Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChrośTrąba 1683 oryginał
TRĄBA Wiekopomney Sławy y Pámięći,NAIASNIEYSZEGO Y NIEZWYCIĘZONEGO IANA III. Z Bożey Łáski KROLA POLSKIEGO, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Inflantskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Wołhyńskiego, Kijowskiego, Smolenskiego, Siewierskiego, y Czerniechowskiego. Wiedeńska, y Párkáńska oraz, z Turczyną Victorią OPIEWAIACA

Odnotowano 34 cytatów z tego źródła
– Wydrzycie z ręku Tureckiey Bellony Andżary złote, hartowne paiże Skofie, Klawy. ChrośTrąba D1v.
– Sekt Aryańskich, Atheyskich treść oná Iesti przyczyna, żeś rowna pustyni [o Węgrzech]. ChrośTrąba 93.
patrz: ARIAŃSKI
– Sekt Aryańskich, Atheyskich treść ona Iestci przyczyną, ześ rowna pustyni zwłaszcza Pogańskiey hołduiąca Lunie [kraino węgierska]. ChrośTrąba D3v.
patrz: ATEJSKI
– W krotceć przywroći, wiek on Augustowy Bo w Athletyckie, zbroyny idźie pole Z ktorego by ćię zdobytymi łowy, Przy twym Oyczyzno; kontentował stole, Iuż miey nádźieię; że ten Phosphor nowy Zágrániczoneć oświeći Podole, A ná twą zgubę, záiuszone krymy Obroći w popioł, w perzynę y dymy. ChrośTrąba E2v.
patrz: ATLETYCKI
– Z ciężkiey bloccady Miástoś wyswobodził Austryackiego Sąsiedztwá Stołeczne. ChrośTrąba A3.
patrz: AUSTRIACKI
– W Słońcu nász Orzeł; oko poleruie [...] On przy Ołtarzách Páńskich pewien; y że Pogánow mnostwo, precz powykorzenia Y ktore mruczą błąd swoy báłwochwalnie Poprzemienia ie w Niebieskie błagálnie. ChrośTrąba E1v.
– Przeklęty płodzie, zły Máchometowy Polskie nád sobą znay politowánie Y w ciemne kąty vchodŹ y párowy Wlekąc zá sobą płácz y nárzekánie [...] Budowne Moschy, y sprosne Meczety Przemieniaycie się w świętne [!] Bázyliki Wesołe hymny; zbáwienne mutety Spiewaycie; depcąc swe báłwochwalniki Do pierworodney iuż przyszedszy mety W rzymskich fontánách zmyicie swe fábryki. ChrośTrąba D2.
– O fortunnieyszy w Polszcze Maryuszu Ktore ścisłe z orłámi przymierze [...] Pragnąc się gnieździć w Twoim geniuszu Ktory nieumie blákowáć ná cerze Ty ich przyimuiesz. ChrośTrąba 16.
patrz: BLAKOWAĆ
– Z ciężkiey bloccady Miástoś wyswobodził Austryackiego Sąsiedztwá Stołeczne. ChrośTrąba A3.
– Ktore [meczety] mruczą błąd swoy báłwochwalnie Poprzemięnia ie w Niebieskie błagálnie [orzeł polski]. ChrośTrąba E1v.
patrz: BŁAGALNIA
– Nabywa glánsu, kruszeć złoty, drogi Gdy go nie iedná brytwánná wysili. ChrośTrąba C3v.
patrz: BRYTFANNA
– Płynie Kánałmi Otthomáńska iuchá Strzymáć niemogą tych psow y rynsztoki A w ktorych ieszcze zostáło co duchá Zywo Molossi, tárgáią zá boki Tych robak toczy; tych zrze biedna muchá Krucy się pastwią; dziobią Wrony, Sroki. ChrośTrąba B3v.
– Dáleyże Orły, dopinayćie dáli Brzytkim Puhaczom, iuż ták wypierzonym Oto Belloná z Lyppáryiskiey Stali Pośiłkuie was orężem zrobionym [...]. ChrośTrąba C4v.
– Płynie Kánałmi Otthomáńska iuchá Strzymáć niemogą tych psow y rynsztoki A w ktorych ieszcze zostáło co duchá Zywo Molossi, tárgáią zá boki Tych robak toczy; tych zrze biedna muchá Krucy się pastwią; dźiobią Wrony, Sroki. Ięk, stęk, szmer, y mruk, y zębow zgrzytánie A tosz masz korzyść, hárdy Bissurmánie. ChrośTrąba B3v.
patrz: MOLOS, MOLOS, MOLOSS
– Budowne Moschy, y sprosne Meczety Przemieniayćie się w świętne Bázyliki Wesołe hymny; zbáwienne mutety Spiewayćie; depcąc swe báłwochwalniki Do pierworodney iuż przyszedszy mety W Rzymskich fontánách zmyićie swe fábryki, Zprofánowáne od Pagan Ołtarze Zákurzćie wonne dźiś thuribularze. ChrośTrąba Dv.
– A luboć się to poszczęśćiło trochy Ześ ná Odyncu Dönhoffow herbownym Przytępił száblę; nie vnoś się płochy Tą Viktorią; y niebądź ták mownym Doznasz wnet z Mátki, fortuny, Mácochy. ChrośTrąba C4.
patrz: MOWNY
– MIlczćie iuż wieki, y mrukliwe czásy Niemotą wieczną záwierayćie vstá Nietłoczćie więcey pism Drukárskie prásy Bibliotheká niech wákuie pusta Bo sam dźwięk sławy, ná te się zápásy Odważył, áby Polskiego Augustá Swiátu ogłośił, wespoł iego czyny Słodkim Poeánem, trąby swey iedyny. ChrośTrąba A4.
patrz: MRUKLIWY
– Ia sam poki duch w moim zmieszka ćiele O iák rzewliwie wspomnieć mi go przyidźie, Wieleby mi tu pisáć o nim wiele Kazáło pioro, w moiey Thebáidźie Ale żal tłumi, bo y tego śmiele Nieśmiem wyráźić, co mi tu nádnidźie Iáko ten właśnie nálezáło komu Wieść go konwoiem z pod Wiedniá do Domu. ChrośTrąba B4v.
patrz: NADEJŚĆ
– Uderza czołem, Muzá moia z Gránu I coć bez wdzięku przy ustney delacie Spiewáłá w on czás; też y teraz pieie Ale stroynieyszym Pádwánem turnieie.. ChrośTrąba A2.
patrz: PADWAN
– Muzy wszytkie intonuiąc za niem Stroią páraszki wesołym spiewániem. ChrośTrąba 1.
patrz: PARASZKA
– Czy tesz bez krwáwey Modrzewskich pokosty Wiedeń y Sieczyn niemogł bydź odbity. ChrośTrąba 88.
patrz: POKOSTA
– Rodowitego twoy zászczyt káłhanu Y nas, y Orła sąsiedzkiego złożył Ze co w popiołách swoich się poránu Mizerne wolał w pózny wieczor ożył. ChrośTrąba 13.
patrz: PORANU
– Czyniąc mu dźięki, zá własne zbáwienie. 80. Iego to spráwá, iego ręki dźiło On y rosproszył, y pogromił szyki A co Pogáństwo ná was vrośćiło, W tesż ich powganiał, mátnie, śidłá, w niki, O iákoż imię, Boże twoie miło Mamy wspomináć! iákiemi muzyki Wielbić moc twoię; iákie dáć ofiáry Ześ nas nád Turki, zmocnił y Tátáry. ChrośTrąba Dv.
patrz: POWGANIAĆ
– Zyie Bog, żeć da to gniazdo obrokiem Y ten puszcz co w nim siedzi oczy zmruży... ChrośTrąba 84.
patrz: PUSZCZ
– Trzęśćie Sepety; pákowáne iuki, Sámáry ćiężkie; bogáte Czáprági Tápczány Chyńskie, kosztowne Bończuki, Rzędy rubinmi, sute y szmárági, Rumelskie strzały, Dyárbeckie łuki. ChrośTrąba Dv.
patrz: RUBIN
– Y z tego gniazdá rumuycie się sowy Przez czás ták dawny zámieszkáne w Gránie Przeklęty płodzie, zły Máchometowy Polskie nád sobą znay politowánie Y w ciemne kąty vchodź y párowy Wlekąc zá sobą płácz y nárzekánie A knieię; ktorąś vtrácił dla zbrodni Odday iuż w ręce tym, co iey są godni. ChrośTrąba Dv.
– Sekt Aryańskich, Atheyskich treść oná Iesti przyczyna, żeś rowna pustyni [o Węgrzech]. ChrośTrąba 93.
patrz: SEKTA
– Znoj, deszcz, wiatr, zimno, pluskoty, srzeżogi, I wszytko wytrwał, czym tchnie Auster srogi [...]. ChrośTrąba D4v.
– [...] my zaś vniżone Przed Ołtárzámi świętobiskupimi Dáiemyć dźięki; nász Marćinie święty [...]. ChrośTrąba Dv.
– Słońcá nie widáć, z niezmierney pożogi Siárczysty płomień tchnie Pogańska Luná Wezuwiuszem pałáiące rogi Probuią, gdźie reszt, gdźie lepsza fortuna, Rownie ná plácu Nieprzyiaćiel srogi W Miásto się gwałtem drze zá Opiekuná, Ryk, kwik, łom, szelest, grzmot, tártás, y wrzáwá, Cmią Niebo dymy, ognie, y kurzáwá. ChrośTrąba B5.
patrz: TARTAS
– Zbierayciesz Orły, korzyści odbite Po odpráwionym z Sępy poiedynku Tulippy, Kity, stroie wyśmienite Tu z Stámbolskiego przywiezione rynku Zbroie, Cydáry, Iupy złotolite, Y co mieć mogł w swym naydroższego szynku Pogáński bázár, co Száráy ozdoby Wam to należy; w nagrodę iákoby. ChrośTrąba D1v.
patrz: TULIP
– W owdowiałey siedzieć muszę więzi. ChrośTrąba 32.
– Więc po tych kárkách poiezdzayćie mężnie, Y dayćie probę rodowitey Cnoty Mowię; á iuż się zwieráią potężnie Iáko Cyclády, z swymi Gáleoty Wre srogi zaboy; száblá w kárkách więźnie Ogniem Belloná; tchnie w wrzáwie ototy Nie stáie broni, Stronie, ktora biie Ale y drugiey; bo nádstáwia Szyie. ChrośTrąba C4v.
patrz: WIĘZNĄĆ
– Palcie Bursztyny, Páncheyskie wonidłá ołtarzom kurzcie... ChrośTrąba 39.
patrz: WONIDŁO