Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Pogrom 1624 oryginał
POGROM TATARSKI álbo Relátia krotka zvvyćięstwá nád Tátárámi. Przez Wielmożnego Iego M. Páná, P. HETMANA Polnego Koronnego. Dniá 20. Mieśiącá Czerwcá/ w Roku 1624. między Háliczem á Bolszowcem otrzymána.

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/3670/
Odnotowano 62 cytatów z tego źródła
– Wielki tám żal był z poćiechą zmieszány/ gdy ći ludzie znowu ná świát porodzeni/ z prostoty swoiey krzyżem przed námi pádáiąc/ rożne błogosłáwieństwá dawáli/ z sprzętámi záś domowemi nie tylko ludzi vbogich/ ále Slácheckimi/ á náwet áppáratámi Kośćielnymi/ cokolwiek ieno ná koniu zánieść mogł nieprzyiaćiel/ usłány był wszystek ślák. Pogrom B2v.
patrz: APARAT
– I. M. Pan Hetman też nie czekáiąc Taboru áni Armaty/ konnemu woysku prędko nástępowáć kazał [...]. Pogrom B2.
– Przydáło się y to singulare w tym vćiekániu/ że ich kilká do Iezupolá miásto lássá ná przedmieśćie w pádło/ á osobliwie ieden w Ornat czerwony Atłasowy vbrány/ Kielichow y srebrá Kośćielnego máiąc niemáło/ przy sobie. Pogrom B3.
– Nie vpuszczał nic I. M. Pan Hetman z zwykłey swoiey w dostawániu wiádomośći/ y w ostrzegániu ludzi czułośći/ gdy die 5. Iunij przybieżano dostawszy w Woysku Tátárskim kilkunastu Báchmátow/ dáiąc znáć/ iż iuż Tátárowie pod Stepanowcámi [...]. Pogrom A2v.
patrz: BACHMAT
– Tám nászy strzelbą/ z rusznic z łukow/ iako káczki po wodzie pływáiące/ Pogáństwo strzeláli/ á drudzy z końmi tonęli/ ták że wiele Báchmátow/ wiele Pogáństwá potępionego pływáło po Niestrze/ á drudzy od szkáp przywáleni ná dnie w Niestrze zostáli/ że tylko kołpaczki/ y insze rzeczy po wodzie pływáły: [...]. Pogrom Bv.
patrz: BACHMAT
– Poszedł ku nam prędko/ y widząc kilkánaśćie kolas namyślnie ná drodze z beczkámi/ z szmátámi porzuczonych/ utwierdzony w opiniey o boiáźni nászey/ ze wszytkiem Kommunnikiem ktorego było pod piętnaśćie tyśięcy/ zápálczywie przypadł zgodzinę ná dzień/ ledwiesmy byli stánęli porządnie. Pogrom A4v.
patrz: BECZKA
– Wziąwszy wiádomość od śpiegow swoich I. M. Pan Hetman w Niedzielę Swiąteczną/ iż się Tátárowie z Budziaku ruszyli/ y ná Orhiow przez Ziemię Wołoską do Państw Rzeczyposp. obroćili/ rozesłał zárázem Vniwersały po wszytkich Grodách Podolskich/ Ruskich/ Bełskich/ áż do Bieczá y Przemyślá/ ostrzegáiąc o niebespieczeństwie. Pogrom A2.
– Kazano było łeb temu trupowi vćiąć dla poznánia/ ále chłopiec I. M. Páná Woiewodzicá Brácłáwskiego porzućił go gdzieś w nocy w błoto/ ktoś pewnie znáczny/ ieżeli nie sam Kulim Bey. Pogrom B3.
– Nie vpuszczał nic I. M. Pan Hetman z zwykłey swoiey w dostawániu wiádomośći/ y w ostrzegániu ludzi czułośći/ gdy die 5. Iunij przybieżano dostawszy w Woysku Tátárskim kilkunastu Báchmátow/ dáiąc znáć/ iż iuż Tátárowie pod Stepanowcámi [...]. Pogrom A2v.
patrz: CZUŁOŚĆ
– Rozesłał [hetman] do Rot Vniwersały/ rozkázuiąc/ áby bez wielkich ćiężarow/ osobliwie Vsarze bez kopiy/ we zbroiách z muszkietámi tylko iáko nayprędzey ku Kámieńcu ná Tátárzyszcách I. M. przeymowáli. Pogrom A2.
– Pośiłki insze nástępowáły/ á osobliwie I. M. Pan Hálicki z pułkiem swoim [...]. Pogrom B.
patrz: INSZY
– Woyská K. I. M. nie było/ ieno coś nád pięć tyśięcy/ y to niektorzy inermes, á Pogáństwá iáko się ięzyki zgadzáią/ było sześćdźieśiąt tyśięcy. Pogrom B3v.
patrz: JĘZYK
– [...] swoie rzeczy kazány/ opończe miotáli [Tatarzy]/ kolbáki z pod śiebie wyrzucáli/ y w rozsypkę poszli/ niektorzy po leśiech piechotą ktorych chłopi bili. Pogrom B2v-B3.
patrz: KAZAN
– Poszedł ku nam prędko/ y widząc kilkánaśćie kolas namyślnie ná drodze z beczkámi/ z szmátámi porzuconych/ vtwierdzony w opiniey o boiáźni nászey/ ze wszytkiem Kommunnikiem ktorego było pod piętnaśćie tyśięcy/ zápálczywie przypadł zgodzinę ná dzień/ ledwiesmy stánęli porządnie. Pogrom A4v.
patrz: KOLASA
– [...] swoie rzeczy kazány/ opończe miotáli [Tatarzy]/ kolbáki z pod śiebie wyrzucáli/ y w rozsypkę poszli/ niektorzy po leśiech piechotą ktorych chłopi bili. Pogrom B2v-B3.
– Poszedł ku nam prędko/ y widząc kilkánaśćie kolas namyślnie ná drodze z beczkámi/ z szmátámi porzuconych/ vtwierdzony w opiniey o boiáźni nászey/ ze wszytkiem Kommunnikiem ktorego było pod piętnaśćie tyśięcy/ zápálczywie przypadł zgodzinę ná dzień/ ledwiesmy stánęli porządnie. Pogrom A4v.
patrz: KOMUNIK
– Záczęły się więźniow nászych Sláchcianek y pánienek Slácheckich processye/ y tłumy bárzo gęste rożney Conditiey y wieku ludzi/ około Krosná/ Przemyślá pobránych/ przez trzy mile continuè z płáczem idących. Pogrom B2-B2v.
patrz: KONDYCJA
– Z tych dwoch considerátiy iáwnie káżdy widźieć może/ że zá szcżęściem y pobożnośśią [!] I. K. M. z miłośierdźia swwego Pan Bog/ ktoremu niech będźie wieczna chwałá/ racżył pobłogosłáwić Narodowi nászemu nád tym nieprzyiaćielem. Pogrom B4.
– Rozesłał [hetman] do Rot Vniwersały/ rozkázuiąc/ áby bez wielkich ćiężarow/ osobliwie Vsarze bez kopiy/ we zbroiách z muszkietámi tylko iáko nayprędzey ku Kámieńcu ná Tátárzyszcách I. M. przeymowáli. Pogrom A2.
patrz: KOPIA
– Chćiał Iego M. Pan Hetman w kopyto zá nimi nástępowáć/ y pod czás rospuszczenia zagonow Kosz znośić/ á zá tym y zagony przychodzące gromić/ dla máłośći iednák woyská nászego/ muśiał ná Supplementá czekáć. Pogrom A3v.
patrz: KOSZ
– Wielki tám żal był z poćiechą zmieszány/ gdy ći ludzie znowu ná świát porodzeni/ z prostoty swoiey krzyżem przed námi pádáiąc/ rożne błogosłáwieństwá dawáli/ z sprzętámi záś domowemi nie tylko ludzi vbogich/ ále Slácheckimi/ á náwet áppáratámi Kośćielnymi/ cokolwiek ieno ná koniu zánieść mogł nieprzyiaćiel/ usłány był wszystek ślák. Pogrom B2v.
patrz: KOŚCIELNY
– Miásto przespánia y odpoczynku/ wysypáło się ochotnie z Taboru woysko [...]. Pogrom A4v.
patrz: MIASTO
– [...] poszedł [hetman] záraz z pod Gorczyczan/ przechodząc w prost nieprzyiaćielá/ y przez Dunaygrod/ ná Począpincze/ Bielą/ Czarnokońce/ mimo Czartkow/ Buczac/ Názáwáłow/ mimo Podhayce nád Sumłany piątym Obozem stánął. Pogrom A3.
patrz: MIMO
– Poszedł ku nam prędko/ y widząc kilkánaśćie kolas namyślnie ná drodze z beczkámi/ z szmátámi porzuconych/ vtwierdzony w opiniey o boiáźni nászey/ ze wszytkiem Kommunnikiem ktorego było pod piętnaśćie tyśięcy/ zápálczywie przypadł zgodzinę ná dzień/ ledwiesmy stánęli porządnie. Pogrom A4v.
patrz: NAMYŚLNIE
– Wszędzie przybywáło woyská pieniężnego/ y ochotnikow. Pogrom A3v.
patrz: OCHOTNIK
– [...] wszytká praeda, zgárdłá práwie temu nieprzyiaćielowi wydárta zostáłá/ ktorey Pogánin sprosznie vćiekáiąc odbieżał. Pogrom B2v.
patrz: ODBIEŻEĆ
– Więc y to vważáć potrzebá/ że w dźień S. Antoniego z Padwi/ Smoleńsk był rekuperowány/ á w octawę tegoż Swiętá/ to iest/ 20. Iunij praesentis to Zwyćięstwo nád nieprzyiaćielem iest otrzymáne. Pogrom B4.
patrz: OKTAWA
– [...] dla vważnych przyczyn/ z ordynácyey y nápominánia I. M. Páná Hetmáná/ pro vltima siti strzelbę chowáli [...]. Pogrom B.
patrz: ORDYNACJA
– Rozesłał [hetman] do Rot Vniwersały/ rozkázuiąc/ áby bez wielkich ćiężarow/ osobliwie Vsarze bez kopiy/ we zbroiách z muszkietámi tylko iáko nayprędzey ku Kámieńcu ná Tátárzyszcách I. M. przeymowáli. Pogrom A2.
– [...] vpátrzywszy w lesśie ostroweczek ieden ná strzelenie łuku szeroki I. M. Pan Hetman/ z Ich M. PP. Sieniáwskimi/ z I. M. Pánem Stárostą Trembowelskim/ z I. M. Pánem Zborowskim/ y z inną Kompánią dwie godzinie w noc/ á ieszcze cáły dźień nic nie iedząc áni piiąc: z koni z śiadszy trochę się pośiliwszy [...] poiácháli z tám tych lássow do Háliczá [...]. Pogrom B3.
– [...] obawiáiąc się áby nas Hárcem nieprzyiaćiel nie zábáwiał/ plon pozágorámi vwodząc záżył [hetman] tákiego stratagemma. Pogrom A4.
patrz: PLON, PŁON
– Nieczekáiąc nikogo/ poszedł I. M. Pan Hetman w oczy nieprzyiaćielowi/ y ná przepráwie nád Niestrem pod Mártynowem dwie mili wyżey Háliczá stánął vmyślnie śćiśnionym Taborem/ wozy wszytkie ćiężkie poszosne/ poczworne do Zamkow pridie po odsyłáć roskazawszy. Pogrom A3v.
patrz: POCZWÓRNY
– [...] do Iárosłáwiá/ Przemyślá/ Rzeszowá/ Bieczá/ y innych podálszych mieysc/ rozesłał [hetman] Vniwersały [...]. Pogrom A3.
patrz: PODALSZY
– Nieczekáiąc nikogo/ poszedł I. M. Pan Hetman w oczy nieprzyiaćielowi/ y ná przepráwie nád Niestrem pod Mártynowem dwie mili wyżey Háliczá stánął vmyślnie śćiśnionym Taborem/ wozy wszytkie ćiężkie poszosne/ poczworne do Zamkow pridie po odsyłáć roskazawszy. Pogrom A3v.
– Twierdzą że Kulim Beiá zábito, bo ná ostátku odbieżeli ćiáłá iego przy záśieczy ktore w kilimách vnośili z potrzeby. Pogrom B3.
– Chćiał go zárázem I. K. Pan Hetman przechodźić z pułtorą tyśięcy ludzi/ iednák porywáć się ná potężne świeże Woyská Pogáńskie nie było consultum. Pogrom A3.
– [...] poszedł [hetman] záraz z pod Gorczyczan/ przechodząc w prost nieprzyiaćielá/ y przez Dunaygrod/ ná Począpincze/ Bielą/ Czarnokońce/ mimo Czartkow/ Buczac/ Názáwáłow/ mimo Podhayce nád Sumłany piątym Obozem stánął. Pogrom A3.
– Rozesłał [hetman] do Rot Vniwersały/ rozkázuiąc/ áby bez wielkich ćiężarow/ osobliwie Vsarze bez kopiy/ we zbroiách z muszkietámi tylko iáko nayprędzey ku Kámieńcu ná Tátárzyszcách I. M. przeymowáli. Pogrom A2.
– Zmyślił vstąpienie wieczorem ogniow przygasiwszy/ poszedł ná cáłą noc/ y ná rozświćie stanął ná szerokim Popławnickiem polu/ między Háliczem a Bolszowcem/ vczynił to naywięcey dla tego/ áby w szerokie pole między Niestr á trzy Lipy/ gliowáte rzeki głębokie nieprzyiaćiela wywabiwszy miał plác do czynienia/ y sposobność do odgromienia plonu. Więc y ná to przygodne było vstąpienie: kiedyby nas nieprzyiaćiel pominąć chćiał/ snádniebysmy go na wszytkich przepráwách przeymowáć byli mogli [...]. Pogrom A4.
patrz: PRZYGODNY
– Gonili nászy wytchnienia im nie dáiąc [...] przez wysokie gory/ głębokie iary/ przykre werteby/ lássy gęste Bednarowskie. Pogrom B2.
patrz: PRZYKRY
– Więc y to vważáć potrzebá/ że w dźień S. Antoniego z Padwi/ Smoleńsk był rekuperowány/ á w octawę tegoż Swiętá/ to iest/ 20. Iunij praesentis to Zwyćięstwo nád nieprzyiaćielem iest otrzymáne. Pogrom B4.
– Nástąpił Bászá wszytką potęgą/ resolućie tráfił ná Ich M. PP. Sieniáwskich/ y ná Ich M. Trembowelskiego y Skálskiego Stárostow/ mężnie ći stánęli [...]. Pogrom B.
patrz: REZOLUCIE
– Rozesłał [hetman] do Rot Vniwersały/ rozkázuiąc/ áby bez wielkich ćiężarow/ osobliwie Vsarze bez kopiy/ we zbroiách z muszkietámi tylko iáko nayprędzey ku Kámieńcu ná Tátárzyszcách I. M. przeymowáli. Pogrom A2.
patrz: ROTA, RÓTA
– [...] widząc przepráwę niedáleko/ ku ktorey zmierzał Kántymir/ gdzie mogł być iákosz był snádnie gromiony [...] roskazał odważnie skoczyć I. M. Pánu Ianowi Goślickiemu Strażnikowi Koronnemu [...]. Pogrom Bv.
– Zmyślił vstąpienie wieczorem ogniow przygasiwszy/ poszedł ná cáłą noc/ y ná rozświćie stanął ná szerokim Popławnickiem polu/ między Háliczem a Bolszowcem/ vczynił to naywięcey dla tego/ áby w szerokie pole między Niestr á trzy Lipy/ gliowáte rzeki głębokie nieprzyiaćiela wywabiwszy miał plác do czynienia/ y sposobność do odgromienia plonu. Więc y ná to przygodne było vstąpienie: kiedyby nas nieprzyiaćiel pominąć chćiał/ snádniebysmy go na wszytkich przepráwách przeymowáć byli mogli [...]. Pogrom A4.
– Chćiał Iego M. Pan Hetman w kopyto zá nimi nástępowáć/ y pod czás rospuszczenia zagonow Kosz znośić/ á zá tym y zagony przychodzące gromić/ dla máłośći iednák woyská nászego/ muśiał ná Supplementá czekáć. Pogrom A3v.
patrz: SUPLEMENT
– [...] nieprzyiaćiel zwracza się tymże ktorym był przyszedł ślákiem. Pogrom A3v.
– [...] śmigownice niemáłe drogi w Pogáństwie czyniły. Pogrom B.
– Wziąwszy wiádomość od śpiegow swoich I. M. Pan Hetman w Niedzielę Swiąteczną/ iż się Tátárowie z Budziaku ruszyli/ y ná Orhiow przez Ziemię Wołoską do Państw Rzeczyposp. obroćili/ rozesłał zárázem Vniwersały po wszytkich Grodách Podolskich/ Ruskich/ Bełskich/ áż do Bieczá y Przemyślá/ ostrzegáiąc o niebespieczeństwie. Pogrom A2.
– We Czwartek stánął ráno ná Tátárzyszcách/ y tám śćiągnienia Woyská vmyślił był czekáć [...]. Pogrom A2v.
– Doszło się iednák potym do tego/ że ich nie to zátrzymáło/ ále ná Krymskie Woyská/ ktore do nich przybywáły oczekiwáli/ więc fortelu záżyć chćieli/ áby ruszeniem swoim kráie násze potrwożywszy/ zá vprzykrzeniem trwog ná vbeśpieczone ludzie tráfić mogli. Pogrom A2v.
– [...] rozesłał [hetman] zárázem Vniwersały po wszytkich Grodách Podolskich/ Ruskich/ Bełskich/ áż do Bieczá y Przemyślá/ ostrzegáiąc o niebespieczeństwie. Pogrom A2.
patrz: UNIWERSAŁ
– Nádęty Kántymir Bászá/ bárzo się frásował że nas vpuśćił/ vkázuiąc swoim máłość woyská nászego/ ktorą miárkował z wąskiego mieyscá Taboru. Pogrom A4v.
patrz: UPUŚCIĆ
– [...] dla vważnych przyczyn/ z ordynácyey y nápominánia I. M. Páná Hetmáná/ pro vltima siti strzelbę chowáli [...]. Pogrom B.
patrz: UWAŻNY
– Gonili nászy wytchnienia im nie dáiąc [...] przez wysokie gory/ głębokie iary/ przykre werteby/ lássy gęste Bednarowskie. Pogrom B2.
– [...] zá pośiłkiem inszych Chorągwi wspárty nieprzyiaćiel/ z pułgodziny hárcami odpoczywáiąc/ ku srzodkowi woyská vderzył/ ále znowu dobry wstręt odniosł/ y hárcámi nas zábawiał [...]. Pogrom A4v.
patrz: ZABAWIAĆ
– [...] obawiáiąc się áby nas Hárcem nieprzyiaćiel nie zábáwiał/ plon pozágorámi vwodząc záżył [hetman] tákiego stratagemma. Pogrom A4.
patrz: ZABAWIAĆ
– Chćiał Iego M. Pan Hetman w kopyto zá nimi nástępowáć/ y pod czás rospuszczenia zagonow Kosz znośić/ á zá tym y zagony przychodzące gromić/ dla máłośći iednák woyská nászego/ muśiał ná Supplementá czekáć. Pogrom A3v.
patrz: ZAGON
– Chćiał go zárázem I. K. Pan Hetman przechodźić z pułtorą tyśięcy ludzi/ iednák porywáć się ná potężne świeże Woyská Pogáńskie nie było consultum. Pogrom A3.
patrz: ZARAZEM
– Twierdzą że Kulim Beiá zábito, bo ná ostátku odbieżeli ćiáłá iego przy záśieczy ktore w kilimách vnośili z potrzeby. Pogrom B3.
patrz: ZASIECZ
– Dopierosz gdy ná zasieczy (bo przed kilką dni roskazał był I. M. Pan Hetman lássy záśiecz) Tátárowie tráfili/ zá nástąpieniem y okrzykiem nászych/ bo tám ćiásne śćieżk/, iuż y swoie rzeczy kazany/ opończe miotáli/ kolbáki z pod śiebie wyrzucali/ y w rozsypkę poszli/ niektorzy po leśiech piechotą ktorych chłopi bili. Pogrom B2v.
patrz: ZASIECZ
– Dopierosz nieprzyiaćiel od pomienionych ludzi y z Armaty potężnie zráżony tył podał/ nászy też do spráwy przyśli. Pogrom B.
patrz: ZRAŻONY