Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
FraszNow 1615 oryginał
Fraszki nowe sowizrzałowe

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=47818&from=FBC
Odnotowano 42 cytatów z tego źródła
– Nie mogłem się rozszerzyć, chociem długo myślał, W kołom śrzodkam badurał, lada jakom kryślał, Bom też nie był pozytyw i tym sie to zstało; Przetoż gwoli tamtemu ten sie przypis dało. FraszNow 213.
patrz: BADURAĆ
– To też raczcie wiedzieć, że mnie już sowiźrzalstwo od suchych dni minęło, spuściłem na młodszych, a ja już, stary bajan, muszę pod kościół z pacierzami. FraszNow 236.
patrz: BAJAN
– Kiedy wam żony łają w ten czas głośno graycie/ Jak możecie niewieście wrzaski zagłuszaycie. Pan Bog to na was zesłał iakiesi skaranie/ Co się ludziom nie godzi/ to się wam dostánie. Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudzina y orgániścina. Jákoby ich na iedno kopyto robiono/ Nie trzebá się dziwowáć/ darmo ich nam dano. FraszNow B4v.
– Dla mieszczanów przyniosłem futra rozmaite, Ferezyje, bekieszki, delije podszyte. FraszNow 223.
patrz: BEKIESZKA
– Będźieć jescze kolędá bez rok o tej dobie/ Ieśliżeć nikt nic nie da/ robże bráćie sobie. FraszNow C.
patrz: BEZROK
– Miła święta Helżbieto z miłą świętą Anną, Przeżegnaj nam i kiszki pospołu z brytwanną. FraszNow 197.
patrz: BRYTFANNA
– A ktory miał trzy żony. Wszak to iedno ciáło/ To ie musi wziąć ná się/ poniesieć nie máło. Iescze drugie są tłuste miązsze białegłowy/ Będzie dźwigał na sobie by wancuch chmielowy. FraszNow C4v.
– Fanty i drobiazgi domowe [...] Bekieszka granatowa, podszyta. FraszNow 212.
– Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudzina y orgániścina. Iákoby ich na iedno kopyto robiono/ Nie trzebá się dziwowáć/ darmo ich nam dano. FraszNow B4v.
patrz: DUDZINA
– zá pierwszego [wieprza] dárowali mi koniá/ zá ktoregom ia podźiękowawszy/ czołem raz/ dupą raz/ w wiodłem do stáynie/ chłopięta ná niecnotę oplugawili mi go/ co ia bacząc/ porwałem go/ y wiodłem do izby mowiąc/ że złozuie/ proszę mu ná bárwierza/ y ná łáźnię/ y złożyli mi całe pieć złotych ná to/ á iam dał chłopu tylko grosz/ co mi z niem doiechał do wody. FraszNow D3.
patrz: DUPA
– W tym powrozek vgorzał/ gárniec go w łeb z ogniem/ A Klechá śiadł ná dupie wywroćił się pod niem. FraszNow B1.
patrz: DUPA
– GDy komu co vczynimy w rzekomo dobrego/ Przyznay prawdę iże z lichwą dochodźimy swego. Tylko że trochę foremniey/ á niżeli Zydźi/ Tak mu oczy zamydlimy/ że tego nie widźi. FraszNow C4.
patrz: FOREMNIE
– TRochę niżey od Krosná/ Iásło położone/ Ktore trzemá wodámi wkoło otoczone. Ryb dostatek ma w sobie/ y świeżych y słonych/ A co większa y strucel foremnych plećionych. FraszNow C3.
patrz: FOREMNY
– Gadká. Kiedy sie ludźie na częściey wywrácáią Zimie kiedy na sankach ieżdżą. FraszNow A2v.
patrz: GADKA
– Kiedy wam żony łają w ten czas głośno graycie/ Jak możecie niewieście wrzaski zagłuszaycie. Pan Bog to na was zesłał iakiesi skaranie/ Co się ludziom nie godzi/ to się wam dostánie. Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudzina y orgániścina. Jákoby ich na iedno kopyto robiono/ Nie trzebá się dziwowáć/ darmo ich nam dano. FraszNow B4v.
– Gośćiec. TAk się miedzy páchołki teraż Gośćiec wnęćił/ Nie ieden nań styskuie choć się nie wykręćił. Ieden go włáźni párzy/ á drugi na słońcu/ Owemu gębę skrzywił/ temu śiadł ná końcu. FraszNow C3v.
– Kiedy wam żony łają w ten czas głośno graycie/ Jak możecie niewieście wrzaski zagłuszaycie. FraszNow B4v.
patrz: GRAĆ
– Nie mogłem się rozszerzyć, chociem długo myślał, W kołom śrzodkam badurał, lada jakom kryślał, Bom też nie był pozytyw i tym sie to zstało; Przetoż gwoli tamtemu ten sie przypis dało. FraszNow 213.
– Aże czeladź markoce kiedy Pan nie piia/ Mowią że to kalika y każdy go miia. FraszNow C.
– Pan Bog to na was zesłał iakieśi skaránie/ Co się ludźiom nie godźi/ to się wam dostánie. Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudźina y orgániśćina organiścina. FraszNow B4v.
patrz: KANTORKA
– Taksa ruchomych rzeczy Kontusz granatowy za fl. 27 Bekieszka za złotych 18. FraszNow 212.
– [...] nigdy z sąśiádem w kłopot nie zaćiąga. Krzywdę śćierpi/ ábo też leguchno iey śiąga. FraszNow G3.
– Wino Rayskie w groneczkach Miłośćiwe pánie/ Limunie/ Cytryny/ waszmość proszę ná nie. FraszNow B3v.
– Kiedy wam żony łają w ten czas głośno graycie/ Jak możecie niewieście wrzaski zagłuszaycie. Pan Bog to na was zesłał iakiesi skaranie/ Co się ludziom nie godzi/ to się wam dostánie. Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudzina y orgániścina. Jákoby ich na iedno kopyto robiono/ Nie trzebá się dziwowáć/ darmo ich nam dano. FraszNow B4v.
patrz: ŁAĆ, ŁAJAĆ
– Bárwierzowa/ kantorká/ malarka/ kleszyna/ Wszytko dyaboł/ dudźina y orgániśćina. FraszNow B4v.
– Aże czeladź markoce kiedy Pan nie piia/ Mowią że to kalika y każdy go miia. FraszNow C.
patrz: MARKOTAĆ
– Xiędzu iuż márkotno z niem było/ y ofuknie go/ mowiąc. Coż plećiesz. Chłop/ opałki/ koszałki/ kobiałki. FraszNow D2v.
patrz: MARKOTNO
– Panna przyszedszy powie: "Miłościwa pani, Ksiądz dziś mówi pacierze o koźle z mądami". FraszNow 215.
patrz: MĄDA, MĄDO
– W Iedney wśi ná Boże Národzenie. Czáplá Mszą miałá Xiądz. Ziębá śpiewáłá klechá. Dudek ministrował/ dzwonnik był z miástá przyszedł. Niedźwiedź z tablicą po Kośćiele murczał. Wytrykusz/ Wilk/ z Báránem pospołu ná ofiárę chodźili/ chłopi obádwá. FraszNow B2v.
– Dla muzykow/ dla skrzypkow/ co máią złe żony Mam pisczałki/ multánki/ y grodeckie strony Kiedy wam żony łáią w ten czas głośno grayćie/ Iak możećie niewieśćie wrzaski zágłuszayćie. FraszNow B4v.
– Nu do gumná z regestrámi/ nu do spiżárnie/ Nadobnasz to: czásu nigdy nie trawić márnie. FraszNow Gv.
patrz: NADOBNA
– Trzy rzeczy w człowieku nie foremnie spráwiono. 1. Dwie oczy przed sobą/ á pilniey by iedno zá sobą mieć/ żeby człowiek obaczył kto go ma z tyłu puknąć. FraszNow B.
– A coż po was gdy iney roboty nie maćie. Y w zapusty kądźiele poczochráć nie wádźi/ Ieśli wam samym ćiężko więc kaśćie czeládźi. . FraszNow B4v.
– Coby wabić vmiáłá/ bo drugi o piwo/ Nie spyta ieśli dobrze/ poleźie co żywo. Zła monetá. FraszNow Ev.
patrz: POLEŹĆ
– Ten Pan płaczu i krzywdy na się nie przyjmuje/ Bynamniej: co kto zrobił zaraz kontentuje. FraszNow G3.
– NIewstyday się Anuśiu ieśli białe noszki/ Wolę ná nie poglądać niżli ná ponczoszki. Chybá żebyś pontały ná goleniách miáłá/ Aboć wyszło z pámięći gdyś ie vmywáłá. FraszNow C2v.
patrz: UMYWAĆ
– MAm cepy/ grábie/ widły/ rozdam miedzy chłopy/ Bo ich szkoda proznowáć/ niechay tłuką snopy. Sierpy/ kosy/ lemiesze/ y brzosłá do pługow/ Niechay robią iák szkápy/ vpłacáią długow. FraszNow B4v.
patrz: UPŁACAĆ
– Ktoś mię złym okiem vrzekł cośi mi się dźieie/ Potykáć iuz niemogę/ á on przećie leie. FraszNow C2.
patrz: URZEC
– A dla panów świeckich Nawiązałem w on powróz kobierców tureckich, Są adziamskie, są kołdry, wołoskie welance, Przyda się i pachołku, przyda się i mamce. FraszNow 221.
– Iákoż prawdá skoro [przekupki] wlázły y pokoy tám miáły/ Cáły tydzień y człowieká áni widźiáły. FraszNow E4v.
– IEdná Pánná przy stole gdy ią czestowano/ Chćiáła dwornie powiedźieć/ iák zdawná mowiono Iuż pełná szkołá żakow (to iest iadłam siłá.) Rzekłá: pełen brzuch żakow/ bo się omyliłá. FraszNow E2v.
patrz: ZAK, ŻAK
– Toć iest moie żegnánie/ płácz tylko á wzdychánie/ Prziymi prziymi serdeczne łzy zá podárki wieczne. FraszNow D.
patrz: ŻEGNANIE