Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CoqMinNic oryginał
Nic francuskie na nic polskie przenicowane albo Pochwała niczego przypisana nikomu

https://polona.pl/preview/2d708214-d987-42bb-b958-dce19103fa62
Odnotowano 41 cytatów z tego źródła
– Idzie śmiało w nocy iak we dnie, w bezludne bory iak na schadzki gromadne, gdzie iest naywiększy nacisk. CoqMinNic B.
– Nie iest ciekawy badać o cudze się sprawy, Wszystko zaś, co do niego należy, uważa, Nigdy nie wynayduje sobie utrapienia, Stosuie się do czasu, do Osob, do mieysca. CoqMinNic A7v.
patrz: CIEKAWY
– Są ludzie, ktorzy na dal coś się bydź widzą, z bliska nic się bydź nie zdaią. CoqMinNic C5.
patrz: DAL
– Kupiec po rozłożeniu okazałym swoich towarow, aby tylko troche z miny twey postrzegł, żeś z tego nie kontent, co ci pokazał; na tych miast mowi tonem poważnym: pokażę ia tu wnet coś, ale to coś (przydaie zaraz z postawą drogocenną) iest y rzadkie, y osobliwe [...]. CoqMinNic C4.
patrz: DROGOCENNY
– Pod czas obrzędow podwyższenia Papieżow na stolicę Piotrową w Rzymie, Dyakon Papiezki ubrany w Dalmatykę, trzyma coś nakształt tyczy y cienkiey y długiey, na końcu ktorey len rozczochrany wisi, ten ogiem podpalony, gdy w mgnieniu oka spłonie, na tych miast Dyakon Apostolski wielkim głosem zawoła: sic transit gloria mundi, tak przemiia chwała świata, Co dwakroć powtarza, daiąc znać, iż naywiększe pompy y okazałości, nie są tylko znikomym dymem y prędko w Nic obrocone. CoqMinNic B6v.
patrz: DWAKROĆ
– Honory, urzędy, urodzenie, dystyngwuią znakomicie człowieka; Coś iednak znakomitszym go ieszcze czyni, niż urodzenie, urzędy, y honory. CoqMinNic C7-C7v.
– Jak ten Author dziwacki, rzeką ci uszczypliwi Cenzorowie, zle rozumie swoie pożytki! CoqMinNic A2.
patrz: DZIWACKI
– Zona, ktora iest wielce cnotliwa a nie dziwaczka, iest to coś. CoqMinNic C5v.
patrz: DZIWACZKA
– Toż dopiero iako szkolnik Gryzmolę na papierze, Co mi przyidzie wierszem, albo Prozą na myśl o Czymsi. CoqMinNic B7v.
patrz: GRYZMOLIĆ
– Piękna niewiasta, a nie wykwintna y bez kaprysow, iest to coś. CoqMinNic C5v.
patrz: KAPRYS
– Coś osobliwego, dwie kobietki kokietki, ktore sobie sprzyiaią, y wzaiem się chwalą. CoqMinNic C6.
– Białogłowa, ktora wszystko kocha, iest kokietka niezmierna, pospolicie nikt ią nie lubi, Białogłowa, ktora nic nie kocha, na coż się zda na świecie? CoqMinNic C7.
patrz: KOKIETKA
– Coś osobliwego, dwie kobietki kokietki, ktore sobie sprzyiaią, y wzaiem się chwalą. CoqMinNic C6.
patrz: KOKIETKA
– Oszust ieden stanąwszy rzekł w pośrzodku ludu: Ze im Diabła pokaże wszystkim; na ten cudu Oglos, lud lekkowierny z mieysc się swoich rusza, By widzieć nieczystego mogl Asmodeusza. CoqMinNic B3v.
– Te potrawy tak soczyste, ktore z taką chciwością iemy; Te wina wyśmienite, ktore z takim smakiem piiemy; Te słodkie owoce, Te przednie likwory, z ktorych sobie czyniemy delicye; początek swoy naypierwszy z Niczego biorą. CoqMinNic A4v.
patrz: LIKWOR
– Gdym upoiony nie baczną prożnością, żebym sobie uczynił imię w Rzeczypospolitey Literackiey, opuściłem spokoyne mieszkanie w Prowincyi, abym się prżeniosł do Paryża mieysca wszelkiego zamieszania y nieporządku, chceli kto wiedzieć, kto też za moim przybyciem do tego miasta, przyszedł mię odwiedzieć y uczynić mi ofiarę swych usług? Nikt. CoqMinNic A2v.
patrz: LITERACKI
– [...] a iako ieden z ninieyszych Authorow mowi, bylibyśmy w ustawiczney trwodze ieden od drugiego, przechodzilibyśmy koło ludzi, ni około lwow, y nie bylibyśmy nigdy beśpieczni na iedną chwilę naszego życia, naszego maiątku, naszego honoru. CoqMinNic C5v.
patrz: MAJĄTEK
– Nic kłóci przyiaciela z przyiacielem, miłośnika z kochanką, żonę z mężem, y człowieka częstokroć z samym sobą. CoqMinNic A6v.
– [...] ani wątpię, żeby milionowe Dusze, ktore dziś tak się w marności y pysze zanurzaią, nie pragnęły z ostatnią usilnością kiedyś w Nic bydź obrocone; ale tego darmo pragnąć będą: Istność bowiem naywyższą władzą Wszechmocna, na ukaranie ich pychy y rozpusty, nie dopuści im tego sprawiedliwie, coby względem nieszczęśliwego stanu, w ktorym będą pogrążeni, za naywiększy sobie poczytali pożytek. CoqMinNic A5.
patrz: MILIONOWY
– Człowiek, ktory wszystko mowi, iest nieuważny, trzeba się go obawiać, Człowiek, ktory nic nie mowi, iest mruk ponury, nie trzeba mu dufać; Człowiek, ktory Coś mowi, iest człowiek, z ktorym upodobanie iest obcować, ukontentowanie towarzyszyć. CoqMinNic C7.
patrz: MRUK
– Człowiek, ktory wszystko umie, taki się ieszcze nie znalazł, Człowiek, ktory nic nie umie, każdy wie, gdzie go trzeba posadzić; Człowiek, ktory umie Coś, iest człowiek, ktorego się nie można dosyć nachwalić, naszacować. CoqMinNic C6v.
– Nic iest początkiem, ciągiem y końcem wszystkich naszych marności. Jest zawsze stałe, zawsze iednostayne, zawsze toż samo; napełnia rozum y serce nie napełniaiąc, y zabawia ie nie zabawiaiąc, iego nieżyzność iest obfita, a iego obfitość iest nie żyzna. CoqMinNic A6.
– W pomyślnościach szukamy KOGOS, ktoryby był świadkiem lub uczestnikiem naszego ukontentowania; w przeciwnościach szukamy KOGOS, ktoryby osłodził nasze przykrości, paiuiąc się niemi. CoqMinNic C.
– Dla nadziei CZEGOS, Pisorym z tak wielką usilnością trudzi się nad gładzeniem wierszy, wtąż Krasomowca nad cyrklowaniem peryodow. CoqMinNic C3.
patrz: PERIOD
– izali nie lepiey mieć rozmowę o Niczym, niżeli pisać oziębłe komedye iak Afranius, opłakane Tragedye iak Barbarydes, nudzące Opery iak Cassotius, Ody prozaiczne iak Dariolin, Epigrammata bezecne iako Epaphos, Piosnki karczemne iak Horribilis, Fraszki peryodyczne iak Faribolin, Poёmata niedosolone iak Garalipton, pochwały ni w pięć ni w dziewięć iak Toediosus y Miseremini, Tyry Satyryczne iak Regius, Dyssertacye prożne y niepożyteczne iak Lucius, Romanse niebeśpieczne iak Patelinius? CoqMinNic A3v-A4.
– HOmer wodz Pisorytmow Greckich, napisał iedno poёma o walce Szczurow, drugie o Zabiey woynie, y Wirgiliusz Xiąże Rymotworcow łacińskich napisał takoż iedno o Komorze. CoqMinNic A3v.
patrz: PISORYTM
– Białogłowa nie może się obeyść bez KOGOS, ktoryby iey rozrywką czas krocił, choćby też w reście była Papuga, albo iaki Polmędrek. CoqMinNic Cv.
– Byś ty miał wszystkie cnoty, wszystkie rozumy poiadł, ieżeli niemasz coś, będą od ciebie stronić, będą przed tobą uciekać z taką więc usilnością, z iaką więc rostropni ludzie uchodzą przed pewnemi źwierzętami, co ie Połmędrkami zowią. CoqMinNic C3v.
– Boiaźń rogaczeństwa, iest to mniey iak Nic, atoli iakie niezgody w wielu Domach ta płonna boiaźń nie wzrusza? CoqMinNic A6v.
– izali nie lepiey mieć rozmowę o Niczym, niżeli pisać oziębłe komedye iak Afranius [...] Romanse niebeśpieczne iak Patelinius? CoqMinNic A3v-A4.
– Co mamy we Francyi lepszego w kunszcie Tragedyi, nad Kornellego y Racyna? Nic. [...] W sztuce Romansowey nad Zaїdę, Xiężną Kliwiy, y pisma Imć Pani de Ville Dieu? Nic. CoqMinNic A5-A5v.
patrz: ROMANSOWY
– Jest Coś przykrego y obraźliwego, iako to moy Rywal, czyli przeciwnik zawistny. CoqMinNic C6.
patrz: RYWAL
– Niech mi kto powie, proszę, kto iest zupełnie wstrzemiezliwy w obfitości? samowładnie skromny w pośrzod naywiększych honorow? CoqMinNic A3.
– POCHWAŁA CZEGOS PRZYPISANA KOMUS. z Przemową śpiewną z Francuzkiego [...]. CoqMinNic B7.
patrz: ŚPIEWNY
– Co mowią niemi, co czuią ci, ktorzy węchu nie maią? Nic. CoqMinNic A6.
patrz: WĘCH
– Fecialis albo Caduceator à caduceo, co się tłumaczy po Polsku Wężokręt, to iest pręt dwoma wężami okręcony, z iakim więc Merkuryusza maluią, posła Bogow do ziemian. CoqMinNic B6.
– Przydam ieszcze że większa część Wierszopisow są wielomowcami o Niczym; że to co czyni naywięcey zaszczytu naszym Krasomowcom, są, że tak rzekę, połyskujące się Nice, w okazałych słowach oprawne, y z chlubą na widok wystawione; CoqMinNic B2v.
– Concino, albo Concini, Floreńczyk, zwany inaczey le Marechal d’Ancre, Krolowey Francuskiey Maryi de Medicis, Henryka IV. żony Wiernek y Totumfacki, ktorey umysł y z żoną swoią tak opanował, że pod czas regencyi więcey rządził iak Krolowa, wolą iey podług upodobania swego kieruiąc, ktorym postępkiem serca Francuskich Panow tak roziątrzył, że zgubę nakoniec na głowę swoią ściągnął, zabity 1617. CoqMinNic C2.
patrz: WIERNEK
– PRZEMOWA na notę Wisielcow. CoqMinNic B7.
– Szczęście nasze zawisło częstokroć od Niczego: bo czegoż wzdy pragnąć należy dla uszczęśliwienia się? CoqMinNic A7v.
patrz: ZAWISNĄĆ
– Przydam do tego wszystkiego, comkolwiek wam dotąd mowił o Niczym, Mościwi Panowie! iżby to był kray naylepszy na ziemi, gdzieby się żyło za Nic, gdzieby się iadło za Nic, owe żerowne kuropatwy, owe smaczne z kurcząt frykasy; gdzieby się piło za Nic, owe wina lepsze niż naydelikatnieysze iagod Burguńskich y Szampańskich soki, a iż byśmy poglądali na tego, iak na Człowieka z nieba zesłanego, ktoryby nam ofiarował piękną Kamienicę, albo piękną maiętność za Nic. CoqMinNic B2v.