Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SapMWilkKutrz 1749 wydanie wtórne
Wilkierz albo prawo pospolite, z dawniejszych artykułow od roku 1643 przez niegdyś Jaśnie Oświeconego książęcia Jegomości Albrychta na Ołyce Radziwiłła, kanclerza Wielkiego Księstwa litewskiego, na ten czas starosty tucholskiego, dla ludzi tymże prawom podległych postanowione a teraz zadyspozycją Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Michała Antoniego hrabi na Bychowach, Zasławiu etc. etc. Sapiehy, wojewody, generała ziem podlaskich, tucholskiego, gliniańskiego. wilkowiskiego, kalwaryjskiego etc. starosty, słonimskiego, pińskiego dzierżawcy, kawalera orderu Orła Białego, w niektorych terminach poprawione i rzetelniej opisane a przez wielmożnego Jegomości pana Ludwika Antoniego Roszkowskiego, kommisarza generalnego i surrogatora tucholskiego, do druku podane roku Pańskiego 1749, miesiąca stycznia dnia pierwszego.

http://dir.icm.edu.pl/pl/Archiwum_Komisji_Prawniczej/Tom_11/311
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– Wszyscy obywatele starostwa tucholskiego inszej wiary mieć ani jej się chwytać mogą, jako starodawnej, prawdziwej, rzymskiej, katolickiej, apostolskiej. SapMWilkKutrz 312.
– Dębow [...] i każdego do porządku zgodnego drzewa ani sosny, ktora się zdać może do barci nikomu [...] nie godzi się wycinać. SapMWilkKutrz 318.
patrz: BARĆ
– Siana, słomy, lnu, konopi i inszych barłogow przy kominie w domu mieć nikomu nie godzi się. SapMWilkKutrz 314.
patrz: BARŁÓG
– Pasterza wiejskiego nikt robotą żadną bawić nie powinien na ten czas, kiedy bydło wyganiać powinien w pole. SapMWilkKutrz 316.
patrz: BAWIĆ
– Dzieciom swoim gospodarze przykazać powinni, żeby ognia ani krzesiw do borow nie brali. SapMWilkKutrz 318.
patrz: BOR, BÓR, BÓR
– Wieś cała powinna mieć bosakow żelaznych wielkich dwa albo cztery [..] do rozrywania ognia. SapMWilkKutrz 314.
– Bydłu, ktore bodzie, powinno rogow poprzyżynać. SapMWilkKutrz 317.
patrz: BÓŚĆ
– Ciż karczmarze miarą sprawiedliwą z zamkową cechą trunki mierzyć powinni. SapMWilkKutrz 315.
– Każdego roku sołtysi przed pospolstwem i zwierzchnością zamkową rachować będą, a jeżeliby się fałsz jaki pokazał, winą pandową karani będa. SapMWilkKutrz 315.
– Meszne do kościoła należące według dawnych ustaw [...] każdy oddawać powinien [...] pod winą pandową. SapMWilkKutrz 313.
– Przynajmniej raz w rok około Wielkiejnocy w własnej parochji spowiadać się i tam kommunikować, pod winą kościelną. SapMWilkKutrz 312.
– Na dzień św. Filipa i Jakoba mają być wszystkie płoty ogrodzone [...] jako też rowy poobrzucane, łąki zagajone. SapMWilkKutrz 316.
– ...powinni sołtysi [...] kopce i insze znaki graniczne pooglądać. SapMWilkKutrz 316.
– Bydłu, ktore bodzie, powinno [się] rogow poprzyżynać. SapMWilkKutrz 317.
– Żaden z obywatelow nie ma się ważyć w borach [...] na zwierza wielkiego lub małego sieci stawiać ani łapek, unykow, jako też i strzelać. SapMWilkKutrz 318.
patrz: UNYKI
– Każdego roku sołtysi przed pospolstwem i zwierzchnością zamkową rachować będą, a jeżeliby się fałsz jaki pokazał, winą pandową karani będa. SapMWilkKutrz 315.
patrz: WINA
– Meszne do kościoła należące według dawnych ustaw [...] każdy oddawać powinien [...] pod winą pandową. SapMWilkKutrz 313.
patrz: WINA