Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwDomLwowGęb 1645-1702 wydanie wtórne
Inwentarz akcesyjny kaplicy Domagaliczów we Lwowie z lat 1645-1702

Odnotowano 64 cytatów z tego źródła
– Affixia od księdza Kwiecińskiego studenta philosophiej Collegium lwowskiego Jm. Ksdzu Stephanowi Wyżdze proboszczowi lwowskiemu, opatowi sieciechowskiemu, przypisana, oddana jest do kaplice 7 maii 1647, na hatłasie szkarłatnym. InwDomLwowGęb 316.
patrz: AFFIKSJA
– Affixia na hatłasie, także szkarłatnym, Je[g]o M. Panu Ewarystemu Bełżeckiemu od Ojców Bernardynów przypisana Cowentu lwowskiego; dana do kaplice od Je[g]o M. Pana Bełzeckiego 26 septembris 1647. InwDomLwowGęb 316.
patrz: AFFIKSJA
– Jej Mość Pani Agnieszka Kolaka, potym 1680 ścięta w Lublinie, starościną łukowską była, ofiarowała sukienkę N. Pannie z materiej ze złotem i srebrem na intentią podróżnych. InwDomLwowGęb 315.
– Die 15 februarii. Od Jm Paniej Anny Młodzieńskiej oddano agnus albo relikwiarz z krzyształu di montanio, we srebro oprawny. InwDomLwowGęb 345.
patrz: AGNUS
– Die 8 [iulii]. Ks. Przechocki złoty agnus, który ważył cztyry czerwonych. InwDomLwowGęb 331.
patrz: AGNUS
– Die 26 augusti. Pani Katarzyna Zydaczowska pasamonniczka oddała pół agnusa srebrnego, na którym obrazek N. Panny malowany. InwDomLwowGęb 345.
patrz: AGNUS
– Różne fragmenta srebrne, agnusy, krzyżyki, łańcuszki, kolca od tabliczek etc., różnej próby ważyły grzywien 3. InwDomLwowGęb 348.
patrz: AGNUS
– Agnuseczek malutki, szmelcowany. InwDomLwowGęb 350.
– P. Wojciechowa, aptekarka [podarowała] agnuszeczek złoty. InwDomLwowGęb 330.
– Oddane są perełki z koralikami i agnuskiem złotym, malejkim [!], w którym jest perła większa miasto agnusika oprawna. InwDomLwowGęb 323.
– Oddane są perełki z koralikami i agnuskiem złotym, malejkim [!], w którym jest perła większa miasto agnusika oprawna. InwDomLwowGęb 323.
patrz: AGNUSIK
– [Inventarium] Ampułeczki koneweczki białe. InwDomLwowGęb 339.
– Łańcuch od Je[go] Mści Pana Marcina Anczewskiego, wielki, w 99 czerwonych złotych, z balasem rubinowym. InwDomLwowGęb 335.
patrz: BALAS
– Pan Adam Szczepanowicz votum oddał, prosząc Nąświętszej Panny, aby przez przyczynę jej Pan Bóg oddalił phantazma od syna jego. InwDomLwowGęb 318.
– Obrączka mała, srebrna, pozłocista, z farfurkiem do ziela dana. InwDomLwowGęb 354.
– Te tedy wszytkie rzeczy oddały się i fragmenciki, które się tylko najdowały pomiędzy drobiazgami nieboszczki, według intentiej jej cuius Anima sit in Benedictione. InwDomLwowGęb 335.
patrz: FRAGMENCIK
– Die 25 novembris. Ks. Sebastian Celejowski ofiarował crucifix mosiądzowy, granami rubinowemi sadzony, Corpus i sedes z kości elephantowej. InwDomLwowGęb 345.
patrz: GRANO
– Od Sebastianowej intreligatorki ks. Samuel Reklewski oddał krzyżyczek metalliczek i dwie dziędze malejkie, srebrne, które ofiarowała ex devotione sua. InwDomLwowGęb 325.
– Pani Anna Słończewska stara, głucha, oddała obrus lniany z koronami szerokiemi, podszytemi terpetuanną alias irzynkiem czerwonym. InwDomLwowGęb 313.
patrz: IRZYNK
– Od Jej Mści Pani Stamierowskiej oddano tabliczkę srebrną, wyrysowana osoba na niej przy mszej ś. InwDomLwowGęb 319.
patrz: JEJMŚĆ
– Różne fragmenta srebrne, agnusy, krzyżyki, łańcuszki, kolca od tabliczek etc., różnej próby ważyły grzywien 3. InwDomLwowGęb 348.
– Die 4 aprilis. Od Landwojta tabliczkę macicową, w srebro oprawną, oddano. InwDomLwowGęb 317.
patrz: LANDWÓJT
– Od P. Katarzyny Czechowiczowej miesczki lwowskiej, ornat czerwony z kolumną łazurową. InwDomLwowGęb 328.
– Jej Mość Panna Anna Wilczkówna ofiarowała lichtarzyków bursztynowych parę, aby jej P. Bóg pobłogosławił w przyszłym stanie małżeńskim, za które lichtarze dano w Jarosławiu lewkowych talerów 18. InwDomLwowGęb 312.
patrz: LICHTARZYK
– Lichtarzyków lilijkowych para, które sprawił ksiądz Wolski za swego urzędu, które są zawsze przy ołtarzu. InwDomLwowGęb 309.
patrz: LILIJKOWY
– [...] łańcuszków 3 w ogniwka porwanych; item łańcuszek w ogniwka malutki, gładki; item łańcuszek w grochowe ziarnko, malutki; item łańcuszek lskniący, porwany, malutki [...]. InwDomLwowGęb 350.
– Łańcuszek lszkniący, złoty, drugi companijka, trzeci w ogniwka szmelcowane. InwDomLwowGęb 315.
– Łańcuch od Je[go] Mści Pana Marcina Anczewskiego, wielki, w 99 czerwonych złotych, z balasem rubinowym. InwDomLwowGęb 335.
– Oddano krzyżyk i łubeczkę srebrną od Paniej Heleny Woliminskiej, którą ofiarowano ku temu obrazowi w pewnej potrzebie jej. InwDomLwowGęb 325.
– Szlachcic jeden, nomen nie opowiadając, dał łubkę srebrną na obraz Panny Naświętszej. InwDomLwowGęb 324.
patrz: ŁUBEK, ŁUBKA
– Die 27 maii. Jeo M. P. Aleksander Kruszelnicki oddał mi łańcuszek i z metalem, które mi był powinien oddać praeterito anno według testamentu niegdy Jeo M. P. Magdaleńskiego rotmistrza, legowane do Kaplice Nas. Panny, którem odebrał. Łańcuszek waży aureos złota koronnego. InwDomLwowGęb 329.
– Koronka perłami sadzona, na której ferycików z rubinkami dziewięć; zauszniczek z rubinkami para; do P. Jezusa koronka tylko jedna, z rubinkami, malejka, pierścionków złotych, małych, dwa, z diamencikami, pereł wielkich sznurków dwa. InwDomLwowGęb 315.
– Die 26 augusti. Pani Katarzyna Zydaczowska pasamonniczka oddała pół agnusa srebrnego, na którym obrazek N. Panny malowny. InwDomLwowGęb 345.
patrz: MALOWNY
– Die 23 augusti. Panna Katarzyna Kaweczanka oddała tabliczkę srebrną, malusiejką, na której oko wyrysowane. InwDomLwowGęb 320.
– Die 17 maii. Ks. Stanisławowi oddano koniczka maluteńkiego, srebrnego. InwDomLwowGęb 332.
patrz: MALUTEŃKI
– Ornat z tabinu francuskiego, w wodę lszkniący na kształt teletu, z koronami złotemi wpół z srebrem, z stułą i manipularzem turkusowy alias lamowy. InwDomLwowGęb 313.
patrz: MANIPULARZ
– Pani Bernetowa tabliczkę na kształt metalla, srebrną, na której z jednej strony Salvator, z drugiej Naświętsza Panna jest wybita, ofiarowała, intentiej nie opowiadając. InwDomLwowGęb 320.
patrz: METAL, METAL, METALL
– Ksiądz Nieznanowski oddał metallik srebrny, złocisty, na którym wybita twarz SSmi Patris Urbani octavi ex devotione. InwDomLwowGęb 323.
– 14 iulii. Oczy malejkie i garełko srebrne Jej Mość Pani Theophila Sulimówska na intentią swoje oddała. Numisma, na kształt szóstaka, Pani Regina, mieczniczka, dziecię chore N.P. opiece zalecając, ofiarowała. InwDomLwowGęb 352.
– 29 iulii. Anna Szumerowa miesczka lwowska oddała votum srebrne, twarz, ofiarowawszy się w ospie ku obrazowi temu. InwDomLwowGęb 326.
– Palle. 1663. - die 10 septembris. Od Panny Katarzyny Domagalicówny palla z Weroniką hawtowana, czerwona. - Anno 1671 die 26 maii. Panna Katarzyna Domagalicówna ofiarowała pallę hawtowaną złotem, obraz. Anno 1676, die 9 augusti. Pallek parę czerwonych, aksamitnych, z polityczkami, Panna Ewa Szymborska ofiarowała. InwDomLwowGęb 315.
patrz: PALLA
patrz: PAŁAGNUS
– Srebro w votach różnych, wzięte na zrobienie ramy do Obrazu N. Panny różnej proby, o czym fusius w regestrze perceptowym folio 16. InwDomLwowGęb 348.
patrz: PERCEPTOWY
– Lampa takaż od Jej Mści Paniej Jadwigi Stamierowskiej podczaszyny lwowskiej anno quo supra darowana. InwDomLwowGęb 309.
– Od Jego Mości P. Stanisława Poradowskiego ablegata na Zaporoże do Kałmuków od J. Królewskiej Mości wyprawionego, tablica oddana, zalecając P. Bogu negotium sobie polecone. InwDomLwowGęb 353.
patrz: POLECONY
– Anno Anno [anno:xxx] 1676, die 9 augusti. Pallek parę czerwonych, aksamitnych, z polityczkami, Panna Ewa Szymborska ofiarowała. — — Mszały i inne Księgi InwDomLwowGęb 314.
patrz: POLITYCZKA
– 8 iulii. - Połubek srebrny, złocisty, na ołtarzu nomine ignoto położono przy mszach świętych. InwDomLwowGęb 326.
patrz: POŁUBEK
– Spinka z diamencikami, złota 1 Perełek różnych circiter 20 sznurków pomotanych. Die 1 martii, A. 1664. Lampa srebrna przybyła od JM. Pana Franciszka Łączyńskiego pisarza skarbowego. InwDomLwowGęb 311.
patrz: POMOTANY
– Posążek albo osobę srebrną z blachy srebrnej wyfercechowaną Je[go] Mści P.Mikołaja Sieniawskiego marszałka nadwornego koronnego, Jej Mość Pani Cecylia Sieniawska marszałkowa nadworna K. przy wotywie to votum oddała, dziękując P.Bogu, że za przyczyną N.P. do lepszego przyszedł zdrowia. InwDomLwowGęb 352.
patrz: POSĄŻEK
– Lichtarzów para pstrozłocistych, postawnikowych, z żelazem i klockami drzewianemi, ważą grzywien 27... InwDomLwowGęb 338.
– ...agnusek, na któym sztychowana Ś.Anna, jako tynf ovalis figurae, feritów z kukliczkami... InwDomLwowGęb 350.
patrz: PUKLICZEK
– Marcin Anczowski doktor i rajca lwowski ofiarował kielich z patyną i apparatem do niego należącym, to jest palle, corporał, purificatorium i vellum złotem obszyte. InwDomLwowGęb 329.
– 14 novembris. - Pani Gryglowa, Puzaniścina, mosiędzowy [dała łańcuszek]. InwDomLwowGęb 327.
– Ferytów większych i mniejszych, i jeszcze małych, Nro 13, a te częścią z wianeczka jedwabnego były sprute, częścią od Panny Katarzyny Domagalicówny nieb. dane z inszemi drobiazdżkami. InwDomLwowGęb 337.
patrz: SPRUTY
– Item łańcuszków, łańcuszeczków rozmaitych, porwanych w kawałkach, kiedyś do ubieranie popsowano, z osobna (co z sukienki) szmelcowany, spruty, wszytkich Nro siedm, 7. InwDomLwowGęb 336.
patrz: SPRUTY
– Wojciechowa, ślusarka, darowała srebrny agnusek niewielki. InwDomLwowGęb 320.
patrz: ŚLUSARKA
– Anno 1672, die 2 aprilis. Jego Mość Pan Jędrzej Gołuchowski miecznik sanocki, ofiarował ornat biały, aksamitny, z paramonami srebrnemi ze złotem. 1677, że się był barzo zabrukał, ufarbowany fiałkowo i floryzowany w Krakowie. InwDomLwowGęb 313.
patrz: UFARBOWANY
– Pióro dyamentowe, strusie, od Nieb. Jeo Mści ks. Jana Tarnowskiego A.L. dane, biało szmelcowane, do tegoż okrągła sztuczka z diamencikami, między kanaczkiem najdzie się z tyłu fortunka z szmelcu, umalowana, ma w sobie i z piórem koło sta diamencików. InwDomLwowGęb 336.
patrz: UMALOWANY
– Feryty albo szpulki małe z diamencikami, jako i rubinkami, zostały dla usadzenia po wierzchu sukienki całe in suo esse. InwDomLwowGęb 350.
patrz: USADZENIE
– Tę sukienkę zgubiono in Anno 1673, 5 februarii, kiedy JM. Ks. Albrych Koryciński arcybiskup lwowski, uwieziony obraz N. P. przed niebezpieczęstwy od Turków do Krakowa, dawszy go oprawić swym kosztem w złocistą blachę srebrną ze wszytkim, sam go odwiózł do Lwowa i solenniter z processjami wprowadzał, od Ojców Bernardynów; u tych tedy słudzy zgubili tę sukienkę, składając na ks. zakrystiana Siatkiewicza, że mu obraz w szufladzie ze wszytkim oddali, on zaś na nich, i tak zginęła, a jam na ten czas zostawał w Krakowie przy depozycie, tak kościelnym, jako i kaplicznym, a przy tej sukience było i perełek 2 sznureczki, acz ci niewielkie, ale piękne i rosłe, żadną miarą dopytać się nie mogłem, ani u Bernardynów, ani u ks. zakrystiana, ani między sługami arcybiskupa. InwDomLwowGęb 316.
patrz: UWIEZIONY
– Palle. 1663. - die 10 septembris. Od Panny Katarzyny Domagalicówny palla z Weroniką hawtowana, czerwona. - Anno 1671 die 26 maii. Panna Katarzyna Domagalicówna ofiarowała pallę hawtowaną złotem, obraz. Anno 1676, die 9 augusti. Pallek parę czerwonych, aksamitnych, z polityczkami, Panna Ewa Szymborska ofiarowała. InwDomLwowGęb 315.
patrz: WERONIKA
– 28 octobris. Czerwony złoty. Je<g>o Mość P. Jan Nęgłowski oddał, dziękując P.B. i N. Pannie, że za ofiarowaniem się do Cudownego Obrazu jej, wyszedł zdrowo z okazji i oblężenia żurawińskiego. InwDomLwowGęb 340.
– 16 martii. Od Paniej Dysputowej mieszczki lwowskiej oddano tabliczkę niewielką, srebrną, na której żabka wybita jest, która dzieci swe ofiarowała, prosząc Panny Naświętszej, o zdrowie dzieciom, którym się pod językiem żabki poczyniniły, jakoż prędko potym ozdrowiały. InwDomLwowGęb 325.
patrz: ŻABKA
– Anno Domini 1685. - - Die 6 januarii. Pętliczka złota z łańcuszków w grochowe ziarno z żołądeczkami od Jaśnie Oświaconej Jej Mości Paniej Cecyliej Sieniawskiej wojewodzinej wołyńskiej ofiarowana, w ciężkiej chorobie oddając się N. Pannie. InwDomLwowGęb 341.