Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KryszStat 1769 wydanie wtórne
Statecznosc umysłu albo nauka polityczna o stateczney cierpliwosci pod czas złych czasów napisana

http://polona.pl/item/2989128/2/
Odnotowano 43 cytatów z tego źródła
– Przeto dziwuymy się ukrytey mądrości Boskiey krokom, á nie badaymy się ciekawie [...]. KryszStat 140.
– Publiczny niewstyd, i zdrady, podstępki i oszukania, iawne krzywdy i zdzierstwa, iakoby naychwalebnieysze cnoty, miedzy nami tryumfuią: nie daie nad nieprzyiacioły zwycięstwa, bośmy miedzy sobą nie zgodni, i stokroć barziey ieden drugiego, aniżeli nieprzyiacioł naszych, nienawidziemy. KryszStat 150.
patrz: CHWALEBNY
– To we wszystkich rzeczach przyznawać trzeba, á osobliwie naychwalebnieyszą piosnkę śpiewać, że dał rozum, poznanie rzeczy, i moc do zażywania wszystkiego. KryszStat 253.
patrz: CHWALEBNY
– Dobrze ow sławny, i nayfundamentalnieyszey Mathematyczney nauki Doktor Euclides, ciekawie, i siła wybadywaiącemu się o Bogach, odpowiedział: Caetera quidem nescio, illud tantum scio, quod odêre curiosos. Więcey nie wiem, to tylko wiem, że nienawidzą ciekawych. KryszStat 117.
patrz: CIEKAWY
– Chcesz nasycić ciekawe oko widzeniem budownych miast, fortec, i zamków obronnych, wesołych Prowincyi poznać dalekie Państwa, rzeki i morza rozległe. KryszStat 10.
patrz: CIEKAWY
– Pódźmy do Elementu wodnego: sławne na cały świat rzeki, iedne iuż nazwiska swoie, á nawet i mieysce, którym długowiecznie płyneły, pogubiły; drugie bieg swoy przemieniły, niektóre na wiele rozdzieliwszy się małych rzeczek, i pierwszą straciwszy sławę, więcey iuż żeglowne być nie mogą. KryszStat 64.
– Do dobrey zaś doli należą bogactwa, honory, wielomożność, zdrowie, i długowieczność. Do złey: niedostatek, niesława, niedołężność, choroby, śmierć, i cokolwiek przeciwnością nazwać się godzi. KryszStat 27.
– Może się znaleść na świecie do długowiecznego, ale wiecznego nie iest nic, ani będzie. KryszStat 62.
– Nie mniey dziwna zaraza w Affryce. w mieście Karthaginie zawzięła się, i w Prowincyi samey nazwaney Numidya, ośmkroć sto tysięcy ludzi zmarłych rachowano, w drugiey części Affryki, która nad morzem leży, dwakroć sto tysięcy, także w mieście Utyka trzydzieści tysięcy padło żołnierzy na obronę tamecznego miasta posłanych. KryszStat 224.
patrz: DWAKROĆ
– KToby mi to dał, aby to moie usiłowanie, nie tylko przyięte, ale i pomocne było tobie, który barziey za własney miłości, niż rozumu powodem idąc, nie winną żalow i gryzoty niepotrzebney, staiesz się ofiarą. KryszStat 248.
patrz: GRYZOTA
– Wnętrzne są, które trapią umysł, ale ieszcze w ciele będący, iako to utrapienia, frasunki, kłopoty, niesława, boiaźń, wstyd, żal i sumnienia gryzota. KryszStat 176.
patrz: GRYZOTA
– Z tych tedy dowodow, naucz się że źli, bez kary nie zostaią, albo maią wnętrzną przez strofowanie sumnienia, i gryzotę, albo powierzchowną przez plagi cięszkie, i śmierć haniebną KryszStat 183.
patrz: GRYZOTA
– Nie masz tak zapamiętałego, i nie było nigdy, ani będzie człowieka, któryby wnętrzney kary przy każdym z osobna z występkow swoich nie miał doznawać; srogą czaiąc gryzotę wewnątrz, albo przed dopuszczeniem się, albo barziey ieszcze po dopuszczeniu się złego. KryszStat 177.
patrz: GRYZOTA
– Nastąpiła zaiadła zazdrość, nie pohamowane gniewy i krwi rozlania, nie nasycone wznieciło się łakomstwo, niedbaiąca ni o co, przedtym wesołość i z samey tylko nienawiści swe ukontentowanie maiąca, przemieniła się w frasowliwe bogactwo, wszystkich wraz panuiących władza, do kilku tylko przeniosła się osób, które zawo[j]owawszy z wielką krzywdą przyrodzenia ludzkiego, nieiako iuż nad ludźmi równemi sobie, ale iako nad zwierzęty, okrutnie panować zaczeli, życia nawet i śmierci prawo przywłaszczywszy sobie, Boską prawie odebrali władzę: Ztąd kłopoty, starania gryźliwe, ziawiły się frasunki, i niby mało iuż całego świata gruntow dla wygody było ludzkiey, udali się z ślepą odwagą na nie ograniczoną niezmiernego morza rozległość, według szaloney żądzy, każdy swe zamierzaiąc biegi [...]. KryszStat 38-39.
patrz: GRYŹLIWY
– O Boże! o iakże niedościgłe są mądrości twoiey kroki i ułożenia, nie nam tylko prywatnie żyiącym ginąć trzeba nie nam; gineli ludzie przed nami, i po nas ginąć będą, zginie i świat na ostatek, ale twoie nigdy nie przeminą słowa: [...]. KryszStat 71.
patrz: KROK
– Zwierzęta nawet, iako swe legowiska i puszczę kochaią, wodę ryby, powietrze ptastwo, i gniazda własnym życiem bronią. KryszStat 35.
– Wiele bab skąpych, i starych łakomcow znayduie się takich, co płakać nad złą dolą bliźniego woleliby kilka godzin, i tysiąc łez wprzódy wylać, niżeli z mieszka grosz ieden wyliczyć. KryszStat 47.
– Kres zaś, i ostatnia meta wszystkiego iest śmierć, albo zginienie. KryszStat 68.
patrz: META
– I iako wodny statek będąc czczym, i nie naładowanym i żadnego styru nie maiącym, od naymnieyszego wiatru miotanym bywa po morzu, tak w nas ustawicznie błądząca, i niestateczna myśl będzie, póki rozsądkiem iako styrem iakim kierować się nie zechcemy. KryszStat 22.
patrz: MIOTANY
– Widział zaś ten sen wednie, gdy się troche po obiedzie przesypiał; który obaczywszy, á nieco w myślach roztargniony będąc, powstał, i zaraz według zwyczaiu Sekty swoiey, umywszy się wodą, biegł do Mołny nazwanego Edebal, który tam poblizu przy Meczecie mieszkał, tam do niego (według słow Historyi Tureckiey) rzeknie: widziałem człowiecze czci godny, światłość Księżyca z łona wychodzącą twoiego, i potym na moie przychodzącą łono. KryszStat 93.
patrz: MOŁNA
– Takie to są prawdziwie katownie, i naynieznośnieysze morderstwa. KryszStat 180.
patrz: MORDERSTWO
– Nie inaczey pod czas plag powszechnych dzieie się, których imaginacya barziey trwoży, i prożny obraz rzeczy, niż sama rzecz; ale mówisz, oto gromady zbroyne, dobyte miecze, napięte strzały, narychtowane działa; i cóż z tego? coż ci to wszystko zrobić może? zabić: á zabicie co? śmierć: śmierć zaś co iest? nic innego, ieno rozstanie duszy z ciałem. KryszStat 206.
– Przeciwko Boskiey sprawiedliwości niektóre zarzucenia nieuważnych ludzi są wspomnione, i odpowiedzi na nie skutecznie błąd ich obiaśniaiące. KryszStat 167.
– Tych zaś defektów, które zepsowany ma w sobie umysł, peregrynacya nie uleczy żadna, i choćbyś okrętami zbiegał drogi nie zmiernego Oceanu, krokiem iednym nie ucieczesz od swych passyi, wszystkiemi całego morza nie obmyiesz ich wodami, żadną nie zarzucisz ziemią. KryszStat 8.
patrz: OBMYĆ
– [...] nadęta iest puchlina, która bierze swóy początek od pychy, i zbytniego rozumienia o sobie, á to oboie pochodzi od opinii. KryszStat 14.
patrz: OBOJ
– Chcesz nasycić ciekawe oko widzeniem budownych miast, fortec, i zamków obronnych, wesołych Prowincyi poznać dalekie Państwa, rzeki i morza rozległe. KryszStat 10.
patrz: OKO
– Nie mniey dziwna zaraza w Affryce. w mieście Karthaginie zawzięła się, i w Prowincyi samey nazwaney Numidya, ośmkroć sto tysięcy ludzi zmarłych rachowano, w drugiey części Affryki, która nad morzem leży, dwakroć sto tysięcy, także w mieście Utyka trzydzieści tysięcy padło żołnierzy na obronę tamecznego miasta posłanych. KryszStat 224.
– Coż mam mówić o Rzymianach, których klęsk księgi barzo licznych Dzieiopisow są pełne? nie było mieysca, któregoby śmiercią swoią nie naznaczyli, nie było morza, któregoby krwią swoią nie zafarbowali: iedna woyna Kartagineńska powtornie wypowiedziana Bellum Punicum we Włoszech, Hiszpanii, i Sycylii, przez 17. lat nie spełna, milion pięć kroć sto tysięcy pożarła. KryszStat 220.
– A najpierwej zaczynam od Dawida Króla w Izraelu, którego za popisanie chlubne mnóstwa ludzi, pokarał Pan Bóg, że przez dzień, i to nie zupełny, wypadło powietrzem ludzi siedmdziesiąt tysięcy. KryszStat 223.
patrz: POPISANIE
– Troche przytrudna rzecz wyrazić to słowy, i do poięcia nie iest tak snadna; ale dalszym dyskursem lepiey się obiaśni, byleś w tak trudney materyi nie tęsknił. KryszStat 82.
patrz: PRZYTRUDNY
– Pamiętay się być człowiekiem, tak i ty z sobą postąp, nie dziwuy się, ani chciey sprzeciwiać sie temu, co ludzkiey iest przyzwoito naturze. KryszStat 247.
– Troche przytrudna rzecz wyrazić to słowy, i do poięcia nie iest tak snadna; ale dalszym dyskursem lepiey się obiaśni, byleś w tak trudney materyi nie tęsknił. KryszStat 82.
patrz: RZECZ
– Wziętych żywcem dwa tysiące dwieście, okrom tych, co się potopili w rzece. [...] W Macheruncie, tysiąc siedem set. KryszStat 216.
– Coż mam mówić o Rzymianach, których klęsk księgi barzo licznych Dzieiopisow są pełne? nie było mieysca, któregoby śmiercią swoią nie naznaczyli, nie było morza, któregoby krwią swoią nie zafarbowali: iedna woyna Kartagineńska powtornie wypowiedziana Bellum Punicum we Włoszech, Hiszpanii, i Sycylii, przez 17. lat nie spełna, milion pięć kroć sto tysięcy pożarła. KryszStat 220.
patrz: STO
– Ale nie dawnieyszych tylko wiekow, á to i przeszłego wieku, ledwo kilkaset Luzytanow i Hiszpanow, znalazszy świat nowy w Indyi, iako grad zboże, tak oni lud nagi i niezbroyny tameczny, znieśli, wyspy wielkie barzo, Kuba, Hayty, Jukaya, po sześć kroć, albo i milionie całym miewaiące w sobie ludzi, ledwo po kilkunastu reszty w nich zostało; Prowincye, Peruańska, Mexykańska niezliczone mnóstwa ludzi w sobie miały, á potym iako z nieba zrzuconym ogniem przez tych kilkuset ludzi, do szczętu wyniszczone zostały. KryszStat 222.
– Coż mam mówić o Rzymianach, których klęsk księgi barzo licznych Dzieiopisow są pełne? nie było mieysca, któregoby śmiercią swoią nie naznaczyli, nie było morza, któregoby krwią swoią nie zafarbowali: iedna woyna Kartagineńska powtornie wypowiedziana Bellum Punicum we Włoszech, Hiszpanii, i Sycylii, przez 17. lat nie spełna, milion pięć kroć sto tysięcy pożarła. KryszStat 220.
patrz: TYSIĄC
– Podobnym sposobem widział sen Ertukuł Ociec pierwszego Osmana, z ktorego Turcy i Ottomański pochodzi narod. Widział zaś ten sen wednie, gdy się troche po obiedzie przesypiał; który obaczywszy, á nieco w myślach roztargniony będąc, powstał, i zaraz według zwyczaiu Sekty swoiey, umywszy się wodą, biegł do Mołny nazwanego Edebal, który tam poblizu przy Meczecie mieszkał, tam do niego (według słow Historyi Tureckiey) rzeknie: widziałem człowiecze czci godny, światłość Księżyca z łona wychodzącą twoiego, i potym na moie przychodzącą łono. KryszStat 93.
patrz: UMYĆ
– PO odprawionych harcach, przystępuię do samey potrzeby walney, i ostatnie siły wywrę, abym rospędził żale twoie, i utyski narzekaiące na złe czasy. KryszStat 50.
patrz: UTYSK
– Przestań tedy w tym uwłóczyć Bogu, co on wiadomym sobie sposobem, porządkiem i końcem czyni, i sprawuie. KryszStat 183.
– Wina, grzech, przestępstwo woli i Przykazania Boskiego, rowno z mlekiem macierzyńskim w naturę naszę się wlewa. KryszStat 185.
– Nie dość tego, że nas przytomne rzeczy rozrzewniaią, ale i przyszłym wnoszeniem prożne w nas widzim zamieszanie. KryszStat 212.
patrz: WNOSZENIE
– To się teraz dzieie na nowym świecie, gdzie Chrześciańskie zapadszy okręty, wypolerowały dzikie owe ludzie, i tak do wiary S. iako do dobrych przyuczaiąc obyczaiow, á lubo ich wiele wpierwiastkach przez woynę wyniszczą, przez nowe iednak słobody i osady znow rozmnożą, i napełnią krainę [...]. KryszStat 163.
– Coby z Francuzow, Anglikow, Hollandow, Hiszpanow, Niemcow, dotychczas dobrego było, gdyby wielkich tych ludzi prawem i woyną wyćwiczeni i oświeceni nie byli? zostawaliby w grubiaństwie i dzikości dotąd, zaboystwy sobie i sąsiadom obmierzli, bez prawa, rządu, Bogu, i ludzi nieznaiącemi, ale gdy oni od Rzymianow, my dalsi zaś od nich wyuczyliśmy się wszystkiego, co może ieno znaleść się lepszego i do życia naszego barziey potrzebnego? KryszStat 162.