Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PetrSPolit II 1605 oryginał
Polityki Aristotelesowey ... czesc wtora ksiegi piąte

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=7880&showContent=true
Odnotowano 29 cytatów z tego źródła
– W Atenách też Archon/ iákoby książę/ nád Haeleą/ to jest Trybunałem Atheńskim/ w którym wiele sędziów spráwy sądzili/ przeło[żo]ny będąc do żywotá trwał/ potym vczyniono áby do dziesiąci lat trwał ten vrząd/ potymm áby do roku... PetrSPolit II 74.
patrz: ARCHONT
– [marg.] Archon w Athenách. PetrSPolit II 74.
patrz: ARCHONT
– Bywáli w Athenách Zytythá od wymacánia rzeczeni y Areopagowie srodzy w obyczáiách vznawcy. PetrSPolit II 346.
patrz: AREOPAG
– Aristokrátia dwoiáka iest/ iednostáyna ktora złożona iest tylko z dobrych y cnotliwych ludzi. Táka podobno sie ná świecie nie náyduie. Druga iest mieszána z wolnych/ dobrych/ y bogátych... PetrSPolit II 96.
– W Atenách też Archon/ iákoby książę/ nád Haeleą/ to jest Trybunałem Atheńskim/ w którym wiele sędziów spráwy sądzili/ przeło[żo]ny będąc do żywotá trwał/ potym vczyniono áby do dziesiąci lat trwał ten vrząd/ potymm áby do roku... PetrSPolit II 74.
patrz: ATEŃSKI
– Ale piszczelna Muzyká nie przynależy do rozrywki/ do rozumu záostrzenia: bo ledá kto ná dudziech może bąkáć/ ná roszku zá bydłem pásztuszy trelikáią. PetrSPolit II 375.
patrz: BĄKAĆ
– Bestie nie walczą między sobą w swoim rodzáiu/ wilk wilká nie kąsa/ niedźwiedź niedźwiedziá nie psuie. PetrSPolit II 381.
patrz: BESTIA
– Pływánie też iest sposob ćwiczenia ciáłá młodzi bárzo potrzebne/ bo nie przychodzi ludziom z nátury iáko inszym bestiiom/ ále z ćwiczenia. PetrSPolit II 351.
patrz: BESTIA
– A nawięcey ktorzy potym chcą Rzecząpospolitą rządzić/ máją się náuczyć nie dosypiáć/ nie spáć wiele: Tácy bowiem gdy nie śpią stráchem są w oczách złych ludzi, nieprzyjaciołom y sąsiádom swoim [...]. PetrSPolit II 354.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– V sądow w iednym rzędzie Zydowie y miesczánie są/ nie mogą się dokupić y wypłácić vrzędowi od dekretow/ od extráktow/ od pieczęci/ co káżą dáć/ musi płácić. PetrSPolit II 163b.
– Ná dowody położone w przod mowię: iż tám ráczey niewola iest nie wolność/ gdy tego co mi vczyni krzywdę niedolęże práwo/ áni vrząd [...]. PetrSPolit II 161b.
– Szat też [Turcy] nie máią cudzych vżywáć iedno oyczystych, bo częstokroć tákie dádzą przyczynę do dziwow y pośmiewiská. PetrSPolit II 339.
patrz: DZIW, DZIWO
– [...] [król lacedemoński] chcąc co sobie władzy krolewskiey viąć/ Ephory przeciwko Krolewskiemu máiestatowi postánowił/ ktorzyby rádzili Krolowi/ y przez ktorych rády Krol nie mogł nic czynić. PetrSPolit II 115.
patrz: EFOR
– W Lácedemonie byli Armoste nápominácze y Ephorowie względácze pilni w żywot ludzki y obyczáie. PetrSPolit II 346.
patrz: EFOR
– [szlachcic] nie przestaje na falundysie abo granacie,ale aksamit abo szarłat musi być i dla sług [...]. PetrSPolit II 491.
– Woyná też káżda zła iest/ iesli nie ma przyczyn słusznych: á słuszne przyczyny do woyny/ gdy nas gábáią/ gdy násze wydzieráią/ gdy nam w pokoiu niedádzą żyć. PetrSPolit II 385.
patrz: GABAĆ
– Zamykáiąc rzecz mowię. Woiowáć mamy gdzie pokoiu nie możem mieć przystoynego: ále kiedy nam nie krzywdá/ nie mamy zezwáláć ná woynę/ gdy nas niegábáią. PetrSPolit II 382.
patrz: GABAĆ
– [...] záburzone pospólstwo grozą sámą łátwo vspokoisz: á czásem ćwiczonych y vczonych ludzi y zacnych/ áni grozą áni prośbą [...]. PetrSPolit II 84.
patrz: GROZA
– [...] nie może bydź więtsza swiebodá/ iedno nie mieć nád sobą stárszego/ nie mieć nád sobą grozy/ nie mieć nad sobą władzey. PetrSPolit II 156.
patrz: GROZA
– Numá Pompilius ktory czásu pokoiu Rzymskie Páństwo práwy opátrzył/ iż widział nie możną rzecz bydź/ áby się wszyscy mieli zgodzić ná iedno: postánowił áby to ważno było/ co więtsza część pospolstwá vrádzi. PetrSPolit II 167.
patrz: NIEMOŻNY
– Bo iáko náieżdzáć cudzą máiętność/ nie słuszna iest; ták też dáć sobie naiecháć/ y pobráć/ nie przystoyna. PetrSPolit II 385.
– Bo iáko náieżdzáć cudzą máiętność/ nie słuszna iest; ták też dáć sobie naiecháć/ y pobráć/ nie przystoyna. PetrSPolit II 385.
– Co królewskie czyni poszanowanie i poważność stanowi, dobrze jest królowi tego się trzymać; ale podsłuchowanie czyni w poddanych przeciwko królowi poszanowanie i poważność, abowiem bojąc się, aby ich nie doniesiono do króla, każdy o królu będzie dobrze mówił... PetrSPolit II 360.
– ...drudzy zaś, równemi będąc z inszemi, zacniejszemi się być rozumieją i o sobie trzymają, jakoby im więcej się powinno z dóbr rzeczypospolitej PetrSPolit II 327.
– Numá Pompilius ktory czásu pokoiu Rzymskie Páństwo práwy opátrzył/ iż widział nie możną rzecz bydź/ áby się wszyscy mieli zgodzić ná iedno: postánowił áby to ważno było/ co więtsza część pospolstwá vrádzi. PetrSPolit II 167.
patrz: RZECZ
– A nawięcey ktorzy potym chcą Rzecząpospolitą rządzić/ máją się náuczyć nie dosypiáć/ nie spáć wiele: Tácy bowiem gdy nie śpią stráchem są w oczách złych ludzi, nieprzyjaciołom y sąsiádom swoim [...]. PetrSPolit II 354.
patrz: STRACH
– W Atenách też Archon/ iákoby książę/ nád Haeleą/ to jest Trybunałem Atheńskim/ w którym wiele sędziów spráwy sądzili/ przeło[żo]ny będąc do żywotá trwał/ potym vczyniono áby do dziesiąci lat trwał ten vrząd/ potymm áby do roku... PetrSPolit II 74.
patrz: TRYBUNAŁ
– Numá Pompilius ktory czásu pokoiu Rzymskie Páństwo práwy opátrzył/ iż widział nie możną rzecz bydź/ áby się wszyscy mieli zgodzić ná iedno: postánowił áby to ważno było/ co więtsza część pospolstwá vrádzi. PetrSPolit II 167.
patrz: WIDZIEĆ
– Hiszpani tak wiele przy grobie każdego żołnierza utknęli włóczeń, jak wiele nieprzyjaciół zabił. PetrSPolit II 485.
patrz: WŁÓCZNIA