Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsPtaszUl 1601-1695 wydanie wtórne
Księgi … wsi Ptaszkowa …

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=288&dirids=1
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– Alb 3. - Xięga graduał 1. KsPtaszUl I, 565.
patrz: ALBA
– Zasłonę do groba l. - Antependia 3 [wziął ksiądz]. KsPtaszUl 565.
– Chociaz na cziele chory ale na baczęniu y na umysle zdrowy. KsPtaszUl 551.
patrz: BACZENIE
– Wszytkim chcze wierny a sprawiedliwy ortel naidowacz i wydawacz wedlug nailepsei bacnosczi i rozumu mego i stolka przysięzniczego wedlug prawa Magdeburskiego. KsPtaszUl 552.
patrz: BACZNOŚĆ
– Za bespieczeństwo zdrowia tego Kielbasy i budowania […] aby go niepotkało czo od Matysa Ponurka, ręczeli Grebel Woicziech y Matisz Ptaskowsky. KsPtaszUl I, 585.
– [...] tenze Stanisław Chebda z dobrey woli swoiey Sebastyianowi Męzykowi swagrowi swoiemu tę część, którą kupił u Tomasza brata Sebastyianowego młodszego, tenze Stanisław Chebda temus Sebastyianowi Męzykowi a swagrowi swoiemu spuscza dobrowolnie, nie s przymusu zadnego, ani nie dla biedy zadny [...]. KsPtaszUl 562.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Czorcze swey [...] delyą swoię falendisowe bronatną kieręm blękithnem podsithą [...] darowal. KsPtaszUl I, 551.
patrz: BŁĘKITNY
– Karczmarze y karczmarki aby piwa nie borgowały gospodarzom telko za gr. 3. KsPtaszUl I, 556.
patrz: BORGOWAĆ
– Czeladzi i sinom młodym niegospodarzom aby nie borgowali pod niezaplaczęniem piwa i gorzałki karczmarcze. KsPtaszUl I, 556.
patrz: BORGOWAĆ
– Panie Burgrabia, masz przykazacz te rzeczy, ktore wedle prawa przykazane bydź maią. KsPtaszUl I, 553.
– Puska srebrna na olea sacra 1. - Burs złocistych 3. KsPtaszUl I, 565.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Tu we wsi Ptaszkowei zagajone jest prawo wielkie rugowe, które od lat kilkunastu nie było sadzone, krom tak rok zagajone, niedokonczone przez dopusczenie boże chorob łoznich nawiedzenie [...]. KsPtaszUl 562.
patrz: CHOROBA
– Ia tedy, maiąc wczas y wygodę wszelaką przy ziecziu swym y do smierci obieczane dochowanie [daruję mi chałupę]. KsPtaszUl I, 560.
patrz: DOCHOWANIE
– [..] przy czałym prawie Ptaskowskim [...] stał się zapis czały y iednoralny [...]. KsPtaszUl I, 562.
patrz: JEDNORALNY
– [...] iako iestrencowi swęmu, zyczy mu z błogosławienstwem boskim pod zieloną roską, azeby go P. Bog błogosławił [...]. KsPtaszUl I, 563.
patrz: JESTRENIEC
– Karczmarze y karczmarki aby piwa nie borgowały gospodarzom telko za gr. 3 [...]. KsPtaszUl 556.
– Tu we wsi Ptaszkowei zagajone jest prawo wielkie rugowe, które od lat kilkunastu nie było sadzone, krom tak rok zagajone, niedokonczone przez dopusczenie boże chorob łoznich nawiedzenie [...]. KsPtaszUl 562.
– Potym się obracza do młodsego przysięznika, mianuiącz go Panie N., iesli wedle biegu prawa zagaieł sąd i pokoy przykazał, ktory sie w tęm sądzie chowacz ma albo iako nalezy wedle prawa Magdeburskiego. KsPtaszUl 554.
– Monstrancya 1. - Krzyż wielki srebrny 1. - Patyny 2. KsPtaszUl 565.
– Grzegorz Jaskułka palarz u arendarza zostaiący [...] sam przyznał na siebie, isz cum praegnante virgine miał uczynic [...] grzech. KsPtaszUl I, 564.
patrz: PALARZ
– Nad zakazanie I. Mosczi P. Starosti Sandeczkiego, wrywaią się do lasu [...] pasieky czynią, wyrębuią. KsPtaszUl I, 557.
patrz: PASIEKA
– [...] ktora strona by sie miała kaiąc, izby iakie wymowki były między [nimi] lub po piianu lub po trzywziu [!], powinięn będzie dac do kościoła [...] wosku funtow dziesięc [...]. KsPtaszUl I, 563.
– Urząd moi procuratorsky szczyrze, wiernie, pilnie, zupełnie, bez odwłok, ni z umyłem rozmnozęnia rosterkow sprawowacz chczę KsPtaszUl I, 553.
– Gdy sąmsiad sąmsiąda zrani albo y obcego, takowy przepada 3 grzywny krwawey winy. KsPtaszUl 556.
patrz: ZRANIĆ