Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
LamChłop 1618-1624 wydanie wtórne
Lament chłopski na pany,

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=53045&showContent=true
Odnotowano 18 cytatów z tego źródła
– Spásieć Pan żyto nieboraku chłopku/ Z czego masz sam żyć myto dáć párobku. LamChłop A1v.
patrz: CHŁOPEK
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: CHŁOPEK
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: DO
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
– A w tym Bog przyszedł/ y kazał Iewiny Przed się postáwić do iednego syny [...]. LamChłop A3v.
patrz: JEWIN
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: KARCZMA
– Zołnierz niepłatny co kiedy krew swoię Z hardemi w bitwie przelewał Pogany Koncerz odpasał y porzucił zbroie Spoczywa teraz sobie spracowany. LamChłop 75.
– Z was kołodzieie/ smolarze/ y krawcy/ Kopćidymowie/ gárbárze/ plugáwcy. Prożno się tedy frasuiem ná pány/ Onym od Bogá rząd ná nas podány. LamChłop A3v.
patrz: KOPCIDYM
– BIáda nam wielka ná te násze Pány/ Práwie nas łupią z skory iák bárány/ Nigdy z pokoiem człowiek nie vsiędzie/ Chybá co złego przy piwie zábędzie. LamChłop A.
patrz: ŁUPIĆ
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: MIEĆ
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: NI, NIE, NIE
– Włodarz. Nu w swą Sąsiedzi/ iabym wszytkim rádził/ Boć też iuż zły duch Páná przyprowádził/ Podzmy pocztę mu iáką zgotuiemy/ Boć też iuż wierę dawno rokuiemy. LamChłop A4.
patrz: NU, NUŻ, NUŻE
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: PAN
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: PIĆ
– Wászá rzecz będzie brony/ rádłá/ pługi/Będziecie oráć ták ieden iák drugi...[Bóg do gorszych synów Ewy]. LamChłop A3v.
– BIáda nam wielka ná te násze Pány/ Práwie nas łupią z skory iák bárány/ Nigdy z pokoiem człowiek nie vsiędzie/ Chybá co złego przy piwie zábędzie. LamChłop A.
patrz: SKÓRA
– Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
patrz: W
– Koszarze/ fliśi/ żeńcy/ y ták kmieći Was chce mieć wiecznie/ tákże wásze dzieći/ A wy záś drudzy te dáry odnieśćie/ Rzemiosłá maćie pilnowáć przy mieśćie. LamChłop A3v.