Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ActScabVet 1647 wydanie wtórne
Acta scabinalia Usziensia…

Odnotowano 90 cytatów z tego źródła
– We dworze jaśnie oświeconego książęcia jegomości stał sie akt darowizny przy jego bytności, jego miłości pana Jana Dziećmiarowskiego starosty uszewskiego. ActScabVet 117.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Stał się zapis [...] przy bytności pana Stanisława Goreckiego, na ten czas administratora klucza uszewskiego. ActScabVet 143.
– Młyn na Zawadzie, jeśliby poddanym skąd inąd nagrodzić było, a młyn mógł mleć, ma jegomość pan starosta akkomodować ich, jakoby kontenci byli, a więcej z supplikami nie chodzili do księdza jegomości. ActScabVet 96.
– Approbuję ten zapis [...] Także potwierdzam tą approbatą, jako we wszystkich punktach wzwyż wyrażonych, jak się zakonkludował ten zapis [...] Jan Krzeczkowski. ActScabVet 166.
patrz: APROBATA
– A że słusznej rzeczy prosieł, bo koło tych pieniędzy wiele utracieł, póki ich nie podniósł, tedyśmy mu dopuścili areszt zapisać w księgi nasze zawadzkie dotąd, póki mu się dosyć nie stanie. ActScabVet 85.
– Summę [...] zaaresztowali [Mikołaj Kliś i ks. Brzeski] [...] przez co sobie szkody wielkie rachuje [Wojciech Kliś] dla aresztowania tych pieniędzy. ActScabVet 85.
– Tęż summę wzwyż mianowani recognoscentes obligują i assekurują na wszystkich dobrach swoich. ActScabVet 65.
– Tenze Jan Braduczy, jak jest w swtępien [wstępień = wżeniający się] do babizny (tak córki) te, które pozostałe są po matce swojej, jako też i po babce, te są dziedziczkami. ActScabVet 145.
patrz: BABIZNA
– Anno Domini 1682 [...] stało się postanowienie albo raczy kupno roli Kalaciński przy ludziach przysięgłych [...] także i przy wójcie jaworskim Wojciechu Bacy. ActScabVet 128.
patrz: BACA
– Jednak kędy są folwarki, jako w Uszwi, w Łoniowach, w Biesiadkach, tam po tychże wsiach dziesięciny zwożone być mają do folwarków. ActScabVet 95.
patrz: BIESIADKI
– Przy tymże prawie warują sobie obadwa bracia, Wojciech i Jan Warcholikowie, iż jeżeliby pomieniony Wojciech Wąs te dziedzictwo, które mu oni pod zieloną różdżką oddają, mieli komu inszemu [sprzedać], do tego żadnego prawa nie mającemu jakimkolwiek sposobem do tych dóbr interessującym się, tedy najbliższy do odkupienia pomieniony Wojciech, i Jan Warcholikowie mieliby odkupić. ActScabVet 144.
patrz: BLISKI
– Zważywszy, że bliższy jest dziedzicem Kasper pierwszego małżeństwa, bo tylko był jeden syn, aniżeli po wtórnych żonach, tedy nie chcący czynić prawo uszewskie ciężkości duszy nieboszczyka Wawrzyńca pędziwiatra tak ich rozporządziło: co ociec święty pamięci oddał, kożde za swoje trzymaj. ActScabVet 155.
patrz: BLISKI
– Item za jedenaście korcy owsa, który na bórg wziął na osianie rolej, złotych pięć i groszy pietnaście panu Białobłockiemu. ActScabVet 63.
patrz: BORG, BORG, BORK, BÓRG
– Tego sie też doma[ga]li [występujący w sądzie], ażeby gierada nie gineła tym dzieciom, co pozostała po matce ich, a mianowicie chusty, suknia breklestowa, lazurowa katanka podszyta. ActScabVet 108.
– Do tej rolej prętów półośmiu odbiera Błażej Tatuszyk koni parę, wołów parę, wóż bosy, pług, radło, brony żelazne. ActScabVet 117.
patrz: BRONA
– Rumek Jędrzej przy tym prawie wyżej opisanym zapisuje temu Wojciechowi Sumarze roli prętów trzy i z budynkiem, to jest z chałupą i stodołą. ActScabVet 137.
– Przy tymże gospodarstwie odbiera tenże Wojciech od Wawrzeńca bydło robotne, to jest wołów parę po lat piąci, koni parę był odebrał nie bardzo dobrych. ActScabVet 111.
patrz: BYDŁO
– Rumek Jędrzej przy tym prawie wyżej opisanym zapisuje temu Wojciechowi Sumarze roli prętów trzy i z budynkiem, to jest z chałupą i stodołą. ActScabVet 137.
– Grzegorz Wąsik przedaje swoją część, to jest łąki ćwierć za rzeką [...] i z chałupką, co jest na [na]wsiu, ze wszystkim, co należy do tej ćwierci łąki. ActScabVet 160-161.
patrz: CHAŁUPKA
– We dworze jaśnie oświeconego książęcia jegomości stał sie akt darowizny przy jego bytności, jego miłości pana Jana Dziećmiarowskiego starosty uszewskiego. ActScabVet 117.
patrz: DAROWIZNA
– Prawo dekretem nakazało, aby ućciwy Wojciech Kliś, który gospodarstwo objął, tejże ućciwej Annie wdowie pozostałej parę stajań w Dąbku [...] do tegoż łąka po przykopę [...]. ActScabVet 74.
patrz: DĄBEK
– [...] tenże Waleryjan powinien bedzie [...] w tę karczmę i rolą wziąć [...] bez żadnego z niej czynszu dania i bez żadnej defalkacyjej z summy pryncypalnej wykręcenia [...]. ActScabVet 65-66.
patrz: DEFALKACJA
– A że słusznej rzeczy prosieł, bo koło tych pieniędzy wiele utracieł, póki ich nie podniósł, tedyśmy mu dopuścili areszt zapisać w księgi nasze zawadzkie dotąd, póki mu się dosyć nie stanie. ActScabVet 85.
– Regina Biernatówna [...] zeznała dobrowolnie, iż sie jej dosyć stało od stryjów, to jest od Stanislawa i Walentego Biernatów, z dóbr ojczystych. ActScabVet 100.
– [...] pomienione pieniądze florenów 80 ut supra tenże jegomość władzą swą pańską [...] od przerzeczonego Stanisława Końca wziął [...]. ActScabVet 82.
patrz: FLOREN
– Tego sie też doma[ga]li, ażeby gierada nie gineła tym dzieciom, co pozostała po matce ich, a mianowicie chusty, suknia breklestowa, lazurowa katanka podszyta. ActScabVet 108.
ActScabVet 141.
patrz: GNOJNIK
– A co sie tycze siostry trzeci, która zostanie w Gnojniku za mężem, tej nie zapisuje się nic. ActScabVet 140.
patrz: GNOJNIK
– A tenże Jędrzej Kuzerka długu do Gnojnika z dóbr ojczystych powinien wypłacić złotych ośm. ActScabVet 140.
patrz: GNOJNIK
– Granice od wsi biskupich na wschód słońca, od Gnojnika jegomości pana wojewody krakowskiego. ActScabVet 234.
patrz: GNOJNIK
ActScabVet 245.
patrz: GNOJNIK
– [...] mając dziedziczną rolą ćwierć zagrody z dawna mianowany Wojciechowi Wąsowi [sprzedają], nic a nic nie zostawując ani sukcessorom, ani jakimkolwiek prawem interesującym sie do tego osiedla. ActScabVet 144.
– Jarzyna słoma wszytka Tatusikowi. ActScabVet 122.
– Stał się zapis [...] przy bytności pana Stanisława Goreckiego, na ten czas administratora klucza uszewskiego. ActScabVet 143.
patrz: KLUCZ
– Budynek: izba biała, piekarnia w sieni, dwie kumorce, stajnia przestronna [...] stodoła dobra i obora. ActScabVet 101.
– Ty pieniądze, których złotych cztery na legatora, tedy kwitują kościelni. ActScabVet 97.
patrz: LEGATOR
– Za tenuty wielmożnego jegomości pana Aleksandra Kuminga kapitana lejbtgwardyi konnej jego królewskiej mości i Rzeczypospolitej [...] dnia 21 września. ActScabVet 164.
– Do Krakowa na podróż powinni się sprzągać na jeden wóz dwaj łonnicy: do Bochnie, Wawrzyńczyc i Radłowa z łonu jednego. ActScabVet 95.
patrz: ŁAN, ŁAN, ŁON
– Kiedy grabarka jest, łannik jeden ma wyrobić na tydzień lasek sześć, a półłannik trzy; a laska dłuższa być nie ma nad łokci ośm tak i na szerz. ActScabVet 96.
– Do Krakowa na podróż powinni się sprzągać na jeden wóz dwaj łonnicy; do Bochnie, Wawrzyńczyc i Radłowa z łonu jednego. ActScabVet 95.
– zielona suknia morańska przechodzona białogłowska ActScabVet 76.
patrz: MORAŃSKI
– Tego sie też doma[ga]li, ażeby gierada nie gineła tym dzieciom, co pozostała po matce ich, a mianowicie chusty [...] kitlik jeden muchajerowy, fartuchów 2. ActScabVet 1651 108.
– Długów teraz płacić nie mają aż z nowego koło świętego Marcina, w czym folgę do tego czasu uczynić im ma jegomość pan starosta. ActScabVet 95.
patrz: NOWE
– Stanąwszy obliczno tenże Góra Gregiel i [z] żoną swoją, także i synem swoim Wawrzeńcem przed to prawo zwyż opisane i zeznali dobrowolnie, a nie przymuszenie, iż darowali zięcia swego, to jest Wawrzeńca Wąsika, i z córką swoją, którą dali w stan małżeński za niego; tedy mu zapisuje roli pręt jeden [...]. ActScabVet 132.
– Pierzyna wielka, poszwa na ni pacześna, wezgłowia 2, sprzede konopny na półsetek, lnu kit 10. ActScabVet 109.
– Tenże Jędrzej Wąs poszedł na kuzerowe osiedle, we drzwi uderzył, chcąc się pomścić, co go uderzył ociec. Usłyszawszy o tym godle pochycił synów swoich i już też nie było żadnej przygody. ActScabVet 147.
– Agnieszkę Pan Bóg podarzył pierwszym małżeństwem za Jędrzeja Kozubka, którzy to kupili tychże dóbr Zychowskich mianowanych ucząs[t]ników zwyż pomienionych ActScabVet 97.
patrz: PODARZYĆ
– Przed tymże prawem stanąwszy Marcin Drobot i z małżonką Jadwigą zeznał [...] iż sobie zostawuje [...] pewną część rolej, to jest dwoje stajań na podkobku. ActScabVet 87.
patrz: PODKOBEK
– Gdy ona nie mogła podoleć tem dobrom pozostałym po śmierci małżonku swoim, tedy za radą pańską [...] przedała przez tegoż plenipotenta roli tejże dwa pręty na popłatki kościelne. ActScabVet 106.
patrz: PODOLEC
– Stanisław Biernat [...] nie mogąc podołać robocie, także i popłatkom, przedał rolej. ActScabVet 107.
patrz: POPŁATEK
– Także tenże Kozubek Andrzej dał bratom żeninem Bartosowi, Grzegorzowi grzywien siedm, na co sumnieniem porekował przy prawie niniejszym. ActScabVet 116-117.
– ...Matys Paszek i z małżonką swoją Katarzyną zeznali dobrowolnie, a nie przymuszenie, iż podnieśli summy pożyczanem sposobem [zaciągnęli pożyczkę]... ActScabVet 92.
– ...zeznał dobrowolnie i nie przymuszonie [...] iże przedał prętów półtora Tomaszowi Wąsowi... ActScabVet 130.
– ...prawo [...] mówiło, żeby na sie nie wołali albo sie przypowodziły tak do dwory, jako i do prawa uszewskiego. ActScabVet 158.
– Wawrzeniec odebrał był dobra od Stanisława Siudego [...] Tedy ciż bracia nie przypuszczając sie na dekret prawny, ale sami przez przyjaciół sobie przystojnych [...] dobrowolnie do ugody przystąpili. ActScabVet 110.
– Ponieważ Jędrzej Golec postawił chałupę sobie na tym placu, co do tych prąt dwóch należy, więc tedy zgodził się tenże Jędrzej Golec z tymże Wojciechem Druszkowskim, że mu, to jest Jędrzej Golec, ustąpoił swego placu od nawsia na chałupę temuż Wojciechowi Druszkowskiemu. Na co obiedwie strony przystały i na to się podpisują [...]. ActScabVet 168.
patrz: PRZYSTAĆ
– Jeżeliby kiedykolwiek byli jakie swary lub kłótnie, lub sie przywodzący do dworu, jako i do prawa, tedy ich prawo nakazuje, które by był występny [...] dworowi grzywien 6... ActScabVet 152.
– Tenże Szymon [...] dla prawa i dla ludzi utracił na trunek złotych 10, przywodząc się z Jędrzejem Wąsem... ActScabVet 168.
– Potraciwszy te wszystkie dobra wsiał na zimę kilka korcy zboża, powędrował do Węgier [...] Ista rola pustaszała i budynek ActScabVet 90.
– Do tej rolej prętów półośmiu odbiera Błażej Tatuszyk koni parę, wołów parę, wóż bosy, pług, radło, brony żelazne. ActScabVet 117.
– [...] poddany bronią rąbac drzewa z potokow, przywłasczaiąc ie sobie. ActScabVet I, 325.
– [...] azeby las rosł, aby potem mogli w swych lasach rąbac tak na budynek, iako na opały. ActScabVet I, 408.
– Tego sie też doma[ga]li, ażeby gierada nie gineła tym dzieciom, co pozostała po matce ich, a mianowicie chusty, suknia breklestowa, lazurowa katanka podszyta, kitlik jeden muchajerowy, fartuchów 2, koszulek 4, rąbek, odziemnic 3, krowa jedna, skrzynia na nogach [z] zamkiem. ActScabVet 108.
patrz: RĄBEK
– Naprzód: Kożuch przechodzony niezły barani; item zielona suknia morańska przechodzona białogłowska; kształt muchajerowy zielony, nowy; kształt czarny, bękartowy; rąbek białogłowski nowy, cienki [...]. ActScabVet 76.
patrz: RĄBEK
– A na poprawę chałup maja urębować za wiadomością jegomości pana starosty i przysięgłych wiejskich, którym ma rozkazać jegomość pan starosta wyniść, żeby więcej nic nie rąbił nad potrzebę do poprawy chałupy. ActScabVet 94.
patrz: RĄBIĆ
– Naprzód: Kożuch przechodzony niezły barani; item zielona suknia morańska przechodzona białogłowska; kształt muchajerowy zielony, nowy; kształt czarny, bękartowy; rąbek białogłowski nowy, cienki; fartuch takowy nowy, rąbkowy z koronkami [...]. ActScabVet 76.
patrz: RĄBKOWY
– Przy tymże gospodarstwie odbiera tenże Wojciech od Wawrzeńca bydło robotne, to jest wołów parę po lat piąci, koni parę był odebrał nie bardzo dobrych. ActScabVet 111.
– Zniesienie aresztu, który był z prawa otrzymał ućciwy Maciej stolarz przeciwko sławnemu panu Waleryjanowi Klisiowi, bratu swojemu, in anno 1624. - A iż areszt ten areszt z prawa pozwolony ućciwemu Maciejowi Stolarzowi był in suo esse aż do rozprawy z sławnym panem Waleryjanem Klisiem mieszczaninem krakowskim, a bratem swoim o niejaskie urazy tedy ten areszt tym niniejszym pisaniem (gdyż już za pomocą Bożą do zgody przystąpili) znosi sie i kassuje, ut iuris est. ActScabVet 72.
patrz: ROZPRAWA
– A ten Rumek Jędrzej powinien sie mu zaraz z tej chałupy rumować, to jest wyprowadzić, coby między sobą więcej kłopotu nie mieli. ActScabVet 137.
– Jędrzej [...] drugiej siostrze imieniem Margorzecie dał jałówkę w ten czas, kiedy jej wesele sprawił; tej zadosyć się stało. ActScabVet 140.
patrz: STAĆ SIĘ
– Tego sie też doma[ga]li, ażeby gierada nie gineła tym dzieciom, co pozostała po matce ich, a mianowicie chusty, suknia breklestowa, lazurowa katanka podszyta. ActScabVet 108.
– Druga [sc. córka] do tego wzięła suknię wierzchnią, płótna lnianego łokci 60, do tego wzięła krów dwie i jałowicę. ActScabVet 140.
– A co sie tycze matki ich rodzony, która im błogosławiła, tak dzieciom swoim, jako i temu kupcowi pomienionemu, to jest Kasprowi Warcholikowi, i tych prąt, które kupił, życzyła, ale tego dokłada, iże tej córce swojej, to jest Annie, która była za Paszkiem Błażejem, już nic nie należy, bo ją już pięknie wyprawiła i wesele sprawiła, i krów dwie dała i cieluśka, a to dlatego, aby sie tam już o nic nie upominała, a do tego dała jej sukien dwie. ActScabVet 134.
– Ja, Agnieszka, a święść tegoż Jana Zawadzkiego, jako nie mając nic do tych pręt ani do domostwa, kładę znak krzyża świętego. ActScabVet 165.
– Tenże Szymon Gnela dla prawa i dla ludzi utracił na trunek złotych 10, przywodząc się z Jędrzejem Wąsem, a ten Jędrzej Węgielek do tej utraty przyprowadził, gdyż się nie chciał z nim ugadzać ani prawa słuchać. ActScabVet 168.
– Prawo zważywszy ze trzech stron dzieci pozostałych po żonach trzech zadosyć uczynieło wszystkim, żeby miały pamiątkę po rodzicach swoich i ugodziło ich, że kożde z nich kontentowało sie prawem naznaczonym. ActScabVet 156.
patrz: UGODZIĆ
– Widzieliśmy razy tej kuzerki, na krzyżach zasinianych [zasianych] razów trzy, na głowie raną. Zważywszy o ty rany powinni Wąsowie cyrulika ugodzić, za co będą mogli, na smarowidło gorzałki garniec, ale ją rozlali w tej okazyi, jąż się muszą tym kontentować. ActScabVet 147-148.
patrz: UGODZIĆ
– Raczże tedy Waszmość Mój Miłościwy Pan ten areszt przyjąć kazać i nie dawać mu nic, aż sie z tymi powinnemi ugodzi, którym winien zł 1600, a już to lat 16 temu. ActScabVet 103.
– Roku 1673 dnia 25 marca. We dworze jaśnie oświeconego książęcia jegomości stał sie akt darowizny przy jego bytności, jego miłości pana Jana Dziećmiarowskiego starosty uszewskiego. ActScabVet 117.
patrz: USZEWSKI
– Zważywszy, że bliższy jest dziedzicem Kasper pierwszego małżeństwa, bo tylko był jeden syn, aniżeli po wtórnych żonach, tedy nie chcący czynić prawo uszewskie ciężkości duszy nieboszczyka Wawrzyńca pędziwiatra tak ich rozporządziło: co ociec święty pamięci oddał, kożde za swoje trzymaj. ActScabVet 155.
patrz: USZEWSKI
– Ci wszyscy ichmość pomienieni i z urzędem wiejskim uczynili między tymi Wilgami i młynarzem zawadzkim Bartoszem Gurgolem ugodę takową, iż za upodobaniem i upatrzeniem gruntu tegoż młynarskiego do młyna należącego urząd wyszedszy, jako bieg prawa bieży, sznurem odmierzywszy grunt Wilgów wzdłuż i wszerz, tak wiele też gruntu młynarzowego tym Wilgom w zamiane odmierzyli, co obie dwie stronie tym sie kontentowały i na tym przestały [...]. ActScabVet 99-100.
patrz: W ZAMIANĘ
– A jeżeliby która strona miała kiedykolwiek odezwać się nie kontentując sie prawem, ani zadosyć że sie nie stało, jako przy prawie sobie rzekli i litkupem potwierdzili, tedy prawo zakłada wadyjum między niemi z obuch stron grzywien dworowi dziesięc. ActScabVet 149.
– A ci ludzie, zwyż pomienione, tedy jem zakładamy zakład wadyją, ponieważ w domu będą mieszkać wszyscy, tak przedawca, jako i kupiec. ActScabVet 126.
– Druga [sc. córka] do tego wzięła suknię wierzchnią, płótna lnianego łokci 60, do tego wzięła krów dwie i jałowicę. ActScabVet 140.
– Które to dzieci summę odebrawszy, też macosze wincują, ostatkiem darują, nic nie zostawując na się ani na dziatki swoje. ActScabVet 1682 129.
– Tedy ten Franciszek albo raczy ci ludzie zobopolnie sie wyrzekają, iże nic na sie ani na dziatki, także i na krewnych swoich nie zostawują, ale sobie obiedwie stronie pod zieloną rózgą zdają i litkupem potwierdzają. Który to kupiec wolnie mu będzie przedać albo racze[j] darować i na swój pożytek obrócić. ActScabVet 129.
patrz: WOLNIE, WOLNO
– W polu na zagumniu zagonów 12 po potoczek, po sześci zagonów w stajanku, trawnika u wrocia zaraz za stodołą. ActScabVet 101.
patrz: WROCIE
– Jędrzej [...] drugiej siostrze imieniem Margorzecie dał jałówkę w ten czas, kiedy jej wesele sprawił; tej zadosyć się stało. ActScabVet 140.
patrz: ZADOSYĆ
– Approbuję ten zapis [...] Także potwierdzam tą approbatą, jako we wszystkich punktach wzwyż wyrażonych, jak się zakonkludował ten zapis [...] Jan Krzeczkowski. ActScabVet 166.
patrz: ZAPIS
– Do tej rolej prętów półośmiu odbiera Błażej Tatuszyk koni parę, wołów parę, wóż bosy, pług, radło, brony żelazne. ActScabVet 117.