Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 41 cytatów z tego źródła
– Ieżeli tyle ważyć będzie po Alchimii co y przed Alchimią? Znak prawdziwego złota. BystrzInfHydr X1v.
– Cząstkę odciąwszy z iákiey sztuki przez Alchimią tę cząstkę rospuszczaią wyczyszczaią złoto od inszych kruszcow [złotnicy]. BystrzInfHydr X1v.
– Pierwszy raz płynący po morzu, ordynaryinie dzień y drugi alteracyą cierpią y womituią. BystrzInfHydr X3v.
patrz: ALTERACJA
– Marynarze [...] choryzontalny cyrkuł dzielą zwyczainie przez arkusy wertykalne. BystrzInfHydr 42v.
patrz: ARKUS
– Pieniące się zaś morze y bąble wodne czyniące oznacza náwalny y długi wiatr. BystrzInfHydr X 3v.
– Racya, że magnes ciągnie żelazo, iest uniwersalna, z Sympatyi wielu rzeczy stworzonych podobnych sobie w náturze, y sobie ulubionych. Iáka się sympatya pokázuie w słoneczniku obracáiącym zá słońcem. W burzeniu win gdy winogrady kwitną. BystrzInfHydr U3v.
patrz: BURZENIE
– Po wielu mieyscach pewnymi czasy, y pewnych godzin morze odstępuie y przystępuie do brzegow, burzy się, y intumescencyi nábywa. BystrzInfHydr W3v.
– Te same 4. kwadranse álbo części choryzontu dzielą Chidrografowie przez arkusy wertykalne, każdy kwadrans ná części 7. BystrzInfHydr U2v.
– Do prowadzenia duktu wody, czyli to obracania rzek, czyli kopania kánałow, rowow, zakładania rur, wiedzieć należy własność wody. Jż w tę stronę impetem swoim płynie, w ktorą stronę większa spadzistość ziemi i iey koryta. [...] Jnstrumenta do poznania spádzistości mieysca są ná to własne Hidrografom. BystrzInfHydr X2.
– Wiedzieć tedy sposob należy poznania tey deklinácyi magnesu na każdym mieyscu. Jnaczey wszystkie instrumenta Geometryczne, Gnomoniczne, Hidrograficzne, Geograficzne magnesem w swoim używaniu się rządzące znacznego błędu byłoby okazyą. BystrzInfHydr Wv.
– INFORMACYA HIDROGRAFICZNA. BystrzInfHydr U2v.
– Aby w puszkach magnesowych czyli to żeglarskich, czyli Horograficznych kompásowych, czyli Geometrycznych, strzałka żelazna, iednym końcem pułnoc, drugim południe, to iest linią południową ná każdym mieyscu swoim obrotem okazowała, tę dzielność zábieráć powinna od magnesu w ten sposob. BystrzInfHydr W.
– Hidrografia iest náuka o elemencie wody. Osobliwie o Nawigácyi po morzu, librowaniu, windowaniu, y prowadzeniu wody z mieysca ná mieysce. BystrzInfHydr U2v.
– Ważąc álbowięm przerzeczonym sposobem ták łańcuch iáko y portugał iednąż wagę w wodzie y zważywszy co zá dyminucya ich iest w wodzie. BystrzInfHydr Xv.
– Dopieroz Marynarzom cáły trakt morza między dwiema portámi, od ktorego odwiia, y do ktorego ma záwiiać. Do czego służy wiadomość położenia morza, iego głębokości, szkopułow, Jnsuł, Portow. Rozeznanie ták generalnych iáko y Prowincyonalnych wiatrow, znakow náwałności morskiey czasow ustępu y przystępu, Aukcyi y dyminucyi morza. W ktorey pladze álbo kráiu swiata iákie państwo y porty są położone. Ten álbo ow trakt po morzu płynącego okrętu do kąd zmierza. BystrzInfHydr U2v.
– Według tey tedy deklinácyi osadzona strzałka w swoiey puszce, iuż doskonale oznaczy linią południową na determinowanym mieyscu. BystrzInfHydr Wv.
– Strzałkę żelazną osadz wolno ná swoim stylu, y poty obracai magnes około strzałki, poki státecznie nie stanie linią perpendykularną ku niemu. Ten tedy punkt w magnesie, okazany strzałką, iest ieden punkt polarny, á drugi punt polarny będzie dyametralnie temuż przeciwny. BystrzInfHydr W.
– Doswiadczona y to iż pewnych roku y miesięcy czasow większa bywa morza intumescencya. BystrzInfHydr W3.
– W centrum zaś tego cyrkułu, álbo spodem pod linią południową ma być dychtownie osadzona magnesowa strzałka, álbo wpuszczona w cyrkuł tekturowy według wagi y punktow polarnych zgodnych cyrkułowi. BystrzInfHydr W2.
patrz: DYCHTOWNIE
– Ták tedy wyrobiona żeglarska puszka y wolno záwieszona na pierścieniu w okręcie, áby choć wnaywalnieyszym się kołysaniu okrętu, záwsze choryzontalną sytuacyą miała, dyryguie w styrowaniu żeglarza. BystrzInfHydr W2v.
patrz: DYRYGOWAĆ
– O intumescencyi morza [...]. BystrzInfHydr W3v.
– Do prowadzenia duktu wody, czyli to obracania rzek, czyli kopania kánałow, rowow, zakładania rur, wiedzieć należy własność wody. Jż w tę stronę impetem swoim płynie, w ktorą stronę większa spadzistość ziemi y ie koryta. BystrzInfHydr X2.
patrz: KORYTO
– I ták gornieyszy iest Krákow nad Sandomierz, Sandomierz nad Toruń, Toruń nad Gdańsk ktorą kráiow spadzistość korytem swoim okázuie Wisła. BystrzInfHydr X2.
patrz: KORYTO
– Czemu poiedyncze drzewo dębowe tonie, á okręt z niego zrobiony lubo dáleko cięższy pływa? Toż mowić o podobnych innych dáleko większych machinach pływaiących, á daleko mnieyszych rzeczach y lekszych tonących. BystrzInfHydr W4-W4v.
– Jáko złota ták y srebra, czy prawdziwe, czy zfałszowane, teyże proby modeluszem docieć możesz. A nie tylko złota álbo srebra, ále y innych kruszcow. Wiedzieć tylko należy, iáki kruszec ktory przeważa. Co nástępuiąca okazuie tablica biorąc kule z rożnych kruszcow sferyczne do iedney wagi według dyametru wydzielonego na rowne części, zaczynaiąc od naylekszego kruszcu cyny. BystrzInfHydr X.
– Gdy tedy marynarz zamysla żeglugę, naypierw powinien zmiarkować sytuacyą tego portu, od ktorego odbiia okręt, y tego portu, do ktorego ma záwiiać. BystrzInfHydr W2v.
patrz: MARYNARZ
– Gdy morze modrzeie, znak nástępuiącego południowego wiatru. Gdy czernieie, pułnocnego. BystrzInfHydr X3v.
patrz: MODRZEĆ
– Spoczywaiąc w iedney mierze znowu morze przez czas bigu Xiężyca po dwoch znakach Zodyaku, iednym podchoryzontalnym [!], drugim nadchoryzontalnym [!]. BystrzInfHydr W3v.
– To z exchálacyi siarczystych, saletrzystych, słonych, z morza wynikáiących: y z samego powietrza tymi kwalitatywami zarażonego, ktore náuzeą czynią. BystrzInfHydr X3v.
– Gdyby zaś na żadnym cyrkule parallelowym obudwu mieysc nie znaidowała się gwiazda rysowana? tedy według gwiazdy bliszszego parallelu [...] dochodzić należy drogi Loxodromiczney okrętu. BystrzInfHydr W3.
– Ták tedy wyrobiona żeglarska puszka y wolno záwieszona ná pierścieniu w okręcie[...] dyryguie w styrowaniu żeglarza. BystrzInfHydr W2v.
– Przy dniach pochmurnych y náwałności morskiey áni nieba nie widáć, tylko wodę. BystrzInfHydr U3.
patrz: POCHMURNY
– Każdy kwadrans [...] wydziel ná części rownych 7. ktorym poprzypisui imiona wiatrow wieiących z tych plag álbo kraiow swiata. BystrzInfHydr W2r.
– Banki Ceruliczne przygrzane y przytchnięte do ciáła wyciskáią krew zaskoruią. BystrzInfHydr X2v.
– Nie mniey experyencya uczy iż rzeczy niektore ogniem rozgrzane swoią rarefakcyą więcey mieysca zábieraią, niżeli zimnem ściśnione y skurczone. Co oczywiście się pokázuie w prochu strzelniczym. Ktory dlatego z impetem z strzelby wypada, kulę wysadza á czasem dla tęgości swoiey rozsadza rurę. Iż ognista materya prochu rozpalona, więcey mieyca potrzebuiąc, rum sobie czyniąc, dla większych sił swoich, inne rzeczy tym samym z mieysca ruguie. BystrzInfHydr X3.
patrz: RUM
– Ná dychtowney ledkiey tekturce odrysui, według wielkości puszki, cyrkuł. BystrzInfHydr W2.
patrz: TEKTURKA
– W centrum zaś tego cyrkułu, álbo spodem pod linią południową ma być dychtownie osadzona magnesowa strzałka, álbo wpuszczona w cyrkuł tekturowy według wagi y punktow polarnych zgodnych cyrkułowi. BystrzInfHydr W2.
patrz: TEKTUROWY
– Więc przez tę zobopoloność ulubienia w sobie, maią się do siebie, magnes zaś że silnieyszy, ciągnie do siebie żelazo. BystrzInfHydr U3v.
patrz: ULUBIENIE
– Znak iest żeglugi Loxodermiczney po morzu, według cyrkułu wertykalnego ku iákiey pladze między czterma kardynalnymi poszredniey. BystrzInfHydr W3.
patrz: WERTYKALNY
– Marynarze [...] choryzontalny cyrkuł dzielą zwyczainie przez arkusy wertykalne. BystrzInfHydr 42v.
patrz: WERTYKALNY
– ...z teyże rácyi wiatrówki to iest wiatrem nábite fuzye, kulę wysadzaią. BystrzInfHydr X3.
patrz: WIATRÓWKA