Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– Wszyscy obywatele starostwa tucholskiego inszej wiary mieć ani jej się chwytać mogą, jako starodawnej, prawdziwej, rzymskiej, katolickiej, apostolskiej. SapMWilkKutrz 312.
– Dębow [...] i każdego do porządku zgodnego drzewa ani sosny, ktora się zdać może do barci nikomu [...] nie godzi się wycinać. SapMWilkKutrz 318.
patrz: BARĆ
– Siana, słomy, lnu, konopi i inszych barłogow przy kominie w domu mieć nikomu nie godzi się. SapMWilkKutrz 314.
patrz: BARŁÓG
– Pasterza wiejskiego nikt robotą żadną bawić nie powinien na ten czas, kiedy bydło wyganiać powinien w pole. SapMWilkKutrz 316.
patrz: BAWIĆ
– Dzieciom swoim gospodarze przykazać powinni, żeby ognia ani krzesiw do borow nie brali. SapMWilkKutrz 318.
patrz: BOR, BÓR, BÓR
– Wieś cała powinna mieć bosakow żelaznych wielkich dwa albo cztery [..] do rozrywania ognia. SapMWilkKutrz 314.
– Bydłu, ktore bodzie, powinno rogow poprzyżynać. SapMWilkKutrz 317.
patrz: BÓŚĆ
– Ciż karczmarze miarą sprawiedliwą z zamkową cechą trunki mierzyć powinni. SapMWilkKutrz 315.
– Meszne do kościoła należące według dawnych ustaw [...] każdy oddawać powinien [...] pod winą pandową. SapMWilkKutrz 313.
– Każdego roku sołtysi przed pospolstwem i zwierzchnością zamkową rachować będą, a jeżeliby się fałsz jaki pokazał, winą pandową karani będa. SapMWilkKutrz 315.
– Przynajmniej raz w rok około Wielkiejnocy w własnej parochji spowiadać się i tam kommunikować, pod winą kościelną. SapMWilkKutrz 312.
– Na dzień św. Filipa i Jakoba mają być wszystkie płoty ogrodzone [...] jako też rowy poobrzucane, łąki zagajone. SapMWilkKutrz 316.
– ...powinni sołtysi [...] kopce i insze znaki graniczne pooglądać. SapMWilkKutrz 316.
– Bydłu, ktore bodzie, powinno [się] rogow poprzyżynać. SapMWilkKutrz 317.
– Żaden z obywatelow nie ma się ważyć w borach [...] na zwierza wielkiego lub małego sieci stawiać ani łapek, unykow, jako też i strzelać. SapMWilkKutrz 318.
patrz: UNYKI
– Każdego roku sołtysi przed pospolstwem i zwierzchnością zamkową rachować będą, a jeżeliby się fałsz jaki pokazał, winą pandową karani będa. SapMWilkKutrz 315.
patrz: WINA
– Meszne do kościoła należące według dawnych ustaw [...] każdy oddawać powinien [...] pod winą pandową. SapMWilkKutrz 313.
patrz: WINA