Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– Z okoliczności zprzyiaiących, iest naypierwsze mieysce sposobne, ktoreby assekurowało tył y boki woyska. BystrzInfTak M1.
– [...] żeby [miejsce obozu] aurę miało zdrową y wodę, áby woysko choroby iákiey niezarwało. BystrzInfTak L2.
patrz: AURA, AURA, AWRA
– Oboźny powinien mieć regestr całego woyska, siła się go znaiduie y iakiego autoramentu. BystrzInfTak L2v.
patrz: AUTORAMENT
– Teraznieyszych wiekow Tactica [...] Ten tryb w sobie zamyka: osobliwie dla woyska Autoramentu Cudzoziemskiego. BystrzInfTak L2.
patrz: AUTORAMENT
– Taż nauka [taktyka] podáie sposob szykowania woyska do batálii. BystrzInfTak L2.
– Na drugim końcu Szałaszow [...] daie się mieysce dla bazaru albo garkuchni. BystrzInfTak L2v.
patrz: BAZAR
– [...] blask słońca, przy wypogodzonym Niebie soba samym y reperkussyą od polerowanego oręża, ráziłby oczy. BystrzInfTak M1.
patrz: BLASK
– Dla cáłego ze wszelką ammunicyą cekauzu obozowego dáie się plácu wszerz stop 480. BystrzInfTak L3v.
– Teraznieyszych wiekow Tactica [...] Ten tryb w sobie zamyka: osobliwie dla woyska Autoramentu Cudzoziemskiego. BystrzInfTak L2.
– Reguł uniwersalnych w szykowaniu wojska trudno stanowić. Gdyż do cyrkumstancyj miejsca, autoramentu wojska, sposobu wojowania którego narodu, a osobliwie procederu, obrotów, i lokacyj nieprzyjaciela akomodować się powinno. BystrzInfTak L4v.
– [..] w ktorey [kwaterze obozu] mieścić się powinni inni Officyerowie, kancellarya, felcerowie, wozy y bagaże. BystrzInfTak L3.
– Dla Feldmarszałka álbo generalnego wodza całego woyska stánowisko w zdłuż bierze stop 300. BystrzInfTak L4.
– Choćby niebyłá kompletowana chorągiew do sta koni przecięż w obozie tyleż plácu zábiera. Gdyby byłá nad sto konna, długości stanowiska się nie przyczynia. Ale tylko w szerz stop 5. Z ktorych dla ulicy gnoiowey dáie się stop 20. dla koni stop 10. dla szałászow stop. 10. dla uliczki między szałászami y stainiami stop 5. BystrzInfTak L3v.
patrz: GNOJOWY
– Dla cyrkumwallácyi zaś formalney wymiar masz opisany w Jnformácy Polemiczney pod liczbą III. BystrzInfTak L4v.
patrz: POLEMICZNY
– Mieysce dla magazonu y prowiantow wszelkich. Dla ktorych áby proporcyonalnie wydzielił kwatery obozowy stanowniczy, ma mieć nie tylko z regestrowane cáłe woysko, ále wiedzieć powinien siłá mieysca ktora rota álbo Chorągiew zábieráć powinna. BystrzInfTak L2v.
– INFORMACYA TAKTYCZNA O formowaniu obozu y szykowaniu woyska. BystrzInfTak L2.
patrz: TAKTYCZNY
– Dawną Taktykę starodawnych woiownikow Grekow y Rzymian masz opisaną od Justa Lipsyusza, Eliana, Vegecyusza y innych Historykow. BystrzInfTak L2.
patrz: TAKTYKA