Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KryszStat 1769 wydanie wtórne
Statecznosc umysłu albo nauka polityczna o stateczney cierpliwosci pod czas złych czasów napisana

http://polona.pl/item/2989128/2/
Odnotowano 8 cytatów z tego źródła
– Zwierzęta nawet, iako swe legowiska i puszczę kochaią, wodę ryby, powietrze ptastwo, i gniazda własnym życiem bronią. KryszStat 35.
– Wiele bab skąpych, i starych łakomcow znayduie się takich, co płakać nad złą dolą bliźniego woleliby kilka godzin, i tysiąc łez wprzódy wylać, niżeli z mieszka grosz ieden wyliczyć. KryszStat 47.
– Kres zaś, i ostatnia meta wszystkiego iest śmierć, albo zginienie. KryszStat 68.
patrz: META
– [...] nadęta iest puchlina, która bierze swóy początek od pychy, i zbytniego rozumienia o sobie, á to oboie pochodzi od opinii. KryszStat 14.
patrz: OBOJ
– A najpierwej zaczynam od Dawida Króla w Izraelu, którego za popisanie chlubne mnóstwa ludzi, pokarał Pan Bóg, że przez dzień, i to nie zupełny, wypadło powietrzem ludzi siedmdziesiąt tysięcy. KryszStat 223.
patrz: POPISANIE
– Pamiętay się być człowiekiem, tak i ty z sobą postąp, nie dziwuy się, ani chciey sprzeciwiać sie temu, co ludzkiey iest przyzwoito naturze. KryszStat 247.
– PO odprawionych harcach, przystępuię do samey potrzeby walney, i ostatnie siły wywrę, abym rospędził żale twoie, i utyski narzekaiące na złe czasy. KryszStat 50.
patrz: UTYSK
– Przestań tedy w tym uwłóczyć Bogu, co on wiadomym sobie sposobem, porządkiem i końcem czyni, i sprawuie. KryszStat 183.