Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwDomLwowGęb 1645-1702 wydanie wtórne
Inwentarz akcesyjny kaplicy Domagaliczów we Lwowie z lat 1645-1702
Odnotowano 55 cytatów z tego źródła
– Affixia od księdza Kwiecińskiego studenta philosophiej Collegium lwowskiego Jm. Ksdzu Stephanowi Wyżdze proboszczowi lwowskiemu, opatowi sieciechowskiemu, przypisana, oddana jest do kaplice 7 maii 1647, na hatłasie szkarłatnym. InwDomLwowGęb 316.
patrz: AFIKSYJA
– Affixia na hatłasie, także szkarłatnym, Je[g]o M. Panu Ewarystemu Bełżeckiemu od Ojców Bernardynów przypisana Cowentu lwowskiego; dana do kaplice od Je[g]o M. Pana Bełzeckiego 26 septembris 1647. InwDomLwowGęb 316.
patrz: AFIKSYJA
– Jej Mość Pani Agnieszka Kolaka, potym 1680 ścięta w Lublinie, starościną łukowską była, ofiarowała sukienkę N. Pannie z materiej ze złotem i srebrem na intentią podróżnych. InwDomLwowGęb 315.
– Die 15 februarii. Od Jm Paniej Anny Młodzieńskiej oddano agnus albo relikwiarz z krzyształu di montanio, we srebro oprawny. InwDomLwowGęb 345.
patrz: AGNUS
– Die 8 [iulii]. Ks. Przechocki złoty agnus, który ważył cztyry czerwonych. InwDomLwowGęb 331.
patrz: AGNUS
– Die 26 augusti. Pani Katarzyna Zydaczowska pasamonniczka oddała pół agnusa srebrnego, na którym obrazek N. Panny malowany. InwDomLwowGęb 345.
patrz: AGNUS
– Różne fragmenta srebrne, agnusy, krzyżyki, łańcuszki, kolca od tabliczek etc., różnej próby ważyły grzywien 3. InwDomLwowGęb 348.
patrz: AGNUS
– P. Wojciechowa, aptekarka [podarowała] agnuszeczek złoty. InwDomLwowGęb 330.
– Agnuseczek malutki, szmelcowany. InwDomLwowGęb 350.
– Oddane są perełki z koralikami i agnuskiem złotym, malejkim [!], w którym jest perła większa miasto agnusika oprawna. InwDomLwowGęb 323.
– Oddane są perełki z koralikami i agnuskiem złotym, malejkim [!], w którym jest perła większa miasto agnusika oprawna. InwDomLwowGęb 323.
patrz: AGNUSIK
– [Inventarium] Ampułeczki koneweczki białe. InwDomLwowGęb 339.
– Łańcuch od Je[go] Mści Pana Marcina Anczewskiego, wielki, w 99 czerwonych złotych, z balasem rubinowym. InwDomLwowGęb 335.
patrz: BALAS
– Pan Adam Szczepanowicz votum oddał, prosząc Nąświętszej Panny, aby przez przyczynę jej Pan Bóg oddalił phantazma od syna jego. InwDomLwowGęb 318.
– Obrączka mała, srebrna, pozłocista, z farfurkiem do ziela dana. InwDomLwowGęb 354.
– Te tedy wszytkie rzeczy oddały się i fragmenciki, które się tylko najdowały pomiędzy drobiazgami nieboszczki, według intentiej jej cuius Anima sit in Benedictione. InwDomLwowGęb 335.
patrz: FRAGMENCIK
– Die 25 novembris. Ks. Sebastian Celejowski ofiarował crucifix mosiądzowy, granami rubinowemi sadzony, Corpus i sedes z kości elephantowej. InwDomLwowGęb 345.
patrz: GRANO
– Od Sebastianowej intreligatorki ks. Samuel Reklewski oddał krzyżyczek metalliczek i dwie dziędze malejkie, srebrne, które ofiarowała ex devotione sua. InwDomLwowGęb 325.
– Pani Anna Słończewska stara, głucha, oddała obrus lniany z koronami szerokiemi, podszytemi terpetuanną alias irzynkiem czerwonym. InwDomLwowGęb 313.
patrz: IRZYNK
– Od Jej Mści Pani Stamierowskiej oddano tabliczkę srebrną, wyrysowana osoba na niej przy mszej ś. InwDomLwowGęb 319.
patrz: JEJMŚĆ
– Różne fragmenta srebrne, agnusy, krzyżyki, łańcuszki, kolca od tabliczek etc., różnej próby ważyły grzywien 3. InwDomLwowGęb 348.
– Die 4 aprilis. Od Landwojta tabliczkę macicową, w srebro oprawną, oddano. InwDomLwowGęb 317.
patrz: LANDWÓJT
– Od P. Katarzyny Czechowiczowej miesczki lwowskiej, ornat czerwony z kolumną łazurową. InwDomLwowGęb 328.
– Jej Mość Panna Anna Wilczkówna ofiarowała lichtarzyków bursztynowych parę, aby jej P. Bóg pobłogosławił w przyszłym stanie małżeńskim, za które lichtarze dano w Jarosławiu lewkowych talerów 18. InwDomLwowGęb 312.
patrz: LICHTARZYK
– Lichtarzyków lilijkowych para, które sprawił ksiądz Wolski za swego urzędu, które są zawsze przy ołtarzu. InwDomLwowGęb 309.
patrz: LILIJKOWY
– Łańcuszek lszkniący, złoty, drugi companijka, trzeci w ogniwka szmelcowane. InwDomLwowGęb 315.
– [...] łańcuszków 3 w ogniwka porwanych; item łańcuszek w ogniwka malutki, gładki; item łańcuszek w grochowe ziarnko, malutki; item łańcuszek lskniący, porwany, malutki [...]. InwDomLwowGęb 350.
– Łańcuch od Je[go] Mści Pana Marcina Anczewskiego, wielki, w 99 czerwonych złotych, z balasem rubinowym. InwDomLwowGęb 335.
– Oddano krzyżyk i łubeczkę srebrną od Paniej Heleny Woliminskiej, którą ofiarowano ku temu obrazowi w pewnej potrzebie jej. InwDomLwowGęb 325.
– Szlachcic jeden, nomen nie opowiadając, dał łubkę srebrną na obraz Panny Naświętszej. InwDomLwowGęb 324.
patrz: ŁUBEK, ŁUBKA
– Die 27 maii. Jeo M. P. Aleksander Kruszelnicki oddał mi łańcuszek i z metalem, które mi był powinien oddać praeterito anno według testamentu niegdy Jeo M. P. Magdaleńskiego rotmistrza, legowane do Kaplice Nas. Panny, którem odebrał. Łańcuszek waży aureos złota koronnego. InwDomLwowGęb 329.
– Koronka perłami sadzona, na której ferycików z rubinkami dziewięć; zauszniczek z rubinkami para; do P. Jezusa koronka tylko jedna, z rubinkami, malejka, pierścionków złotych, małych, dwa, z diamencikami, pereł wielkich sznurków dwa. InwDomLwowGęb 315.
– Die 26 augusti. Pani Katarzyna Zydaczowska pasamonniczka oddała pół agnusa srebrnego, na którym obrazek N. Panny malowny. InwDomLwowGęb 345.
patrz: MALOWNY
– Die 23 augusti. Panna Katarzyna Kaweczanka oddała tabliczkę srebrną, malusiejką, na której oko wyrysowane. InwDomLwowGęb 320.
– Die 17 maii. Ks. Stanisławowi oddano koniczka maluteńkiego, srebrnego. InwDomLwowGęb 332.
patrz: MALUTEŃKI
– Ornat z tabinu francuskiego, w wodę lszkniący na kształt teletu, z koronami złotemi wpół z srebrem, z stułą i manipularzem turkusowy alias lamowy. InwDomLwowGęb 313.
patrz: MANIPULARZ
– Palle. 1663. - die 10 septembris. Od Panny Katarzyny Domagalicówny palla z Weroniką hawtowana, czerwona. - Anno 1671 die 26 maii. Panna Katarzyna Domagalicówna ofiarowała pallę hawtowaną złotem, obraz. Anno 1676, die 9 augusti. Pallek parę czerwonych, aksamitnych, z polityczkami, Panna Ewa Szymborska ofiarowała. InwDomLwowGęb 315.
patrz: PALLA
patrz: PAŁAGNUS
– Srebro w votach różnych, wzięte na zrobienie ramy do Obrazu N. Panny różnej proby, o czym fusius w regestrze perceptowym folio 16. InwDomLwowGęb 348.
patrz: PERCEPTOWY
– Lampa takaż od Jej Mści Paniej Jadwigi Stamierowskiej podczaszyny lwowskiej anno quo supra darowana. InwDomLwowGęb 309.
– Od Jego Mości P. Stanisława Poradowskiego ablegata na Zaporoże do Kałmuków od J. Królewskiej Mości wyprawionego, tablica oddana, zalecając P. Bogu negotium sobie polecone. InwDomLwowGęb 353.
patrz: POLECONY
– Anno Anno [anno:xxx] 1676, die 9 augusti. Pallek parę czerwonych, aksamitnych, z polityczkami, Panna Ewa Szymborska ofiarowała. — — Mszały i inne Księgi InwDomLwowGęb 314.
patrz: POLITYCZKA
– 8 iulii. - Połubek srebrny, złocisty, na ołtarzu nomine ignoto położono przy mszach świętych. InwDomLwowGęb 326.
patrz: POŁUBEK
– Spinka z diamencikami, złota 1 Perełek różnych circiter 20 sznurków pomotanych. Die 1 martii, A. 1664. Lampa srebrna przybyła od JM. Pana Franciszka Łączyńskiego pisarza skarbowego. InwDomLwowGęb 311.
patrz: POMOTANY
– Item łańcuszków, łańcuszeczków rozmaitych, porwanych w kawałkach, kiedyś do ubieranie popsowano, z osobna (co z sukienki) szmelcowany, spruty, wszytkich Nro siedm, 7. InwDomLwowGęb 336.
patrz: SPRUTY
– Ferytów większych i mniejszych, i jeszcze małych, Nro 13, a te częścią z wianeczka jedwabnego były sprute, częścią od Panny Katarzyny Domagalicówny nieb. dane z inszemi drobiazdżkami. InwDomLwowGęb 337.
patrz: SPRUTY
– Wojciechowa, ślusarka, darowała srebrny agnusek niewielki. InwDomLwowGęb 320.
patrz: ŚLUSARKA
– Anno 1672, die 2 aprilis. Jego Mość Pan Jędrzej Gołuchowski miecznik sanocki, ofiarował ornat biały, aksamitny, z paramonami srebrnemi ze złotem. 1677, że się był barzo zabrukał, ufarbowany fiałkowo i floryzowany w Krakowie. InwDomLwowGęb 313.
patrz: UFARBOWANY
– Pióro dyamentowe, strusie, od Nieb. Jeo Mści ks. Jana Tarnowskiego A.L. dane, biało szmelcowane, do tegoż okrągła sztuczka z diamencikami, między kanaczkiem najdzie się z tyłu fortunka z szmelcu, umalowana, ma w sobie i z piórem koło sta diamencików. InwDomLwowGęb 336.
patrz: UMALOWANY
– Feryty albo szpulki małe z diamencikami, jako i rubinkami, zostały dla usadzenia po wierzchu sukienki całe in suo esse. InwDomLwowGęb 350.
patrz: USADZENIE
– Tę sukienkę zgubiono in Anno 1673, 5 februarii, kiedy JM. Ks. Albrych Koryciński arcybiskup lwowski, uwieziony obraz N. P. przed niebezpieczęstwy od Turków do Krakowa, dawszy go oprawić swym kosztem w złocistą blachę srebrną ze wszytkim, sam go odwiózł do Lwowa i solenniter z processjami wprowadzał, od Ojców Bernardynów; u tych tedy słudzy zgubili tę sukienkę, składając na ks. zakrystiana Siatkiewicza, że mu obraz w szufladzie ze wszytkim oddali, on zaś na nich, i tak zginęła, a jam na ten czas zostawał w Krakowie przy depozycie, tak kościelnym, jako i kaplicznym, a przy tej sukience było i perełek 2 sznureczki, acz ci niewielkie, ale piękne i rosłe, żadną miarą dopytać się nie mogłem, ani u Bernardynów, ani u ks. zakrystiana, ani między sługami arcybiskupa. InwDomLwowGęb 316.
patrz: UWIEZIONY
– Palle. 1663. - die 10 septembris. Od Panny Katarzyny Domagalicówny palla z Weroniką hawtowana, czerwona. - Anno 1671 die 26 maii. Panna Katarzyna Domagalicówna ofiarowała pallę hawtowaną złotem, obraz. Anno 1676, die 9 augusti. Pallek parę czerwonych, aksamitnych, z polityczkami, Panna Ewa Szymborska ofiarowała. InwDomLwowGęb 315.
patrz: WERONIKA
– 16 martii. Od Paniej Dysputowej mieszczki lwowskiej oddano tabliczkę niewielką, srebrną, na której żabka wybita jest, która dzieci swe ofiarowała, prosząc Panny Naświętszej, o zdrowie dzieciom, którym się pod językiem żabki poczyniniły, jakoż prędko potym ozdrowiały. InwDomLwowGęb 325.
patrz: ŻABKA
– Anno Domini 1685. - - Die 6 januarii. Pętliczka złota z łańcuszków w grochowe ziarno z żołądeczkami od Jaśnie Oświaconej Jej Mości Paniej Cecyliej Sieniawskiej wojewodzinej wołyńskiej ofiarowana, w ciężkiej chorobie oddając się N. Pannie. InwDomLwowGęb 341.
– 28 octobris. Czerwony złoty. Jeo Mość P. Jan Nęgłowski oddał, dziękując P.B. i N. Pannie, że za ofiarowaniem się do Cudownego Obrazu jej, wyszedł zdrowo z okazji i oblężenia żurawińskiego. InwDomLwowGęb 340.