Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChrośTrąba 1683 oryginał
TRĄBA Wiekopomney Sławy y Pámięći,NAIASNIEYSZEGO Y NIEZWYCIĘZONEGO IANA III. Z Bożey Łáski KROLA POLSKIEGO, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Inflantskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Wołhyńskiego, Kijowskiego, Smolenskiego, Siewierskiego, y Czerniechowskiego. Wiedeńska, y Párkáńska oraz, z Turczyną Victorią OPIEWAIACA

Odnotowano 30 cytatów z tego źródła
– Wydrzycie z ręku Tureckiey Bellony Andżary złote, hartowne paiże Skofie, Klawy. ChrośTrąba D1v.
– Sekt Aryańskich, Atheyskich treść oná Iesti przyczyna, żeś rowna pustyni [o Węgrzech]. ChrośTrąba 93.
patrz: ARIAŃSKI
– Sekt Aryańskich, Atheyskich treść ona Iestci przyczyną, ześ rowna pustyni zwłaszcza Pogańskiey hołduiąca Lunie [kraino węgierska]. ChrośTrąba D3v.
patrz: ATEJSKI
– W krotceć przywroći, wiek on Augustowy Bo w Athletyckie, zbroyny idźie pole Z ktorego by ćię zdobytymi łowy, Przy twym Oyczyzno; kontentował stole, Iuż miey nádźieię; że ten Phosphor nowy Zágrániczoneć oświeći Podole, A ná twą zgubę, záiuszone krymy Obroći w popioł, w perzynę y dymy. ChrośTrąba E2v.
patrz: ATLETYCKI
– Z ciężkiey bloccady Miástoś wyswobodził Austryackiego Sąsiedztwá Stołeczne. ChrośTrąba A3.
patrz: AUSTRIACKI
– W Słońcu nász Orzeł; oko poleruie [...] On przy Ołtarzách Páńskich pewien; y że Pogánow mnostwo, precz powykorzenia Y ktore mruczą błąd swoy báłwochwalnie Poprzemienia ie w Niebieskie błagálnie. ChrośTrąba E1v.
– Przeklęty płodzie, zły Máchometowy Polskie nád sobą znay politowánie Y w ciemne kąty vchodŹ y párowy Wlekąc zá sobą płácz y nárzekánie [...] Budowne Moschy, y sprosne Meczety Przemieniaycie się w świętne [!] Bázyliki Wesołe hymny; zbáwienne mutety Spiewaycie; depcąc swe báłwochwalniki Do pierworodney iuż przyszedszy mety W rzymskich fontánách zmyicie swe fábryki. ChrośTrąba D2.
– O fortunnieyszy w Polszcze Maryuszu Ktore ścisłe z orłámi przymierze [...] Pragnąc się gnieździć w Twoim geniuszu Ktory nieumie blákowáć ná cerze Ty ich przyimuiesz. ChrośTrąba 16.
patrz: BLAKOWAĆ
– Z ciężkiey bloccady Miástoś wyswobodził Austryackiego Sąsiedztwá Stołeczne. ChrośTrąba A3.
– Ktore [meczety] mruczą błąd swoy báłwochwalnie Poprzemięnia ie w Niebieskie błagálnie [orzeł polski]. ChrośTrąba E1v.
patrz: BŁAGALNIA
– Nabywa glánsu, kruszeć złoty, drogi Gdy go nie iedná brytwánná wysili. ChrośTrąba C3v.
patrz: BRYTFANNA
– Płynie Kánałmi Otthomáńska iuchá Strzymáć niemogą tych psow y rynsztoki A w ktorych ieszcze zostáło co duchá Zywo Molossi, tárgáią zá boki Tych robak toczy; tych zrze biedna muchá Krucy się pastwią; dziobią Wrony, Sroki. ChrośTrąba B3v.
– Dáleyże Orły, dopinayćie dáli Brzytkim Puhaczom, iuż ták wypierzonym Oto Belloná z Lyppáryiskiey Stali Pośiłkuie was orężem zrobionym [...]. ChrośTrąba C4v.
– Płynie Kánałmi Otthomáńska iuchá Strzymáć niemogą tych psow y rynsztoki A w ktorych ieszcze zostáło co duchá Zywo Molossi, tárgáią zá boki Tych robak toczy; tych zrze biedna muchá Krucy się pastwią; dźiobią Wrony, Sroki. Ięk, stęk, szmer, y mruk, y zębow zgrzytánie A tosz masz korzyść, hárdy Bissurmánie. ChrośTrąba B3v.
patrz: MOLOS, MOLOS, MOLOSS
– Ia sam poki duch w moim zmieszka ćiele O iák rzewliwie wspomnieć mi go przyidźie, Wieleby mi tu pisáć o nim wiele Kazáło pioro, w moiey Thebáidźie Ale żal tłumi, bo y tego śmiele Nieśmiem wyráźić, co mi tu nádnidźie Iáko ten właśnie nálezáło komu Wieść go konwoiem z pod Wiedniá do Domu. ChrośTrąba B4v.
patrz: NADEJŚĆ
– Uderza czołem, Muzá moia z Gránu I coć bez wdzięku przy ustney delacie Spiewáłá w on czás; też y teraz pieie Ale stroynieyszym Pádwánem turnieie.. ChrośTrąba A2.
patrz: PADWAN
– Muzy wszytkie intonuiąc za niem Stroią páraszki wesołym spiewániem. ChrośTrąba 1.
patrz: PARASZKA
– Czy tesz bez krwáwey Modrzewskich pokosty Wiedeń y Sieczyn niemogł bydź odbity. ChrośTrąba 88.
patrz: POKOSTA
– Rodowitego twoy zászczyt káłhanu Y nas, y Orła sąsiedzkiego złożył Ze co w popiołách swoich się poránu Mizerne wolał w pózny wieczor ożył. ChrośTrąba 13.
patrz: PORANU
– Czyniąc mu dźięki, zá własne zbáwienie. 80. Iego to spráwá, iego ręki dźiło On y rosproszył, y pogromił szyki A co Pogáństwo ná was vrośćiło, W tesż ich powganiał, mátnie, śidłá, w niki, O iákoż imię, Boże twoie miło Mamy wspomináć! iákiemi muzyki Wielbić moc twoię; iákie dáć ofiáry Ześ nas nád Turki, zmocnił y Tátáry. ChrośTrąba Dv.
patrz: POWGANIAĆ
– Zyie Bog, żeć da to gniazdo obrokiem Y ten puszcz co w nim siedzi oczy zmruży... ChrośTrąba 84.
patrz: PUSZCZ
– Trzęśćie Sepety; pákowáne iuki, Sámáry ćiężkie; bogáte Czáprági Tápczány Chyńskie, kosztowne Bończuki, Rzędy rubinmi, sute y szmárági, Rumelskie strzały, Dyárbeckie łuki. ChrośTrąba Dv.
patrz: RUBIN
– Y z tego gniazdá rumuycie się sowy Przez czás ták dawny zámieszkáne w Gránie Przeklęty płodzie, zły Máchometowy Polskie nád sobą znay politowánie Y w ciemne kąty vchodź y párowy Wlekąc zá sobą płácz y nárzekánie A knieię; ktorąś vtrácił dla zbrodni Odday iuż w ręce tym, co iey są godni. ChrośTrąba Dv.
– Sekt Aryańskich, Atheyskich treść oná Iesti przyczyna, żeś rowna pustyni [o Węgrzech]. ChrośTrąba 93.
patrz: SEKTA
– Znoj, deszcz, wiatr, zimno, pluskoty, srzeżogi, I wszytko wytrwał, czym tchnie Auster srogi [...]. ChrośTrąba D4v.
– [...] my zaś vniżone Przed Ołtárzámi świętobiskupimi Dáiemyć dźięki; nász Marćinie święty [...]. ChrośTrąba Dv.
– Słońcá nie widáć, z niezmierney pożogi Siárczysty płomień tchnie Pogańska Luná Wezuwiuszem pałáiące rogi Probuią, gdźie reszt, gdźie lepsza fortuna, Rownie ná plácu Nieprzyiaćiel srogi W Miásto się gwałtem drze zá Opiekuná, Ryk, kwik, łom, szelest, grzmot, tártás, y wrzáwá, Cmią Niebo dymy, ognie, y kurzáwá. ChrośTrąba B5.
patrz: TARTAS
– Zbierayciesz Orły, korzyści odbite Po odpráwionym z Sępy poiedynku Tulippy, Kity, stroie wyśmienite Tu z Stámbolskiego przywiezione rynku Zbroie, Cydáry, Iupy złotolite, Y co mieć mogł w swym naydroższego szynku Pogáński bázár, co Száráy ozdoby Wam to należy; w nagrodę iákoby. ChrośTrąba D1v.
patrz: TULIP
– W owdowiałey siedzieć muszę więzi. ChrośTrąba 32.
– Więc po tych kárkách poiezdzayćie mężnie, Y dayćie probę rodowitey Cnoty Mowię; á iuż się zwieráią potężnie Iáko Cyclády, z swymi Gáleoty Wre srogi zaboy; száblá w kárkách więźnie Ogniem Belloná; tchnie w wrzáwie ototy Nie stáie broni, Stronie, ktora biie Ale y drugiey; bo nádstáwia Szyie. ChrośTrąba C4v.
patrz: WIĘZNĄĆ