Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PiotBrań 1682 wydanie wtórne
Inwentarz ... [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1955, 2,

Odnotowano 30 cytatów z tego źródła
– Ten dom wszytek dranicami kryty, alkierz zaś gontami. PiotBrań 431.
– Do transitu drzwi troje, jedne z alkierza, drugie z ogroda, trzecie do samej komórki, wszystkie na zawiasach z zaszczepkami, probojami i antabami. PiotBrań 412.
– Z izby bokowej komora, w niej piec polewany, z kominem i blachą w nim żelazną, okien szkalnych w drzewo dwie. PiotBrań 413.
– Na blechu budyneczek mały z przysionkiem chróścianym i z komorą, do komory drzwi z zaszczepką i probojami, okien w nim szklanych w drzewo trzy. Tamże wałkownica wielka. Ten budyneczek słomą kryty. PiotBrań 418.
patrz: BLECH, BLECH, BLICH
– Na blechu budyneczek mały z przysionkiem chróścianym i z komorą, do komory drzwi z zaszczepką i probojami, okien w nim szklanych w drzewo trzy. Tamże wałkownica wielka. Ten budyneczek słomą kryty. PiotBrań 418.
patrz: BUDYNECZEK
– A od ś. Jerzego jesiennego do ś. Jerzego wiosennego z 1/2 włóki ciągłej chłop w jednym po 3 dni, a w drugim tygodniu po 1 dniu i żonka do przędzenia po dniu powinni chodzić. PiotBrań 418.
patrz: CHŁOP
– Dymów w tej wsi chłopskich numero 49. PiotBrań 417.
patrz: CHŁOPSKI
– Dymów w tej wsi chłopskich numero 49 [...] Synów chłopskich z pasierzbami, zięciami [...]. PiotBrań 417.
patrz: CHŁOPSKI
– Powinność [...] Dziakło Żyta dziakielnego korcy 2, owsa korcy 2, a korzec ma być w garcy, chmielu 1/2 korca. PiotBrań 418.
– W obławę chodzić, ile potrzeba ukaże, powinni, do której i popowcy należeć mają wespół z drugimi. PiotBrań 432.
patrz: CHODZIĆ
– Z dymu zaś dranic pół kopy, lnu dziesiątków, grzybów 100, ryb z każdej dworni po razu jednym w tygodniu, to jest ze trzech dworni trzykroć w tygodniu dawać mają. PiotBrań 431.
patrz: DWORNIA
– Dymów w tej wsi chłopskich numero 49. PiotBrań 417.
patrz: DYM
– A osobno według opisania inwentarza, gwałty, tłoki, żyto młocenia, plewidła i żniwa i inne według dawnego zwyczaju ustawy pełnić mają, tudzież drwa nie z dymszczyzny, ale z pańszczyzny zwozić mają. PiotBrań 419.
– Żyta dziekielnego korcy numero 30. PiotBrań 417.
– Kunicznych zaś ta powinność z włóki złotych 60, żyta korcy 2 miary dziakielnej, owsa korcy 4, gęsi i kury tak jako i drudzy oddają. PiotBrań 419.
– Zrąb przy łaźni dranicami kryty, drzwi do niego nowe. Tamże kocioł wmurowany dla grzania wody. Kadek do moczenia chust dwie. PiotBrań 418.
patrz: GRZANIE
– Powinność wsi [...] Gwałty do młynów: skakalskiego i brańczyckiego odprawować. Także i na obławę, ile potrzeba ukaże, na swoich dniach chodzić mają. PiotBrań 420.
patrz: GWAŁT
– A osobno według opisania inwentarza gwałty, tłoki, żyto młocenia, plewidła i żniwa i inne według dawnego zwyczaju ustawy pełnić mają, tudzież drwa nie z dymszczyzny, ale z pańszczyzny zwozić mają. PiotBrań 419.
patrz: GWAŁT
– Powinność wsi [...] Gwałty do grobel i obław ile potrzeba, odprawić powinni będą. Tudzież straż nocą na blech, póki zejdzie płótno kolejno z drugimi odprawować powinni. PiotBrań 419.
patrz: GWAŁT
– Powinność wsi [...] Gwałty obławy. Podczas żniwa gwałtów 3, ile w domu jest, stróżą tylko zostawiwszy, odprawić powinni. Tudzież gwałty do grobel w obławę, ile potrzeba ukaże, na swoich dniach z dymu wychodzić powinni. PiotBrań 419.
patrz: GWAŁT
– Dzrzewa ile potrzeba na dworną potrzebę wypuścić powinni. Gwałty do młynów i do naprawy odprawować powinni. PiotBrań 431.
patrz: GWAŁT
– A kiedy dnia przybędzie, tedy w nagrodę tego, że dzień 1 onym upuszczono pańszczyzny, z każdej włóki ciągłej i kunicznej, żyta kop 8 wymłócić, wyczyścić i do świrna znosić powinni. PiotBrań 418.
– Wszystkich służb w tej wsi według dawnych inwentarzów miało być numero 8, z tych: czynszowych włók 7 1/6 przyjemna włóka 1/6 wolna od wójta 2/3 podorozszczyzny z tych 30 zł. PiotBrań 432.
– W obławę, ile potrzeba ukaże, z drugimi chodzić powinni. PiotBrań 431.
– Swirnów trzy, jeden z górnym swirnem i gankiem przed nim. Drzwi do nich z tarcic robione na zawiasach żelaznych z skoblami i probojami. PiotBrań 413.
– Dymów w tej wsi chłopskich numero 49 [...] Synów chłopskich z pasierzbami, zięciami [...]. PiotBrań 417.
patrz: SYN
– W obławę, ile potrzeba ukaże, z drugimi chodzić powinni. PiotBrań 431.
patrz: UKAZAĆ
– Siano urokowe w Kopacewicach za pogody skosić, złożyć w stogi [...] i drogą sanną do dworu odwieść powinni. PiotBrań 431.
patrz: UROKOWY
– Warzynica w końcu tego domu stara, drzwi do niej na biegunach prostych, w niej piecek prosty z cegieł i gliny, dranicami kryta. PiotBrań 413.
patrz: WARZYNICA
– Z izby bokowej komora, w niej piec polewany, z kominem i blachą w nim żelazną, okien szkalnych w drzewo dwie. PiotBrań 413.