Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OpalKSat1650 1650 oryginał
Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze należące

https://polona.pl/item-view/92618667-8444-41ab-a5e6-45134aecfcb6?page=6
Odnotowano 99 cytatów z tego źródła
– Ledwie dźiewczynie śiedm lat; iusz iey wspomináią Młodźianow rożnych/ gachow. Do rąneczká z chłopcy Máło nie co dźień/ Piątkom pewnie nieprzepuszczą/ Muzyká/ Bánkiećiki/ taneczki/ rozmowki Z Męszczyznámi/ náuczą przed czásem wszytkiego. OpalKSat1650 32.
patrz: BANKIECIK
– Ná koniec pytam/ czy ten w wolnośći Szlácheckiey Żyie czy nie/ ktorego ámbicia ślepa Zá nos wodźi iako chce/ szepcąc mu do vchá/ Y zgołá roskázuiąc/ áby sypał złotem/ Aby Dworskich vymował/ per fas et per nefas, Honorow/ Starostw/ bogactw/ ćiekáwie szukáiąc/ Ono zgołá komu swe żądze roskázuią Y prywatne áffekty/ niegodźien wolnego Niegodźien y Szlachćica tytulu. OpalKSat1650 9.
– Nie dźiwowáć się iednak/ gdy kto nie vważa W młodych lećiech/ co to iest. Latá go omowią/ Dźiećiuch nie myśli tylko o pile/ o cydze/ Ograniu/ Kozłowániu/ y prożnych zabáwách. OpalKSat1650 67.
patrz: CYGA
– Priwaty ná placu. Teraz by ich dochodźić/ gdy pogoda/ rzeczesz. Własznie. Zgadłeś/ ná ten czás/ gdy Oyczyzna mdleie. Duszkosz by iey dokonáć/ y dobić do końcá. OpalKSat1650 70.
– Ten Lewus cos go tak Z młodu chował niedługo ze cie y z nogami Iusz czuwa na twe zdrowie do Aptek zaziera. Aby tam co na sczurki komuś zgotowąno Zadał ci w drobiąnecce albo co polewce [...]. OpalKSat1650 41.
– Ná to wszystko ieden Xiądz ták mi replikował/ Miły bráćie tosz ná nas inwektywy stroisz Drobnieyszych? á wyższych głow/ y Arcykapłanow Przemijasz. Zkądże mamy bráć násze exempla Ieśli nie z nich. Toż czynią y więcey/ co y my. Dopierosz tu iák prawi ták prawi duchniczek/ Iáko Biskupi czásem Biskupstwá kupuią/ Symonią przybrawszy w płaszczy donatywny/ Y tu o tym przytoczył baikę. OpalKSat1650 127.
patrz: DUCHNICZEK
– A kiedy też duszno/ Kędysz y refugium, kędy securitas? Ieśli nie do obronnych Miast/ y fortec bliskich? OpalKSat1650 135.
patrz: DUSZNO
– Synek twoy pnie się widzę ná nierowne rzeczy Condicij ledwie by iego náráchował Kilká dźieśiąt Tysięcy/ á Pánnę z dwiemá kroć Chce poiąć? Czy oszalał? OpalKSat1650 23.
patrz: DWAKROĆ
– Niechći będzie exemplo Kanclerzow potomstwo/ Albo więc y Hetmanow krotko dziedziczące. Czemu? bo ich nabycie/ máło kiedy dobre. OpalKSat1650 25.
– Szczerość kędyś Daleko vstąmpiłá/ w Polszcze iey nie pytay. Stronią ludzie od siebie/ á ieden drugiego Strzeże się iáko ogniá/ iák Nieprzyiacielá. Cosz kiedy trudno poiąć te Cery zmyślone Te słowá farbowáne y falszem okryte. OpalKSat1650 65.
– [...] Kiedy owo Faraon gonił Żydow/ y gdy Zátonął z Woyskiem wszystkim/ pływały po Morzu Kołpaki/ Ferezye/ Ryśie/ y Sobole. OpalKSat1650 93.
patrz: FEREZJA
– A to będą siáć wszędźie nowinki O tobie/ niesławą twą gembę wymywáiąc. OpalKSat1650 50.
patrz: GĘBA
– Wspomniszli też Krolá Aż on go Kaźirodem/ zdźiercą/ oppressorem Wolnośći nászych zowie. Będźie wzmianka iáka Przy stole o Hetmánách/ áż on wnet wypadnie. Ci to gorzáłkosiowie/ pijanicy/ co więc Przy Gorzałce o woynie dyszkuruią radząc. Y tak o wszystkich inszych będźie gadał/ gembę Słáwą ich wymywáiąc/ prawy censor morum. OpalKSat1650 143.
patrz: GĘBA
– Aczci sámi Prałaci cięższy niż Plebani: Bo ktoż ich ánimuszom porowna? kto stroiom? Suknia fałdorum centum, multique coloris, Sutanna y Mantolet chwarszczą/ trzewik świeży Skrzypi po Norembersku zrobiony. Panczoszka Iedwabna/ nuż Kabacik ze skorek pachniących. Zalatuie od niego/ iáko gdybyś siedział W Kramie perfumownika. OpalKSat1650 126.
patrz: KABACIK
– Senat miesza izbę, miásto vspokoienia. Przymowkámi, vszczypkámi res peraguntur. A ná koniec cnotá przedayna y wszystko. Zwłaszcza gdy prywane kaptacye nastąmpią. OpalKSat1650 174.
patrz: KAPTACJA
– ZAwczásu opowiadam że dobrych nieganię Żołnierzow/ ktorzy wiedzą co Szkoła Rycerska. Ani stárych Katanow tykąm y odważnych Koronnych bohatyrow/ dawnych Woiownikow/ Ani Cnego Rycerstwá/ ktorekolwiek godne Tákowego tytułu: przyznawąm że nimi Cáłość Oyczyzny stoi/ nimi rząd Woyskowy. OpalKSat1650 87.
patrz: KATAN
– Nieprzyiaćiel we trzech mil w stu tysięcy idźie Albo w kilkukroć/ á my niewiemy kędy iest. Dam pokoy/ bo áż serce boli y wspomináć. OpalKSat1650 174.
patrz: KILKAKROĆ
– Ale szczerych przyiaćioł Dyogenesową Laternką trzebá szukáć wśrzod dniá/ y to ich tu Nieznaydźiesz. OpalKSat1650 65.
patrz: LATERNKA
– Dźiewczęćiu ledwie śiedm lat/ á iusz wie co choży Co ruchawy pacholek. OpalKSat1650 33.
– A nie dźiw/ że Bog karze/ bo wszystkie niedźiele Y dni święte ták w Miástách iáko y Miásteczkách Y we Wśiách y v Szlachty ná to obrocone Lokactwo y obżarstwo. OpalKSat1650 120.
patrz: ŁOKACTWO
– Smierć łuk swoy y z strzáłmi támże porzućiłá/ Kupido tákże łuczek y strzałki położył. OpalKSat1650 13.
– Z tądże owa fabula vrosła czy prawda Że ktoś wino czworakiem gnoiem w swey winnicy Obkładał/ Lwiem/ y Małpim/ y Owczym y świnim. OpalKSat1650 119.
patrz: MAŁPI
– Raz do roku kur álbo Cielęćiná będźie. Dobra Rzepa/ Kapusta/ álbo y Márchewká. OpalKSat1650 53.
patrz: MARCHEWKA
– Y niewstyd ćię Maszkaro iść tą nieszczerośćią Z BOgiem/ z ludźmi/ z Krewnemi? Leżysz bez potrzeby Boday więcey nie wstałá. OpalKSat1650 17.
– Będą ná placu Włoskie dźiardyny/ pártery/ Wiridárze/ Altany/ Groty/ Kuridárze/ Bálety/ Maszkaráty/ Curanti/ Pawany Pasamezy; nuż potym Włoskie opisánie/ Aby rzeczono że był we Włoszech Xiądz Dźierbin. OpalKSat1650 153.
– V nich to namędrsza Macaronicè mowić/ á siáć Solecismy Z Bárbáryzmámi oraz. OpalKSat1650 60.
patrz: MĄDRA
– A potym za mąż pójdzie/ to jest za siódmego/ Boś i ty był szóstym w liczbie; jednym słowem/ w piąciu Lat/ już to drze siódmego Małżonka/ czy więcej. OpalKSat1650 38.
patrz: MĄŻ
– Co starzy Tragikowie piszą o Medeách O Prognych/ Megierách/ wszystko sie to iśći Y wszystko praktykuie tymi teraz czásy/ Y owszem dáwne one z Szaleństwá czyniły Cokolwiek więc czyniły/ ále śiłá tákich V nas ktore z vwagą y z poradą czynią/ Ná to się vsadźiwszy/ áby w niwecz dźieći Obroćiły po Oycu zmarłym pozostałe. OpalKSat1650 41.
patrz: MEDEA
– Szlachtá powszechnie v nas ná to się záwźięła Opprimowáć wolnośći mieyskie/ y kijem zbić Mieszczanká nie nowiná/ bo to chłop nie szlachćić. OpalKSat1650 130.
– A drugi nie śmie głosem wyrzec/ o co prośi/ Dla tego gembą tylko miga coś pod nosem Mrucząc iáko Niedźwiadek iáki/ á złe myśli. OpalKSat1650 107.
patrz: MIGAĆ
– Widzę twe Minucye/ prawie Minutias/ Y kilka oraciek błazenskich y głupich. Coś solidum napisał kiedy? kędy proszę? Idźie ieno á weyrzy w Literatow prace/ Ktore w obcych Krolestwách ná świát wypuszczáią. OpalKSat1650 61.
patrz: MINUCJA
– Wiem iáko Pan z Gorki Vkradźiony był kiedyś w Polszcze przez Korzboka Lubo miał gwałt pachołkow/ lecz ći niewiedźieli Gdźie się Pan podźiał/ á Pan gdźieś głęboko w Sląsku NIe dawny mamy przykład Młodenkiego Páná Co z bánkietu z Czeladźią wszystką wyiachawszy Zgubiony/ w błoćie szczerym vtonął: gdźie żaby Spiewały mu requiem, iák pijem ták pijem. OpalKSat1650 48.
– Z tąd prędkie śmierći idą y w młodynkim wieku Z tąd one gemby/ z ktorych wyćisnąłbyś piwo Gdybyś go zá nię zázdżął. OpalKSat1650 120.
– Mury lecą/ wszystko Oraz się w Mieśćie wali. Pustek mnoho wszędźie. OpalKSat1650 120.
patrz: MNOGO, MNOGO, MNOHO
– Przedtym stárzy Polacy takie więc dawáli Dźiećiom swoim monita. Dźiatki/ miłe dźiatki/ Szukaymy chlebá pługiem/ to zbior napewnieyszy Ten się Bogu podoba/ ten on błogosławi. OpalKSat1650 54.
patrz: MONIT, MONITUM
– Listeczek tesz przeczyta sekretnym záwarty Signetem/ y zrozumie wszelákie mrugnienie. OpalKSat1650 23.
patrz: MRUGNIENIE
– Ale rzeczesz, z kosztem To moim wielkim będźie. Błaznie z większą będźie Twoią zgubą gdy syná tákiegosz mieć będźiesz Iákoś sąm iest/ domator/ bałamut y muńká/ Ignorant/ y w roli swey wszystek vtopiony. OpalKSat1650 122.
patrz: MUŃKA
– Nic nievmie tylko łgáć/ á vdáwáć rzeczy/ W źwierćiedle vstáwicznie ni tám Małpá jáka Muszczę się/ goli brodę y dwá rázy o dźień. OpalKSat1650 3.
– Powiedźiał że z winá Czworáki humor rośćie y postęmki rożne. [...] Trzeći pokorniuchni/ Naboż[ni]uchni/ y skromni/ gdy sobie podleią/ Tym owczy humor służy. OpalKSat1650 119.
– Gaszkowie nadglądáią/ Muzyczką poczyná Powoli się ozywáć. OpalKSat1650 19.
– Dosyć y nádmienić/ Gdy y świeże przykłady/ rzecz zá mnie odprawią. OpalKSat1650 90.
patrz: NADMIENIĆ
– A tesz mąmli wyrzec/ Siła się Pánow tákże niedatnych znayduie. OpalKSat1650 50.
patrz: NIEDATNY
– SIła się/ Mikołáiu moy drogi/ tákowych Rzeczy v nas znayduie/ ktore nieforemnie Pachnąć muszą złey sławy smrodem nápuszczone/ Ktorych się własne dźieći od swych Oycow vczą. OpalKSat1650 51.
– Náprzod że mu się trafia dobre ożenienie/ To iest bogate/ luboć coś tám powiádáią O Pánnie nieforemnie/ lecz to ieszcze mnieysza. OpalKSat1650 22.
– Czemusz się y ow drugi w swoiey tákże kochá? Choć coś nieforemnego o niey powiadáią? Dla tego że nadobna. OpalKSat1650 34.
patrz: NIEFOREMNY
– Y dobrze rzekł/ bo śmiáć się Krolowi dla tego Że błazna Senatorem vrobił? nie grzeczna. OpalKSat1650 174.
– A to będą siáć wszędźie nowinki O tobie/ niesławą twą gembę wymywáiąc. OpalKSat1650 50.
patrz: NIESŁAWA
– Táka opatrzność Boża przez to/ że y włosy Násze ma policzone/ nie traći powagi/ Y owszem iáwnie mentis omnia regentis Powszechność pokazuie y rząd nievstayny/ Ták y Krolowie swoiey nie tracą godnośći Przez dozor w małych rzeczách/ z kąd záś wielkie płyną. OpalKSat1650 135.
patrz: NIEUSTAJNY
– Więc y to by niezgorsza mym zdániem/ áby też Buława nie przy iednym zostawałá záwsze/ Ale rożnym y w rożnych bywałá zlecona Okazyách. OpalKSat1650 78.
patrz: NIEZGORSZA
– Roskosz iest iák gość iáki/ lecz wesele ktore Z Cnoty pochodźi prawym názwę gospodárzem W iednym domu powszechnym trfałym/ iednostaynym Co raz kwitnie y rośćie/ á do ostatniego Kresu żyćia niezmiennie/ y záwsze przytomne. OpalKSat1650 114.
– Występki notowałem/ bez ktorych/ kto proszę? Y dobrze gdźiesz Poetá nápisał. OpalKSat1650 178.
patrz: NOTOWAĆ
– Iusz ten sobie obiecuie/ Y przed czásem nieborak głupie tryumfuie. Iák by go podkáć miáło/ to co vbrdał w głowie. OpalKSat1650 20.
patrz: PODKAĆ
– Cichá wodeczká rada brzegi więc podrywa/ Tákowe są naturki tych to Sycofantow Przykrytych skorką owczą/ wewnątrz szczerych wilkow. OpalKSat1650 43.
patrz: PODRYWAĆ
– Syreny/ ćisz tesz báią Poetowie/ swoim Pieszczonym głosem wábią do siebie/ tych co tám Blisko zegluią/ potym ná skały przywiodszy Y ná odmenty morskie y nurty głębokie/ Onychże pogrążaią y topią ná wieki. OpalKSat1650 9.
– MYśliłem coby pisáć pod te czásy w Polszcze Historyą czy Rymy/ czy co do zábawy Czy Sielánki/ czy frászki/ czyli Sowizrzáłow/ Albertusow/ czy baiki/ czy też Orácie. Czyli mowy pogrzebne/ czy gratulacie. Czy plęsy/ álbo pienia godne nie wiem czegoś. OpalKSat1650 Aij .
patrz: POGRZEBNY
– Poda tesz Żonce w iáiu álbo w poleweczce Niestrawny bolum, ktory tey nocy poczuie/ A iutra niedoczeka. OpalKSat1650 55.
– Na ten czas to podobno popłacało/ kiedy Orłowie swoje gniazda sadzili tam kędy Miasto leży/ od nichże stolica nazwana. OpalKSat1650 31 .
patrz: POPŁACAĆ
– Był ieden Szláchćic w Polszcze/ co wszytko budował/ Zbudowawszy rozwalał/ nástąmpił Syn po nim Prawdźiwy budowniczy/ álbowiem Oycowskie Budynki porozrzucał/ nową co raz fozą Stawiáiąc rożne klatki/ ász tesz przebudował Chudźiná y dostatki/ y wioski/ y wszystko. OpalKSat1650 53.
– Náprzod że mu się trafia dobre ożenienie/ To iest bogate/ luboć coś tám powiádáią O Pánnie nieforemnie/ lecz to ieszcze mnieysza. OpalKSat1650 22.
– W tym obay ocknąwszy się Saydaki trafunkiem Iákoś pozámieniali/ że śmierć wźięłá łuczek Y strzałki Kupidyna/ á Cupido śmierći. OpalKSat1650 13.
– Záczym comći pozwolił/ znowu rewokuię. OpalKSat1650 7.
patrz: REWOKOWAĆ
– Wspomniszli też Krolá Aż on go Kaźirodem/ zdźiercą/ oppressorem Wolnośći nászych zowie. Będźie wzmianka iáka Przy stole o Hetmánách/ áż on wnet wypadnie. Ci to gorzáłkosiowie/ pijanicy/ co więc Przy Gorzałce o woynie dyszkuruią radząc. Y tak o wszystkich inszych będźie gadał/ gembę Słáwą ich wymywáiąc/ prawy censor morum. OpalKSat1650 143.
patrz: SŁAWA
– Ginie y niszczeie Wszystko w spichrzách/ w stodołách/ w oborze/ w komorze [...] OpalKSat1650 62.
– Im się kto bárdźi spieszy/ tym nierychley skończy. Záwołasz czego/ bieży/ nic niewysłuchawszy Czego y po co/ spytasz/ áni wie coś wskazał. Gdy chcesz mieć Comedyą; poyrzy kiedy iedzą Iákie rwentes/ y iáki halas/ szarpaniná. Drugi miásto pieczeni/ trafi w rękę swego Towarzysza/ nusz załeb. Pan woła ćiszy tam/ Y będźie trochę ćiszey/ á potym záś wrzawa/ Smiechy/ nierząd iaki bydź w piekle powiadáią. OpalKSat1650 49.
patrz: SZARPANINA
– Ziachawszy potym z pola/ ná leżách o iákie Excessy/ iákie zbytki/ iákie szarpaniny? Confederacyą też záraz groźić trzebá Gdy záplata nie doydźie gotowa/ iákoby Wiele sprawili/ że w tym oboźie pobyli. Czy im ma wystarczyć/ żołd/ á oni swoy żywot Y zbytek zásadźili ná sámym łupiestwie? OpalKSat1650 88.
patrz: SZARPANINA
– Wszędźie wolno wniść/ wszędźie szpiegowáć kożdemu. OpalKSat1650 82.
– Niech Plebáni będą Zakonnego żywotá/ staną nąm zá Mnichow. Szpitale wy/ Szpitale Polácy fuduyćie Dla vbogich pielgrzymow/ Więźnow y Żołnierzow Ná woynách skaliczonych/ ná koniec dla wszystkich Vłomnych y vpadłych. OpalKSat1650 16.
– Dosyć ze wszyscy rzeką szumnie częstowáła/ Szumny pogrzeb spráwiłá. OpalKSat1650 18.
patrz: SZUMNY
– Krawcy szyią telety/ kraią złotogłowy. OpalKSat1650 138.
– Zgoła iednym słowem Fabula y żart ludzki/ y swych pośmiewisko. Ieśli przykładow chcemy; Nestor trzystoletni Wszystkich synow pochował wprzod/ oraz opłakał Vskarzáiąc się ná wiek długi y nieszczęśćie. OpalKSat1650 1650.
– Táki zbior/ błogosławi Bog/ prozen chćiwośći/ Táki nie vkłopoce/ áni łbá vłomie Owszem wszystko smárownie idźie iák po iaiu. OpalKSat1650 26.
– Błaznowie chwalą/ sámi nie wiedząc co/ áni Kaznodźieiá quo tendit, choćby go vmęczył. OpalKSat1650 153.
patrz: UMĘCZYĆ
– Ksze vmyliśćie się? OpalKSat1650 44.
patrz: UMYĆ
– Niech będźie Y ze złota Vrynał/ przećię go ná stole Niepostawią/ ále tam przy łożku gdźie nisko. OpalKSat1650 98.
patrz: URYNAŁ
– Gdy błazna opadną Chłopięta/ ieden go wzad vszczypnie/ drugi go Zákole gdźie naygorzy/ błazen się opędza Y wrzeszczy/ raz drugi raz. OpalKSat1650 81.
– A ieśli się vćiekasz do ichże przycziny/ Niech wprzod żywot poczćiwy będźie/ więc y czyste Ręce/ y serce twoie. Inaczey daremny Paćierz twoy y modlitwy/ ktore tam trzepocesz/ Vśliniwszy się mowiąc bez wszelkiey vwagi. OpalKSat1650 109.
patrz: UŚLINIĆ
– Dźiwne obyczáie! Nádźieiá/ z vdręczeniem y sercá y głowy/ Cięszkie expektatywy/ boiaźń vstawiczná Żeby w czym nievraźić/ vsługi/ prowady Pánow: tych záś kłopoty/ frásunki/ obłudy/ Zmyślona przyiaźń/ vśmiech tam gdźie płakáć trzebá/ Te są zábawy dworskie/ te occupacye. OpalKSat1650 175.
patrz: UŚMIECH
– Toż y w szablách y w czapkách; Proteus nie mogł bydź Odmiennieyszy/ iáko ći w Stroiu swym młokośi. Ná sługi szyią bárwy/ nádgrodźi to posag/ Aż nie tylko z posagu/ ále y z onego Staránia nic; bo ktorysz tákim błaznem będźie Żeby corkę swą dáć miał zá vtracyuszá. OpalKSat1650 139.
– Bánkiety/ vtrącania/ Luxum niezwyczayny Ná Stanowiskách widźieć/ á ty chłopku dołay/ Y daway co potrzebá. OpalKSat1650 89.
patrz: UTRĄCANIE
– Ták y v Panow będźie sto rąk/ to iest sto sług W prawdźieć do vsłużenia/ ále też sto brzuchow Będźie do nákármienia/ y do vtuczenia. OpalKSat1650 84.
patrz: UTUCZENIE
– Kędysz wżdy owa szczerość/ owa otworzystość Staropolska/ kiedy się ćieszyli sąmsiedźi/ Po szelągu kart gráiąc/ álbo wiec Warcabow O Kasztelanski Stołek/ ktorego tysiąckroć Godnieyszy byli nisz ći teraz Kasztellani Warcabowi. OpalKSat1650 65.
patrz: WARCABOWY
– Postaweczki zmyśloney/ vkłonow/ kadzenia/ Chodu náwet y cantum y Xiąg wártowánia Choralnych raczey vczą niżli vitam Christi. OpalKSat1650 150.
patrz: WARTOWANIE
– Ták ten ledwie się z Szkoły wykluł/ ledwie gembę Wąs osypał/ alić iuż pachołki przyimuie. Z ktorych wystąpi iáki wąsaty co vmie Gráć na Kobźie/ á ieszcze pić dwa razy lepiey Iże mu z tym nie zgorzy ánimuie Páná. OpalKSat1650 137.
– Pływały y Welense/ Lamparty/ Tygrysy/ Y insze tam ozdoby Aegypczykow onych A Żydźi co iuż przeszli suchą nogą/ stoiąc Ná brzegách ieden mowił do drugiego. OpalKSat1650 93.
– Baczny człowie tego się spodźiewa co inśi/ Zwykli więc ludźie ćierpieć/ y dla tego znieśie Snadno oboie szczęśćie sercem iednákowym/ Ktore nie ták więc zráni zła przygoda/ kiedy Nádźieię wieszczy vmysł z iákąś nievfnośćią Pomiárkuie y z rowna. OpalKSat1650 21.
patrz: WIESZCZYĆ
– Oćiec był y cnotliwy/ pobożny/ y dobry/ Y tyś wiśiec/ niegodźien postáć y w Kośćiele. OpalKSat1650 100.
patrz: WISIEC
– Oszalał Chudźiná stáry/ licząc Siedmdźieśiąt lat wieku/ Młodźiuśienieczką żonę poimuie/ nie sobie: Alem chory/ trzebá mi coby opátrzyłá Stárego y opráłá. To vpewniam będźie Że ćię dobrze opierze/ gdy iey wleźie muchá W nos. OpalKSat1650 13.
– Znałem tákowego Co paćierzy gwałt mowił/ á odrwił kożdego. Cichá wodeczká rada brzegi więc podrywa/ Tákowe są naturki tych to Sycofantow Przykrytych skorką owczą/ wewnątrz szczerych wilkow. OpalKSat1650 43.
patrz: WODECZKA
– ZAwczásu opowiadam że dobrych nieganię Żołnierzow/ ktorzy wiedzą co Szkoła Rycerska. Ani stárych Katanow tykąm y odważnych Koronnych bohatyrow/ dawnych Woiownikow/ Ani Cnego Rycerstwá/ ktorekolwiek godne Tákowego tytułu: przyznawąm że nimi Cáłość Oyczyzny stoi/ nimi rząd Woyskowy. OpalKSat1650 87.
– Pewnie się nieprzyłoży do Meżá; bo będąc Z domu Woiewodzego poszła zá Szláchcicá. OpalKSat1650 360.
patrz: WOJEWODZY
– Rośćie Iaś ják ćielątko/ będźie Wołek z niego. OpalKSat1650 2.
patrz: WOŁEK, WOŁK
– Pytał się ieden czemu do Morzá ták śiłá Rzek wpływáiąc/ á przećię Morze nie wylewa? OpalKSat1650 84.
patrz: WPŁYWAĆ
– rzebá ie w głowę wpoić y mieć ná pámięći Lub się o żonę stárász/ lub o stołek iáki. OpalKSat1650 28.
patrz: WPOIĆ
– A to będą siáć wszędźie nowinki O tobie/ niesławą twą gembę wymywáiąc. OpalKSat1650 50.
patrz: WYMYWAĆ
– Wspomniszli też Krolá Aż on go Kaźirodem/ zdźiercą/ oppressorem Wolnośći nászych zowie. Będźie wzmianka iáka Przy stole o Hetmánách/ áż on wnet wypadnie. Ci to gorzáłkosiowie/ pijanicy/ co więc Przy Gorzałce o woynie dyszkuruią radząc. Y tak o wszystkich inszych będźie gadał/ gembę Słáwą ich wymywáiąc/ prawy censor morum. OpalKSat1650 143.
patrz: WYMYWAĆ
– Powiedzą im o woyskách gromadnych y bitnych/ Alić záraz zedrwieią/ nie ták nászy starzy. OpalKSat1650 89.
patrz: ZEDRWIEĆ
– Po pogrzebie żałobá y żal spada. OpalKSat1650 19.
patrz: ŻAŁOBA
– Kiedy záś po pogrzebie/ nie pytay zá Duszę. Sćiany się odnawiáią/ záłobeczká spada/ Páni się wymuszkuie. rzec mogę z Poetą. OpalKSat1650 19.
– Y ták przypłaćisz żonki/ przypłaćisz posagu. Bowiem y to coś zebrał/ żoneczká pobierze Po twey śmierći y tym się zá kogoś wyrai. OpalKSat1650 14.
patrz: ŻONECZKA