Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– O Fiołkách brunatnych. Ná śiążáłey pijaństwem głowy zábolenie/ Znaydiesz w niskim Fiołku prędkie vleczenie. Y insze bole głowy leczy/ y ciężkości/ Y káduczney pomocny niemocy przykrości. OlszSzkoła Dv.
patrz: KADUCZNY
– WRZESIEŃ. Nieleń się urwać owoc w sadzie z lekka: Przytym koziego możesz zażyć mleka Apteki zażyj różnego korzenia Do potraw/ na czas krwie zbytniej puszczenia. OlszSzkoła F.
patrz: KOZI
– Pomiń łáźiebne y zalotne gmáchy/ A miedzy stáre wpiszesz látá Láchy. OlszSzkoła F.
– Melánkolik też swoie ma pewne przymioty/ Iák sádłá w ráku/ ták w nim pobaczysz ochoty. OlszSzkoła E2.
– Ieżeli potrzebá/ á nie możesz dospáć/ dobrá ná to Sáłatá/ y potráwy z Migdałow/ lubo z migdałámi Niechayże tedy káżdy vważa iáki mu pokarm zdrowszy. OlszSzkoła G.
patrz: MIGDAŁ
– Sen trzem śiłom w człowieku pomocen: náiądrznieniu mozgu/ przymnożeniu duchow/ y ku wykonániu powinnośći żołądkowey ywątrobney. OlszSzkoła Gv.
– Anysz wzrok czyści/ doda wnątrzu posilności/ To lepszy/ który więcej ma w sobie słodkości. OlszSzkoła C3v.
– Języki są strawniejsze/ ba i posilniejsze/ W strawienie płuc/ żołądki nasze sposobniejsze. OlszSzkoła C3.
patrz: POSILNY
– Zołądkowi niezdrowie rad wnośi ludzkiemu: Tęż przygánę dáięmy chlebu niepulchnemu niepulchnemu. OlszSzkoła B4v.
patrz: PRZYGANA
– Spolium Trzćiná przypaloná Wagáć vkaże we Trzcinie cnotę/ Ieżelić ćięszko od rzuć pustotę. OlszSzkoła F4v.
patrz: PUSTOTA
– O przeskodách puszczánia Krwie. Cyruliku ktory masz w rzeczách doświádczenie/ Nie puść krwie temu kto ma źimne przyrodzenie. OlszSzkoła E3.
patrz: PUSZCZANIE
– O Krwie vpusczeniu, y w ktorych lećiech má bydź pusczana. OlszSzkoła E2v.
patrz: PUSZCZANY
– A Humorow przeze krwie pozbyte pusczenie/ Naprawuie subtelnych przysmákow iedzenie. OlszSzkoła E2v.
patrz: PUSZCZENIE
– Do lekarstw dobrá bywa przypráwá/ Pełna śniećistey biáłośći trawá. OlszSzkoła F4v.
patrz: ŚNIECISTY
– A támáryszek gdym zwykł kupowáć/ W nim miękkość/ cżarność mám vpátrowáć. OlszSzkoła F4v.
– A żył zgádni iák w iednym człowieku iest wiele: Trzystá sześćdźieśiąt y pięc/ kto spyta rzeć śmiele. OlszSzkoła D4.
patrz: TRZYSTA
– Wiosná że w krew ośfita [!]/ we dwoy nasob oney/ Nád insze czásy ma bydź pod Wiosnę pusczáney. OlszSzkoła E3v.