Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KryszStat 1769 wydanie wtórne
Statecznosc umysłu albo nauka polityczna o stateczney cierpliwosci pod czas złych czasów napisana

http://polona.pl/item/2989128/2/
Odnotowano 16 cytatów z tego źródła
– Pódźmy do Elementu wodnego: sławne na cały świat rzeki, iedne iuż nazwiska swoie, á nawet i mieysce, którym długowiecznie płyneły, pogubiły; drugie bieg swoy przemieniły, niektóre na wiele rozdzieliwszy się małych rzeczek, i pierwszą straciwszy sławę, więcey iuż żeglowne być nie mogą. KryszStat 64.
– Do dobrey zaś doli należą bogactwa, honory, wielomożność, zdrowie, i długowieczność. Do złey: niedostatek, niesława, niedołężność, choroby, śmierć, i cokolwiek przeciwnością nazwać się godzi. KryszStat 27.
– Może się znaleść na świecie do długowiecznego, ale wiecznego nie iest nic, ani będzie. KryszStat 62.
– Z tych tedy dowodow, naucz się że źli, bez kary nie zostaią, albo maią wnętrzną przez strofowanie sumnienia, i gryzotę, albo powierzchowną przez plagi cięszkie, i śmierć haniebną KryszStat 183.
patrz: GRYZOTA
– KToby mi to dał, aby to moie usiłowanie, nie tylko przyięte, ale i pomocne było tobie, który barziey za własney miłości, niż rozumu powodem idąc, nie winną żalow i gryzoty niepotrzebney, staiesz się ofiarą. KryszStat 248.
patrz: GRYZOTA
– Wnętrzne są, które trapią umysł, ale ieszcze w ciele będący, iako to utrapienia, frasunki, kłopoty, niesława, boiaźń, wstyd, żal i sumnienia gryzota. KryszStat 176.
patrz: GRYZOTA
– Nie masz tak zapamiętałego, i nie było nigdy, ani będzie człowieka, któryby wnętrzney kary przy każdym z osobna z występkow swoich nie miał doznawać; srogą czaiąc gryzotę wewnątrz, albo przed dopuszczeniem się, albo barziey ieszcze po dopuszczeniu się złego. KryszStat 177.
patrz: GRYZOTA
– Nastąpiła zaiadła zazdrość, nie pohamowane gniewy i krwi rozlania, nie nasycone wznieciło się łakomstwo, niedbaiąca ni o co, przedtym wesołość i z samey tylko nienawiści swe ukontentowanie maiąca, przemieniła się w frasowliwe bogactwo, wszystkich wraz panuiących władza, do kilku tylko przeniosła się osób, które zawo[j]owawszy z wielką krzywdą przyrodzenia ludzkiego, nieiako iuż nad ludźmi równemi sobie, ale iako nad zwierzęty, okrutnie panować zaczeli, życia nawet i śmierci prawo przywłaszczywszy sobie, Boską prawie odebrali władzę: Ztąd kłopoty, starania gryźliwe, ziawiły się frasunki, i niby mało iuż całego świata gruntow dla wygody było ludzkiey, udali się z ślepą odwagą na nie ograniczoną niezmiernego morza rozległość, według szaloney żądzy, każdy swe zamierzaiąc biegi [...]. KryszStat 38-39.
patrz: GRYŹLIWY
– Zwierzęta nawet, iako swe legowiska i puszczę kochaią, wodę ryby, powietrze ptastwo, i gniazda własnym życiem bronią. KryszStat 35.
– Wiele bab skąpych, i starych łakomcow znayduie się takich, co płakać nad złą dolą bliźniego woleliby kilka godzin, i tysiąc łez wprzódy wylać, niżeli z mieszka grosz ieden wyliczyć. KryszStat 47.
– Kres zaś, i ostatnia meta wszystkiego iest śmierć, albo zginienie. KryszStat 68.
patrz: META
– [...] nadęta iest puchlina, która bierze swóy początek od pychy, i zbytniego rozumienia o sobie, á to oboie pochodzi od opinii. KryszStat 14.
patrz: OBOJ
– A najpierwej zaczynam od Dawida Króla w Izraelu, którego za popisanie chlubne mnóstwa ludzi, pokarał Pan Bóg, że przez dzień, i to nie zupełny, wypadło powietrzem ludzi siedmdziesiąt tysięcy. KryszStat 223.
patrz: POPISANIE
– Pamiętay się być człowiekiem, tak i ty z sobą postąp, nie dziwuy się, ani chciey sprzeciwiać sie temu, co ludzkiey iest przyzwoito naturze. KryszStat 247.
– PO odprawionych harcach, przystępuię do samey potrzeby walney, i ostatnie siły wywrę, abym rospędził żale twoie, i utyski narzekaiące na złe czasy. KryszStat 50.
patrz: UTYSK
– Przestań tedy w tym uwłóczyć Bogu, co on wiadomym sobie sposobem, porządkiem i końcem czyni, i sprawuie. KryszStat 183.