Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RegTow 1618-1679 oryginał
[Regestr towarzyski cechu murarskiego w Poznaniu]

Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Andrzey Borowicz Pysarz tego Aktu Ręką własną [podpisał]. RegTow 75.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Stało się to [podpisanie umowy] w niedzielę po S. Jacobie apostolie. RegTow 78.
patrz: APOSTOŁ
– Czwarty Towarzysz wędrowny dał się wpisac [...] do cechu naszego Towarzyskiego. RegTow 105.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Bez wiadomosci iego cechę bracką s tego Leitucha odproła y nieco od płotna oderzneła. RegTow 75.
– 1652 stała sie skarga na Bartosa [...] ze uczynił wieką skodę panu starsemu cehmistrzowy. RegTow 35.
– Przy kolaciy chłopcow albo uczniow Dálysmy na beczkę piwa złotych [6] RegTow 90.
– 1669 wpierwszy Poniedziałek Po S. błazeiu beło brastwo obesłane nainstancia xiędza gwardyana ktory skarzeł [...] o zniewagę swoię y całego Conwentu [...]. RegTow 93.
patrz: GWARDIAN
– [...] dalsze kondycye Jak [najrychley] wypełnic [...] To iest Maysterstuk y kolaciią oddac. RegTow 100.
– Mayistrował bes Mayistra na lat kilka. RegTow 47.
– Swiec kupielysmy to iest fachlÿ dwie parze za ktore wydalismy zło 12. RegTow 71.
patrz: PARA
– Dwuch partaczow bes całe lato na robotach chował y robote niemy odprawował. RegTow 100.
patrz: PARTACZ
– Skarzą się [że] Partaczamy robi chłopami co niektorzy widzieli towarzysze. RegTow 62.
patrz: PARTACZ
– Skarga beła na Pana Woyciecha Langierowicza wzglęndem nieiakiego Jakuba Partacza ktorego był przyiął na naukę [...] ktory zas odszedł od niego gdzies na Partaninę. RegTow 62.
patrz: PARTACZ
– Powinien oddac Towarzysz węndrowny na Imię Jerzy [...] winny funt wosku do Towarzyszow za to ze U Partacza robił. RegTow 59.
patrz: PARTACZ
– Skarga beła na Pana Woyciecha Langierowicza wzglęndem nieiakiego Jokuba Partacza ktorego był przyiął na naukę [...] ktory zas odszedł od niego gdzies na partaninę dodawszy mu sznura y młodka piec robic kandys. RegTow 62.
patrz: PARTANINA
– (...) w dzien w poniedziałkowy (...) dał się wpisacz do Regestru naszego wendrowny Towarzysz (...) RegTow 106.
– Wydało się na Mszę S. bracką s tych pieniędzy na dzięn poniedziałkowy w Wigilią s. Jozepha [złotych 1]. RegTow 93.
– 1652 stała sie skarga na Bartosa [...] ze uczynił wieką skodę panu starsemu cehmistrzowy. RegTow 35.
patrz: STARY
– P. Sebastyan iako się wazył tey roboty po ty usterce ma oddac winę funt wosku na wielką Noc RegTow 60.
– P. Bracia za to każdy tegosz czeladnyka zeby oddał pare wachly na S. Boże Ciało RegTow 101.
patrz: WACHEL
– Beła skarga na Wocieha Pysnego o targowanie roboty ma oddacz [...] Parę wahly na potrzebę koscielną... RegTow 89.
patrz: WACHLA