Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GrodzPrzes 1634 oryginał
PRZESTROGA O TYTVLACH Y DIGNITARSTVVACH CVDZOZYEMSKICH W POLSKYM KROLEstwie y w państwach do niego należączych

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=88445, https://polona.pl/item/przestroga-o-tytvlach-y-dignitarstvvach-cvdzozyemskich-w-polskym-krolestwie-y-w-panstwach,MTA0MDcyOTY3/4/#info:metadata
Odnotowano 24 cytatów z tego źródła
– Iusz była ledwo nie cáłey Rzeczypospolitey [...] zgoda ná Retractatią y abrogacyą/ tych Ordinatiey/ niektorym familiom [...] pozwolonych. GrodzPrzes C4.
patrz: ABROGACJA
– Rádziwiłowi/ gdy sobie vprosił u Cesarzow Titulum Principis, dáno oto Actyą/ przed Krola Zygmunta Stárego. GrodzPrzes C2v.
patrz: AKCJA
– Gdy tamecznego Groffa [...] u stołu wyżey posadzą niźli [...] Dignitarza Koronnego niebez dishonorow albo zaiątrzenia serc/ y Animuszow na potym. GrodzPrzes B1v.
– Był y na Conuocatią/ w swiezo przesłym Interregno odprawioną w Warszawie dany [...] od Wielgopolanow Artikuł/ o zahamowanie tych Tytułow Cudzoziemskich. GrodzPrzes C3v-C4.
patrz: ARTYKUŁ
– A tych bierzmowánych Niemcow/ czemu mamy cierpieć? Germanos Senatores in curia Polona? GrodzPrzes B4v.
– To pewna/ że bodayby nie było spokoynieysze Imperium Romanum, gdyby tandem aliquando tym wysokim makowkom [buntownikom]/ wzrostu vięto [...]. GrodzPrzes B4v-C.
– Deroguią Maiestatowi Krolow Polskich/ ktorzy się roznych Prowincey Xiążętámi piszą: iákoby się y ći Tytuláći/ rownac chćieli Krolom Pánom swym. GrodzPrzes A4.
– [...] pogotowiu obawiac się trzeba/ áby [...] kto stych Tytułatow/ doskrabawszy się potęgi [...] niechciał garlic Rzeczypospolitey [..]. GrodzPrzes B4.
– Bo y u nas wniektorych Prouinciach/ gdźie potentia alicuis Satrapae, vel plurium Optimatum praeualet, choćia to wrzeczy in libera Republicá, znacznie widámy/ że tám wolny głos Sláchecki/ y ięzyk/ duszno siedźi/ ná zyazdach/ bá y wdomach własnych: y częsciey do Placentiy/ nizli do Verony się udáwá. GrodzPrzes C.
patrz: DUSZNO
– Głuchy niechay zembami scisnie kołek u lutni albo u kobzy albo u skrzypiec gdy graią tedy melodią usłyszy choc nie uszyma. GrodzPrzes 122b.
patrz: GŁUCHY
– Gdy tamecznego Groffa [...] u stołu wyżey posadzą niźli [...] Dignitarza Koronnego niebez dishonorow albo zaiątrzenia serc/ y Animuszow na potym. GrodzPrzes B1v.
patrz: GRAF, GRAF, GROF
– Náwet iednego Posła/ ze in LegationePublica, przyiął Kardynalstwo/ bez ich consensu; wysoko podnieść kázáli. GrodzPrzes Cv.
– Głuchy niechay zembami scisnie kołek u lutni albo u kobzy albo u skrzypiec gdy graią tedy melodią usłyszy choc nie uszyma. GrodzPrzes 122b.
patrz: KOBZA
– Głuchy niechay zembami scisnie kołek u lutni albo u kobzy albo u skrzypiec gdy graią tedy melodią usłyszy choc nie uszyma. GrodzPrzes 122b.
patrz: LUTNIA
– Kto chce/ niech czyta/ Votum práwie Lábięćie/ (bo ostatnie) in Anno 1605. ná Seymie/ Onego Wielkiego Zámoyskiego/ Kanclerza/ y Hetmáná Koronnego: gdźie gáni luxum, y tákie Tytuły Cudzoźiemskie/propter inaequalitatem et praecellentiam, quae in libera Republica, ferri non debet. GrodzPrzes C2v.
– Starzy Polacy/ y Mościwac sobie niedáli. GrodzPrzes C3v.
patrz: MOŚCIWAĆ
– Bodayby nie było spokoynieysze Imperium Romanum, gdyby [...] stan slachecki/ z Boiarstwá/ y z Manstwa dzidzicznego/ tym Pánkom [...] wydarto. GrodzPrzes B4v-C1.
patrz: PANEK
– Arcybiskupa Gnieznieńskiego/ Pirwszym Xiążęciem: á sub Interregnis Podkrolem vczyniła [Rzeczpospolita]. GrodzPrzes A4v.
– A Iezeli ná tych Rácyach/ komu máło/ álbo rozumie/ zem iá tylko temu zawzięciu contrarius? przydawam list godny pámięci [...] wteyze máteryey [...]. GrodzPrzes D4.
patrz: RACYJA
– Głuchy niechay zembami scisnie kołek u lutni albo u kobzy albo u skrzypiec gdy graią tedy melodią usłyszy choc nie uszyma GrodzPrzes 122b.
– Deroguią ieszcze te Tytuły/ Stározytnemu Slachectwu Polskiemu: iákoby/ bez tych Cwykłow Niemieckich/ nie było zupełne. GrodzPrzes A4v.
– Ani Saskich/ Brandeburskich/ Rhenskich/ Haskich: áni Berangariuszow/ Guidonow/ Graumachow et id genus Rebellizantow: ani przynich/ Francuskich Turbones niewspomnie: y wielogłownych buntownikow. GrodzPrzes B4v.
– ...tylko Dariusz do Perskiego miecza/ po Grecku/ wkowkę przypráwić kázał/ stráciciel Krolestwo... GrodzPrzes D2.
patrz: WKUWKA
– Iákowemi nuncupari debent ći Comites, Marchiones, Duces etc. ktorży śię vltro czynią/ w tym tytułach Cudzoźiemcami: y tak w nich Niemczeią/ Włoszeią; choćia śie w Polszcze rodzą. GrodzPrzes B3.
patrz: WŁOSZEĆ