Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MorszZWybór 1658-1680 wydanie wtórne
Wybór Wierszy ...
Odnotowano 26 cytatów z tego źródła
– Patrza zazdrosny świat i zadumiały? I zimna północ, i kraje australne [na czyny Polaków]. MorszZWybór 258.
patrz: AUSTRALNY
– A ten, co na wiatr ślepym bełtem bije, Pewnie tu tego serca nie prz(e)szyje; JEZU najsłodszy, JEZU - ma miłości Do Ciebie strzały rzucam mych żądości. MorszZWybór 341.
patrz: BELT, BEŁT, BEŁT
– Oj, nuże, nuże, nieboże pęcaku, Niejednegoś rąk nabawił bolaku; Czy nie lepiejże poczynać powoli? Niewiele zrobi, kogo ręka boli. MorszZWybór 506.
patrz: BOLAK, BOLAK, BOLUK
– W tej małej niemowiątko trumience schowano, Dusza się Abramowi dostała na łono, Na ktorym ją do tego czasu dopiastuje, Kiedy Pan wybawienie swym wiernym zgotuje. MorszZWybór 427.
– Jeżeli-ć w polu tak stawać będziecie Jako w Warszawie, w twoim kabarecie, Zlęknie się Wiaźma, pono i w stolicy Pobledną z strachu zdradliwi zmiennicy. MorszZWybór 20.
– Skowronka w polu, słowika w majaku, Gołąbka w domu usłyszysz gruchanie, Tu nic, tylko dział ogromnych strzelanie. MorszZWybór 67.
patrz: GRUCHANIE
– A ten, co na wiatr ślepym bełtem bije, Pewnie tu tego serca nie prz(e)szyje; JEZU najsłodszy, JEZU - ma miłości Do Ciebie strzały rzucam mych żądości. MorszZWybór 341.
patrz: JEZUS
– [...] złote sceptrum ziemskiego Jowisza Po strasznych burzach świat polski ucisza. MorszZWybór 351.
patrz: JOWISZ
– Choć cię też z ciężkim uprowadzą razem Zadanym kulą lub bystrym żelazem, Będziesz kaleczał, będziesz nieszczęśliwy Chodził trup żywy. MorszZWybór 112.
– Wdzięczna lilijko, jakżeś prędko zwiędła? Jak prędko dni twych zła Parka doprzędła? MorszZWybór 256.
patrz: LILIJKA
– Jelonek w lesie, zajączek w chrośniaku, Owieczka się zaś na łączce paść woli, My tu siedziemy, ach, aż serce boli. MorszZWybór 58.
patrz: ŁĄCZKA
– DO IMCI PANNY PODSKARBIANKI KORONNY, KIEDY SZŁA ZA IMCI PANA BIELIŃSKIEGO, WOJEWODZICA MARBURSKIEGO MorszZWybór 348.
patrz: MARBURSKI
– Ale co ma być duży, gdy żabie frykasy, Ślimaki i ostrygi jada, co w te czasy Fałszywa (o, sromoto!) żądza wymyśliła, ża co by starożytność zacna się wstydziła. MorszZWybór 234.
– Lepiej mnichem być, na drewnianej trepce Chodzić i siedząc w paciepnej izdebce Przestać na żurze i na suchej rzepce. MorszZWybór 36.
patrz: PACIEPNY
– Wolisz na koniu niźli na parepce I lepszy jeden wieniec niż dwa czepce. MorszZWybór 37.
patrz: PAREPKA
– Płacz na to rzewnie, że złośliwa Parka, Niedociekłego nie patrząc zegarka, Tę nitkę, którą dłużej snować miała, Prędko urwała! MorszZWybór 240-241.
patrz: PARKA
– A mnie srogi żal, choć we śnie przeniknie; Smutne się pocą chociaż przez sen oczy, A serce ranią, ledwo nie wyskoczy, MorszZWybór 255.
– Patrzcież na tego zdrajcę, jak poszalbierował Kostkę, jak ją podłubał, jak w nię naspiżował Srebra żywego. MorszZWybór 26.
patrz: PODŁUBAĆ
– Nie taka bieda chlopu głowe klekce, Gdy młode łamie do zagona cielce, A potym, siadszy w dymie na nalepce, Po takiej pracy kęs juchy połepce. MorszZWybór 36.
patrz: POŁEPTAĆ
– Który choć połyskaniem był Twej wiecznej chwały, Choć przed nim Niebo, ziemia i przepaści drżały, Dla cudownej cudownej narodu ludzkiego miłości Niepojęte rozumem ponosił ciężkości. MorszZWybór 176.
– „Nic to, dajcie karty, A na kogo inszego schowajcie te żarty”. „Ja pasz”. — „Ba, i ja, chociaż z trzema kozyrami”. „I ja, choć z dobrą szpilą, idę też za wami”. MorszZWybór 23.
– A ten, co na wiatr ślepym bełtem bije, Pewnie tu tego serca nie prz(e)szyje; JEZU najsłodszy, JEZU - ma miłości Do Ciebie strzały rzucam mych żądości. MorszZWybór 341.
– Klej z wiśni ciecze, żywica z świerczaku, Na starym dębie mchu porasta wiele, Na naszych ręku rodzą się bąbele. MorszZWybór 63.
patrz: ŚWIERCZAK
– Turczyn chocimskie, a ty na Krępaku Zbójeckie noty zanosisz świstaku, Nasze zaś pieśni tylko o pęcaku. MorszZWybór 64.
patrz: ŚWISTAK
– Nie płacz już i ty, wdowcze utrapiony, Wszak wiesz, że choć tej postradałeś żony, Która tysiące inszych przechodziła, Śmiertelna była! MorszZWybór 247.
patrz: WDOWIEC
– Niechaj się jednak Twej poddaj ę woli, Mając nadzieję żywą w krwawej męce Zbawicielowej, że po prawej ręce Jego się — da Bóg! — z radością ujrzemy I do mieszkania tego dostaniemy, Które nam Tenże, co w niebie króluje, I wszytkim, co mu dufają, gotuje. MorszZWybór 257.