Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
VolLeg V 1669-1697 wydanie wtórne
Volumina legum. T.5, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. VOLUMEN QUINTUM.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=65094&from=FBC
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Za abdykacyą Krola I.M. przeszłego prowent z mennic […] do dyspozycyi Rzeczyposp. przypadł. VolLeg V 15.
patrz: ABDYKACJA
– Akt Konfederacji Generalney na ktorą Stany Rzczyposp: sprowadziliśmy […] w Seym Walny sześć niedzielny obrociliśmy […] na nim […] postanowiliśmy konstytucye. VolLeg V 57.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Także Trybunalskich cytacyi y adcytacyi relacye, coram actis proprij districtus, mają bydź zapisowane, cum praefixione termini in quator septimanis, sub nullitate condemnationis. VolLeg V 35.
patrz: ADCYTACJA
– Akcyzę generalną na samą zapłatę woysku […] postanawiamy [My Sejm]. VolLeg V 71.
patrz: AKCYZA
– [...] Kommissarzow przytym naszych, tak do podziału Woiewodztw, iako y między obywatelami samemi, lubo intratą tego Starostwa dzierżaw, lubo summą arendowną abo zprzedaną quorum interest, naznaczamy, także na spisanie inwentarza intraty y powinności poddanych Starostwa Krosińskiego: między ktoremi Kommissarzami maią bydź dway obywatele Ziemi Sanockiey naznaczeni [...]. VolLeg V 39.
patrz: ARENDOWNY
– Deklaracye [...] y pobory [...] Woi. Sendomierskie [...] Na zapłatę długu woysku winnego [...] y na dług winny furmański, iako też puszkarzom y armatnym. VolLeg V 41.
patrz: ARMATNY
– Przysięga Króla Imci, y pacta conventa summariae zebrane na każdym Seymie pierwszego zaraz dnia miasto marszałkowskich artykułow, in praesentia Senatus aby czytane były. VolLeg V 12.
patrz: ARTYKUŁ
– ASSEKURACYJA ZASłUG OD RPLTEY WINNYCH URODZONEGO MATYASZA [...] RADZIMINSKIEGO, PISARZA POLN. W. X. LIT. VolLeg V 10.
patrz: ASEKURACJA
– Co się tknie oschłych assygnacyi woyska zaciągu cudzoziemskiego, y niektorym chorągwiom Polskim, w ktorych to assygnacyach oschłych, nie iest im satisfactum, postanawiamy, iż Woiewodztwa y Ziemie, ktore tych assygnacyi nie wypłaciły po Seymikach Relationem […] wypłacą. VolLeg V 62.
– Iniungendo Urodz: Generałowi y po nim następuiącym, aby pomienione dobra post sera fata onego obiąwszy, nie spustoszyli, ale y owszem one augmentowali. VolLeg V 49.
– Siła na tym Rzpltey należy żeby Zupy Bocheńska y Wielicka iako w naylepszym zostawały porządku [...], dla czego tak dla rewizyi pomienionych Zup, iako y dlatego aby się Stanowi Szlacheckiemu w wydawaniu soli [...] wygoda działa [...] naznaczamy Kommissarzow z senatu [...] Ichmciow [...] ktorzy [...] także y z Urzędem Bachmistrzowskim Wielickim do Zup w dolne Szyby spuścić się, y funkcyą tę iako nayprędzey y nayporządniey odprawić będą powinni. VolLeg V 844.
– Akcyzę generalną na samą zapłatę woysku […] postanawiamy [My Sejm]. VolLeg V 71.
– Akt Konfederacji Generalney na ktorą Stany Rzczyposp: sprowadziliśmy […] w Seym Walny sześć niedzielny obrociliśmy […] na nim […] postanowiliśmy konstytucye. VolLeg V 57.
– Akt Konfederacji Generalney na ktorą Stany Rzczyposp: sprowadziliśmy […] w Seym Walny sześć niedzielny obrociliśmy […] na nim […] postanowiliśmy konstytucye. VolLeg V 57.
– Za abdykacyą Krola I.M. przeszłego prowent z mennic […] do dyspozycyi Rzeczyposp. przypadł. VolLeg V 15.
patrz: KRÓL
– Przysięga Króla Imci, y pacta conventa summariae zebrane na każdym Seymie pierwszego zaraz dnia miasto marszałkowskich artykułow, in praesentia Senatus aby czytane były. VolLeg V 12.
– Akt Konfederacji Generalney na ktorą Stany Rzczyposp: sprowadziliśmy […] w Seym Walny sześć niedzielny obrociliśmy […] na nim […] postanowiliśmy konstytucye. VolLeg V 57.
patrz: NIEDZIELNY
– Iniungendo Urodz: Generałowi y po nim następuiącym, aby pomienione dobra post sera fata onego obiąwszy, nie spustoszyli, ale y owszem one augmentowali. VolLeg V 49.
patrz: OWSZEM
– [...] Kommissarzow przytym naszych, tak do podziału Woiewodztw, iako y między obywatelami samemi, lubo intratą tego Starostwa dzierżaw, lubo summą arendowną abo zprzedaną quorum interest, naznaczamy, także na spisanie inwentarza intraty y powinności poddanych Starostwa Krosińskiego: między ktoremi Kommissarzami maią bydź dway obywatele Ziemi Sanockiey naznaczeni [...]. VolLeg V 39.
patrz: SUMA
– Co się tknie oschłych assygnacyi woyska zaciągu cudzoziemskiego, y niektorym chorągwiom Polskim, w ktorych to assygnacyach oschłych, nie iest im satisfactum, postanawiamy, iż Woiewodztwa y Ziemie, ktore tych assygnacyi nie wypłaciły po Seymikach Relationem […] wypłacą. VolLeg V 62.
– ASSEKURACYJA ZASłUG OD RPLTEY WINNYCH URODZONEGO MATYASZA [...] RADZIMINSKIEGO, PISARZA POLN. W. X. LIT. VolLeg V 10.
patrz: ZASŁUGA