Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 23 cytatów z tego źródła
– Przetáki skorzáne, tym sposobem sporządzić, dostáć Abelek, to jest, z Cielęcia podrosłego wypráwney Skorki gárbárskiey, y ná cyrkule łubiánym przestronym iáko tylko pomieniona, obiąć, y okryć może skorá, námoczywszy rościągnąć, ták iáko ná bębęn, y w koło tego łubia ćwiekámi gęsto obić. HaurSkarb 39.
patrz: ABELEK
– Cały obiad będzie o tym i cały dzień mowa [...] iakie modne były stroie [w kościele] [...] iakie Kornety, Kufiety, Bonety, Pułkornecie [...] Garnitury, Agazanty, Manty. HaurSkarb 519.
– Cały obiad będzie o tym [...] mowa [...] iákie modne były stroie [w kościele] [...] iákie Kornety, Kufiety, Bonety [...] Agázánty, Mánty [...] Ankry, Szárpy, Alsztyny. HaurSkarb 519.
patrz: ALSZTYN
– Pomienione wino takiego może bydz smaku właśnie, iakoby kto Ochlańskiego abo Andziu zażył Francuskiego wina. HaurSkarb 213.
– Cały obiad będzie o tym [...] mowa [...] iakie modne były stroie [w kościele] [...] iakie Kornety, Kufiety, Bonety [...] Iozefki, Szustmany, Ankry, Szarpy, Alsztyny. HaurSkarb 519.
patrz: ANKIER, ANKRA
– Stádnika ábo Kiernozá, áby był w sobie sporego w zrostu, dla iego sił upátrowáć, y dla tákiegosz po nim gátunku [...] żeby był w sobie szeroki [...] ktory tylko do lat czterech dla tey może bydź dobry powinności, a nie dłużey: gdy iest iuz stárszym, trzebá się o młodego Gospodyniom postáráć bachurá. HaurSkarb 61.
patrz: BACHUR, BACHURA
– Gniazdá im [synogarlicom] vpleść z słomy, y tąsz świeżą znowu vtártą miękko vsłáć z pierzem dártym, á ták zá tákowym dozorem, nie trudno będzie o przychowek, tylko cichość im záchowáć, áby iákiego grzmotu, huku, y dźwięku zbáłuszeniem, ile gdy ná gniazdách siedzą niebywáło. HaurSkarb 129.
– Tego też pilnie przestrzegáć, áby zwolná á niegwałtownie suszyć [koronki], á náostátku iuż wyciągnione, ná Słońcu rospostrzeć, á potym one do wszelkiego stroiu ábo vbioru iáko to ná Kornety, na puł Kornecie, y ná cáły Puząn, ná Bonety, ná Máloty, ná Gármitury, ná Fartuchy, Bindale, y Bindási zażyć może [...]. HaurSkarb 354.
patrz: BINDAŁ
– Woskiem świeżym nieblechowánym, dziurę wypruchniáłą [w zębie] zálepić, często inszy odmieniáiąc, drugiego nie zárázi Sąsiádá. HaurSkarb 385.
patrz: BLECHOWANY
– Cáły obiad będzie o tym [...] mowa [...] iakie modne były stroie [w kościele] [...] iákie Kornety, Kufiety, Bonety, Pułkornecie, Fixmenty, Fontázie [...] Agázanty, Mánty. HaurSkarb 519.
patrz: BONET
– Gniazdá im [synogarlicom] vpleść z słomy, y tąsz świeżą znowu vtártą miękko vsłáć z pierzem dártym, á ták zá tákowym dozorem, nie trudno będzie o przychowek, tylko cichość im záchowáć, áby iákiego grzmotu, huku, y dźwięku zbáłuszeniem, ile gdy ná gniazdách siedzą niebywáło. HaurSkarb 129.
patrz: DŹWIĘK
– Stádnika ábo Kiernozá, áby był w sobie sporego w zrostu, dla iego sił upátrowáć, y dla tákiegosz po nim gátunku [...] żeby był w sobie szeroki [...] ktory tylko do lat czterech dla tey może bydź dobry powinności, a nie dłużey: gdy iest iuz stárszym, trzebá się o młodego Gospodyniom postáráć bachurá. HaurSkarb 61.
patrz: GATUNEK
– Gniazdá im [synogarlicom] vpleść z słomy, y tąsz świeżą znowu vtártą miękko vsłáć z pierzem dártym, á ták zá tákowym dozorem, nie trudno będzie o przychowek, tylko cichość im záchowáć, áby iákiego grzmotu, huku, y dźwięku zbáłuszeniem, ile gdy ná gniazdách siedzą niebywáło. HaurSkarb 129.
patrz: GNIAZDO
– Stádnika ábo Kiernozá, áby był w sobie sporego w zrostu, dla iego sił upátrowáć, y dla tákiegosz po nim gátunku [...] żeby był w sobie szeroki [...] ktory tylko do lat czterech dla tey może bydź dobry powinności, a nie dłużey: gdy iest iuz stárszym, trzebá się o młodego Gospodyniom postáráć bachurá. HaurSkarb 61.
patrz: GOSPODYNI
– Z Przenice wąsatki karmia, iż iest wsobie ostra, y oścista, nie iest Bydłu spráwna, y poiezna, owszem im od tey karmi surowieią gęby, wnętrzności drą, y kurdziele ná ięzyki się im przydáią [...]. HaurSkarb 57.
– [...] cáły obiad będzie o tym [...] mowa [...] iákie modne były stroie [w kościele] [...] iákie [...] Sołtany, Iozefki, Szustmány [...]. HaurSkarb 519.
patrz: JÓZEFKA
– Myśliwiec […] ma vważáć mieysce Ptakow [kuropatw] y dispositią, dopiero lotowę [!] Sieci, ná żerdziach wysokie, otroki rozstawiać, y zwolna ku nim sobą napędzić, á ták według czasu, y potrzeby owe zbierze y okryie Ptaki. HaurSkarb 284.
patrz: LOTOWY
– Ná oczy rożne tráfiáią się przypadki, osobliwie z niestráwnego żołądká, z trunkow gorących, z zbyteczney Venery, z Wiátrow przykrych, z pełności Głowy, z grubych humorow, ktore w oczy wpadáią; z zepsowánia krwie, z kátárow ćięszkich, z sprace ćięszkiey, etc. á przeto purgánsikámi wnątrze czyśćić potrzebá, co do powierzchownego porátowánia. HaurSkarb 414.
patrz: PURGANSIK
– Na Zytnisku rzyska záraz rádlić choć bez pokładánia, ktorą rádlankę bronámi záwlecz, w kilká dni, iáko się odleży, ná nasienie pooráć, y Zytem Ozimym zásiać, záwlecz, y obruzdzić, bywa na tym dobre Zyto. HaurSkarb 9.
patrz: RADLIĆ
– Na Zytnisku rzyska záraz rádlić choć bez pokładánia, ktorą rádlankę bronámi záwlecz, w kilká dni, iáko się odleży, ná nasienie pooráć, y Zytem Ozimym zásiać, záwlecz, y obruzdzić, bywa na tym dobre Zyto. HaurSkarb 9.
– ...Rádlonká służy tylko ná czásy pogodne, á ná mokry czás lepiey pługiem odwracáć, pewnieysza będzie táka vpráwá. Rádlonká czyści Rolą z chwastow y z rożnych perzow, ná wilgoci iuż nic nie pomoże. HaurSkarb 24.
– Gniazdá im [synogarlicom] vpleść z słomy, y tąsz świeżą znowu vtártą miękko vsłáć z pierzem dártym, á ták zá tákowym dozorem, nie trudno będzie o przychowek, tylko cichość im záchowáć, áby iákiego grzmotu, huku, y dźwięku zbáłuszeniem, ile gdy ná gniazdách siedzą niebywáło. HaurSkarb 129.
patrz: TRUDNO
– Drugi sposob [wygubienia wróbli]: przykazáć Gromádzie, áby káżdy z nich młodych z gniazdá wrobląt, ż Wiosny i Látá, po kopie do Dworá odnosili, á ták y tym sposobem to wygubić może nmnostwo. HaurSkarb 40.
patrz: WRÓBLĘ