] ubostwem zaginie do zgonu. ChrośJóz1698 IV 51.
patrz: GNAT
– Większąm mam radość ze przed Smierci zgone[m] Jurzę się z Iozwem moim ulubionym. ChrośJóz1698 IX 16.
– [Józef] Ku Egiptowi ruszył się ochotnie Pana swoiego pełniąc roskazanie A wszystkie ziemie prawie zwiedział lotnie [...]. [str. rkp 216] ChrośJóz1698 IV 62 .
patrz: LOTNIE
– Niech sprawiedliwosc twoia się nasyci Z nas bylesmy my ostali obmyci. ChrośJóz1698 I 87.
– Na wolą Boską [...] ze cię srogi zwierz pochapił. ChrośJóz1698 X 72.
– ...wilcy [...] W rozne się szlaki wnet porozsadzaią Ci pilni tropu, ci wiatru, ci toru... ChrośJóz1698 53.
– [...] Izmaelici zapłacą go tuszę A my krwie bratniey nie bierzmy na Duszę Własnie im w rumel trafił swoią radą. ChrośJóz1698 I 57.
patrz: ROMEL, RUMEL, RUMEL
– Nietrwałe Panstwo gdzie passye wkrolu Pod takim berłem kurczą się granice Uzyie więcey uciskow y bolu Ktory kolwiek tey słucha rosprawnice [natury] Zaszpeci zboze gdzie siła kąkolu Gdzie Chwastu y tam mały zysk z przenice Treba [!] wypleniac zle nasienie z zyta Naturze nigdy nie pozwałac [!] myta. ChrośJóz1698 VII 5.
– [...] Izmaelici zapłacą go tuszę A my krwie bratniey nie bierzmy na Duszę Własnie im w rumel trafił swoią radą. ChrośJóz1698 I 57.
patrz: TRAFIĆ
– Tylą łez rzewnych dziad uszamotany [...]. ChrośJóz1698 X 86.
patrz: USZAMOTANY